inmonthstodate - kod ve grafik fonksiyonu

Bu fonksiyon, bir zaman damgasının ayın, iki aylık dönemin, çeyreğin, tersiyerin veya yarım yılın son base_date değerine kadarki (bu değer dahil) bölümüne denk gelip gelmediğini bulur. Zaman damgasının önceki veya sonraki bir zaman dönemine denk gelip gelmediğini bulmak da mümkündür.

Syntax:  

InMonths (n_months, timestamp, base_date, period_no[, first_month_of_year ])

Dönüş veri türü: Boole

Arguments:  

Bağımsız Değişken Açıklama
n_months

Dönemi tanımlayan ayların sayısı. Şunlardan biri olması gereken bir tamsayıya çözümlenen bir tamsayı ya da ifade: 1 (inmonth() fonksiyonuna eşdeğer), 2 (iki aylık), 3 (inquarter() fonksiyonuna eşdeğer), 4 (tersiyel) veya 6 (yarım yıl).

timestamp base_date ile karşılaştırmak istediğiniz tarih.
base_date Dönemi değerlendirmek için kullanılan tarih.
period_no

Dönem period_no ile kaydırılabilir. Bu değer bir tamsayı ya da tamsayıya çözümlenen bir ifadedir ve burada 0 değeri base_date içeren dönemi belirtir. period_no içindeki negatif değerler önceki dönemleri; pozitif değerler ise sonraki dönemleri gösterir.

first_month_of_year

Ocak'ta başlamayan (mali) yıllarla çalışmak istiyorsanız, first_month_of_year içinde 2 ile 12 arasında bir değer belirtin.