QlikWorld 2020 Global Conference. Join us to discover how to get the most from your data. Act fast. Register now and save.

Sayaç toplama işlevleri

Sayaç toplama işlevleri, kod dosyasında bir dizi kayıt üzerinde veya grafik boyutunda bir dizi değer üzerinde, bir ifadenin çeşitli türlerde sayımlarını döndürür.

Her bir fonksiyonun kısa açıklamasını ve söz dizimini görmek için her bir fonksiyonun açılan menüsünü kullanın. Daha ayrıntılı bilgiler için söz dizimi açıklamasında fonksiyon adına tıklayın.

Kod dosyasında sayaç toplama işlevleri

Grafik ifadelerinde sayaç toplama işlevleri

Aşağıdaki sayaç toplama işlevleri grafiklerde kullanılabilir: