Ana içeriğe geç

Count - kod fonksiyonu

Count(), bir group by cümlesi ile tanımlandığı şekilde, ifadedeki toplanmış değerlerin sayısını döndürür.

Syntax:  

Count( [ distinct ] expr)

Return data type: tam sayı

Arguments:  

Bağımsız Değişken Açıklama
expr Hesaplanacak verileri içeren ifade veya alan.
distinct İfadeden önce distinct sözcüğü varsa tüm çoğaltmalar göz ardı edilir.

Examples and results:  

Örnek kodu belgenize ekleyin ve çalıştırın. Ardından, sonucu görmek için belgemizdeki bir sayfaya en azından sonuçlar sütununda listelenen alanları ekleyin.

Örnek Sonuç

Temp:

LOAD * inline [

Customer|Product|OrderNumber|UnitSales|UnitPrice

Astrida|AA|1|4|16

Astrida|AA|7|10|15

Astrida|BB|4|9|9

Betacab|CC|6|5|10

Betacab|AA|5|2|20

Betacab|BB|1|25| 25

Canutility|AA|3|8|15

Canutility|CC|||19

Divadip|CC|2|4|16

Divadip|DD|3|1|25

] (delimiter is '|');

 

Count1:

LOAD Customer,Count(OrderNumber) as OrdersByCustomer Resident Temp Group By Customer;

Customer OrdersByCustomer

Astrida 3

Betacab 3

Canutility 2

Divadip 2

Customer boyutu sayfadaki tabloya dahil edildiği sürece. Aksi takdirde OrdersByCustomer için sonuç 3, 2 olur.

Önceki örnekte olduğu gibi Temp tablosunun yüklendiği varsayılırsa:

TotalOrderNumber

10

İlk örnekte olduğu gibi Temp tablosunun yüklendiği varsayılırsa:

LOAD Count(distinct OrderNumber) as TotalOrderNumber Resident Temp;

TotalOrderNumber

9

Çünkü aynı değere (1) sahip iki OrderNumber değeri var.