timezone - kod ve grafik fonksiyonu

Bu fonksiyon, günışığından yararlanma ayarını dikkate almaksızın, Windows içinde tanımlanan geçerli saat diliminin adını döndürür.

Syntax:  

TimeZone( )

Dönüş veri türü: dize