TextCount - kod fonksiyonu

TextCount(), bir group by cümlesi ile tanımlandığı şekilde, ifadedeki toplanmış sayısal olmayan alan değerlerinin sayısını döndürür.

Syntax:  

TextCount ( [ distinct ] expr)

Return data type: tam sayı

Arguments:  

Bağımsız Değişken Açıklama
expr Hesaplanacak verileri içeren ifade veya alan.
distinct İfadeden önce distinct sözcüğü varsa tüm çoğaltmalar göz ardı edilir.

Examples and results:  

Örnek kodu belgenize ekleyin ve çalıştırın. Ardından, sonucu görmek için belgemizdeki bir sayfaya en azından sonuçlar sütununda listelenen alanları ekleyin.

Örnek Sonuç

Temp:

LOAD * inline [

Customer|Product|OrderNumber|UnitSales|UnitPrice

Astrida|AA|1|4|16

Astrida|AA|7|10|15

Astrida|BB|4|9|9

Betacab|CC|6|5|10

Betacab|AA|5|2|20

Betacab|BB||| 25

Canutility|AA|||15

Canutility|CC| ||19

Divadip|CC|2|4|16

Divadip|DD|3|1|25

] (delimiter is '|');

TextCount1:

LOAD Customer,TextCount(Product) as ProductTextCount Resident Temp Group By Customer;

 

Customer
Astrida
Betacab
Canutility
Divadip

ProductTextCount
3
3
2
2
LOAD Customer,TextCount(OrderNumber) as OrderNumberTextCount Resident Temp Group By Customer;

Customer
Astrida
Betacab
Canutility
Divadip

OrderNumberTextCount
0
1
2
0