month - kod ve grafik fonksiyonu

Bu fonksiyon, MonthNames çevre değişkeninde tanımlanan bir ay adı ve 1-12 arası bir tamsayı ile ikili değer döndürür. Ay, standart sayı yorumlamasına göre ifadenin tarih yorumlamasından hesaplanır.

Syntax:  

month(expression)

 

Dönüş veri türü: dual