firstworkdate - kod ve grafik fonksiyonu

firstworkdate fonksiyonu, isteğe bağlı olarak listelenen tüm tatil öğelerini dikkate alarak, end_date tarihinden önce biten no_of_workdays (Pazartesi - Cuma) değerini elde etmek için en son başlangıç tarihini döndürür. end_date ve holiday geçerli tarihler veya zaman damgaları olmalıdır.

Syntax:  

firstworkdate(end_date, no_of_workdays [, holiday] )

Dönüş veri türü: tam sayı

Arguments:  

Bağımsız Değişken Açıklama
end_date Değerlendirilecek bitiş tarihinin zaman damgası.
no_of_workdays Elde edilecek iş günü sayısı.
holiday

İş günlerinden hariç tutulacak tatil dönemleri. Tatil dönemi, virgülle ayrılan bir başlangıç tarihi ve bir bitiş tarihi olarak belirtilir.

Example: '25/12/2013', '26/12/2013'

Virgüllerle ayrılmış olarak birden fazla tatil dönemini hariç tutabilirsiniz.

Example: '25/12/2013', '26/12/2013', '31/12/2013', '01/01/2014'