GMT - kod ve grafik fonksiyonu

Bu fonksiyon, sistem saatinden ve Windows saat ayarlarından türetilen tarihi ve geçerli Greenwich Mean Time değerini döndürür.

Syntax:  

GMT( )

Dönüş veri türü: dual