makedate - kod ve grafik fonksiyonu

Bu fonksiyon YYYY yılı, MM ayı ve DD gününden hesaplanan bir tarih döndürür.

Syntax:  

MakeDate(YYYY [ , MM [ , DD ] ])

Dönüş veri türü: dual

Arguments:  

Bağımsız Değişken Açıklama
YYYY Tamsayı olarak yıl.
MM Tamsayı olarak ay. Ay belirtilmezse 1 (Ocak) olduğu varsayılır.
DD Tamsayı olarak gün.

Gün belirtilmezse 1. (birinci) gün olduğu varsayılır.