FileSize - kod fonksiyonu

FileSize fonksiyonu, filename dosyasının veya filename belirtilmemişse, geçerli anda okunan tablo dosyasının bayt cinsinden boyutunu içeren bir tamsayı döndürür.

Syntax:  

FileSize([filename])

Arguments:  

Bağımsız Değişken Açıklama
filename

Bir dosyanın adı (gerekirse, dosya yoluyla birlikte). Dosya adı belirtmezseniz o anda okunan tablo dosyası kullanılır.

  • mutlak

    Example: c:\data\

  • QlikView belge yoluna göreceli.

    Example: data\

  • İnternet veya intranet üzerinde bulunan bir konuma işaret eden URL adresi (HTTP veya FTP).

    Example: http://www.qlik.com