weekstart - kod ve grafik fonksiyonu

Bu fonksiyon, date içeren takvim haftasının ilk gününün (Pazartesi) ilk milisaniyesinin zaman damgasına karşılık gelen bir değer döndürür. Varsayılan çıktı biçimi kodda ayarlanan DateFormat olur.

Syntax:  

WeekStart(date [, period_no = 0 [, first_week_day=0]])

Dönüş veri türü: dual

Arguments:  

Bağımsız Değişken Açıklama
date Değerlendirilecek tarih.
period_no shift bir tamsayı olup, burada 0 değeri date içeren haftayı belirtir. Shift içindeki negatif değerler önceki haftaları; pozitif değerler ise sonraki haftaları gösterir.
first_week_day

first_week_day öğesini belirtmezseniz, FirstWeekDay değişkeninin değeri haftanın ilk günü olarak kullanılır.

Haftanın ilk günü olarak başka bir günü kullanmak istiyorsanız first_week_day ayarını şöyle yapın:

  • Pazartesi için 0
  • Salı için 1
  • Çarşamba için 2
  • Perşembe için 3
  • Cuma için 4
  • Cumartesi için 5
  • Pazar için 6

Fonksiyonun döndürdüğü tamsayı artık, first_week_day ile ayarladığınız haftanın ilk gününü taban (0) olarak kullanır.