addyears - kod ve grafik fonksiyonu

Bu fonksiyon, startdate tarihinden n yıl sonraki tarihi veya n negatifse startdate tarihinden n yıl önceki tarihi döndürür.

Syntax:  

AddYears(startdate, n)

Dönüş veri türü: dual

Arguments:  

Bağımsız Değişken Açıklama
startdate

Bir zaman damgası olarak başlangıç tarihi; örneğin '2012-10-12'.

n Pozitif veya negatif tamsayı olarak yıl sayısı.