lunarweekname - kod ve grafik fonksiyonu

Bu fonksiyon, date içeren ay haftasının ilk gününün ilk milisaniyesinin zaman damgasına karşılık gelen yıl ve ay haftası numarasını gösteren bir görüntü değeri döndürür. QlikView içindeki ay haftaları, haftanın ilk günü 1 Ocak sayılarak tanımlanır.

Syntax:  

LunarWeekName(date [, period_no[, first_week_day]])

Dönüş veri türü: dual

Arguments:  

Bağımsız Değişken Açıklama
date Değerlendirilecek tarih.
period_no period_no, tamsayıya çözümlenen bir ifade olup burada 0 değeri date içeren haftayı belirtir. period_no içindeki negatif değerler önceki ay haftalarını; pozitif değerler ise sonraki ay haftalarını gösterir.
first_week_day Kaydırma değeri sıfırdan büyük ya da küçük olabilir. Bu değer, belirtilen gün sayısı ve/veya bir günün kesirleri ile yılın başını değiştirir.