converttolocaltime - kod ve grafik fonksiyonu

Bir UTC veya GMT zaman damgasını ikili değer olarak yerel zamana dönüştürür.

Syntax:  

ConvertToLocalTime(timestamp [, place [, ignore_dst=false]])

Dönüş veri türü: dual

Arguments:  

Bağımsız Değişken Açıklama
timestamp Zaman damgası veya dönüştürülmek üzere zaman damgasına çözümlenen ifade (örneğin, '2012-10-12').
place

Aşağıdaki yerler ve saat dilimleri tablosundan bir yer veya saat dilimi. Alternatif olarak, yerel zamanı tanımlamak için GMT veya UTC kullanabilirsiniz. Aşağıdaki değerler ve saat farkı aralıkları geçerlidir:

  • GMT
  • GMT-12:00 - GMT-01:00
  • GMT+01:00 - GMT+14:00
  • UTC
  • UTC-12:00 - UTC-01:00
  • UTC+01:00 - UTC+14:00
Not: Yalnızca standart saat farklarını kullanabilirsiniz. Rastgele bir saat farkı (örneğin, GMT-04:27) kullanılamaz.
ignore_dst DST (günışığından yararlanma saati) uygulamasını göz ardı etmek istiyorsanız True olarak ayarlayın.

ignore_dst seçeneği True olarak belirlenmezse, sonuçta elde edilen saat günışığından yararlanma saati için ayarlanır.

Yerler ve saat dilimleri

ConvertToLocalTime işlevi, Windows kayıt defterinden dünyadaki yerler ve saat dilimleri hakkında bilgi edinir. Bu, işlevin çalışabilmesi için, aradığınız yerin adının Windows kayıt defterinde karşılık gelen adla eşleşmesini gerektiği anlamına gelir.

Windows kayıt defterinde kayıtlı ad, Windows yüklemenizin dil ayarlarına göre de değişiklik gösterebilir. Bu, belirli il ve ülkelerin farklı dillerde farklı şekillerde kullanılmasından kaynaklanır.

Windows kayıt defterindeki yer ve saat dilimi listesini şurada bulabilirsiniz:

HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows NT\CurrentVersion\Time Zones

Alternatif olarak, saat dilimleri ve yerler listesini Windows Denetim Masası'nda da bulabilirsiniz. Denetim Masası'nı açın, Tarih ve Saat ayarlarına ve sonra Saat dilimini değiştir seçeneğine tıklayın. Açılan listede her bir saat dilimiyle ilişkili il ve ülke adlarının listesini görebilirsiniz.