QvdCreateTime - kod fonksiyonu

Bu kod fonksiyonu, bir QVD dosyasından XML üstbilgisi zaman damgasını döndürür (varsa); aksi takdirde NULL döndürür.

Syntax:  

QvdCreateTime(filename)

Arguments:  

Bağımsız Değişken Açıklama
filename

Bir QVD dosyasının adı (gerekirse, dosya yoluyla birlikte).

  • mutlak

    Example: c:\data\

  • QlikView belge yoluna göreceli.

    Example: data\

  • İnternet veya intranet üzerinde bulunan bir konuma işaret eden URL adresi (HTTP veya FTP).

    Example: http://www.qlik.com

Example:  

QvdCreateTime('MyFile.qvd')

QvdCreateTime('C:\MyDir\MyFile.qvd')