NPV - kod fonksiyonu

NPV(), bir group by cümlesi tarafından tanımlandığı şekliyle, birden fazla kayıt üzerinde yinelenen value içindeki sayılar tarafından temsil edilen dönem başına sabit bir discount_rate değerine ve bir gelecekteki ödemeler (negatif değerler) ile gelirler (pozitif değerler) dizisine dayanan bir yatırımın toplam net mevcut değerini döndürür. Ödemelerin ve gelirlerin her bir dönemin sonunda meydana geldiği varsayılır.

Syntax:  

NPV(discount_rate, value)

Return data type: sayısal. Sonuç, para için varsayılan sayı biçimine sahiptir.

Arguments:  

Bağımsız Değişken Açıklama
discount_rate discount_rate, dönem boyunca iskonto oranıdır. discount_rate bir sabittir.
value Hesaplanacak verileri içeren ifade veya alan.

Limitations:  

Metin değerleri, NULL değerler ve eksik değerler göz ardı edilir.

Examples and results:  

Örnek kodu belgenize ekleyin ve çalıştırın. Ardından, sonucu görmek için belgenizdeki bir sayfaya en azından sonuçlar sütununda listelenen alanları ekleyin.

Örnek Sonuç  

Cashflow:

LOAD 2013 as Year, * inline [

Date|Discount|Payments

2013-01-01|0.1|-10000

2013-03-01|0.1|3000

2013-10-30|0.1|4200

2014-02-01|0.2|6800

] (delimiter is '|');

 

Cashflow1:

LOAD Year,NPV(0.2, Payments) as NPV1_2013 Resident Cashflow Group By Year;

Year

2013

NPV1_2013

-$540.12

Önceki örnekte olduğu gibi Cashflow tablosunun yüklendiği varsayılırsa:

LOAD Year,NPV(Discount, Payments) as NPV2_2013 Resident Cashflow Group By Year, Discount;

Year

2013
2013

Discount

0.1
0.2

NPV2_2013


-$3456.05
$5666.67