QlikWorld 2020 Global Conference. Join us to discover how to get the most from your data. Act fast. Register now and save.

day - kod ve grafik fonksiyonu

Bu fonksiyon, expression öğesinin kesri standart sayı yorumlamasına göre tarih olarak yorumlandığında, günü temsil eden bir tamsayı döndürür.

Syntax:  

day(expression)

 

Dönüş veri türü: tam sayı