FileExtension - kod fonksiyonu

FileExtension fonksiyonu, geçerli anda okunan tablo dosyasının uzantısını içeren bir dize döndürür.

Syntax:  

FileExtension()