Dosya fonksiyonları

Dosya fonksiyonları (sadece kod ifadelerinde kullanılabilir) geçerli anda okunan tablo dosyası hakkında bilgi döndürür. Bu fonksiyonlar tablo dosyaları dışındaki tüm veri kaynakları için NULL sonucunu döndürür (istisna: ConnectString( )).

Her bir fonksiyonun kısa açıklamasını ve söz dizimini görmek için her bir fonksiyonun açılan menüsünü kullanın. Daha ayrıntılı bilgiler için söz dizimi açıklamasında fonksiyon adına tıklayın.