monthsend - kod ve grafik fonksiyonu

Bu fonksiyon bir taban tarih içeren ayın, iki aylık dönemin, çeyreğin, tersiyelin veya yarım yılın son milisaniyesinin zaman damgasına karşılık gelen bir değer döndürür. Önceki ve sonraki bir zaman dönemi için zaman damgasını bulmak da mümkündür.

Syntax:  

MonthsEnd(n_months, date[, period_no [, first_month_of_year]])

Dönüş veri türü: dual

Arguments:  

Bağımsız Değişken Açıklama
n_months Dönemi tanımlayan ayların sayısı. Şunlardan biri olması gereken bir tamsayıya çözümlenen bir tamsayı ya da ifade: 1 (inmonth() fonksiyonuna eşdeğer), 2 (iki aylık), 3 (inquarter() fonksiyonuna eşdeğer), 4 (tersiyel) veya 6 (yarım yıl).
date Değerlendirilecek tarih.
period_no Dönem period_no ile kaydırılabilir. Bu değer bir tamsayı ya da tamsayıya çözümlenen bir ifadedir ve burada 0 değeri base_date içeren dönemi belirtir. period_no içindeki negatif değerler önceki dönemleri; pozitif değerler ise sonraki dönemleri gösterir.
first_month_of_year

Ocak'ta başlamayan (mali) yıllarla çalışmak istiyorsanız, first_month_of_year içinde 2 ile 12 arasında bir değer belirtin.