Sum - kod fonksiyonu

Sum(), bir group by cümlesi ile tanımlandığı şekilde, ifadedeki toplanmış değerlerin toplamını döndürür.

Syntax:  

sum ( [ distinct] expr)

Return data type: sayısal

Arguments:  

Bağımsız Değişken Açıklama
distinct İfadeden önce distinct sözcüğü varsa, tüm çoğaltmalar göz ardı edilir.
expr Hesaplanacak verileri içeren ifade veya alan.

Examples and results:  

Örnek kodu belgenize ekleyin ve çalıştırın. Ardından, sonucu görmek için belgemizdeki bir sayfaya en azından sonuçlar sütununda listelenen alanları ekleyin.

Örnek Sonuç  

Temp:

LOAD * inline [

Customer|Product|OrderNumber|UnitSales|CustomerID

Astrida|AA|1|10|1

Astrida|AA|7|18|1

Astrida|BB|4|9|1

Astrida|CC|6|2|1

Betacab|AA|5|4|2

Betacab|BB|2|5|2

Betacab|DD

Canutility|DD|3|8

Canutility|CC

] (delimiter is '|');

 

Sum:

LOAD Customer, Sum(UnitSales) as MySum Resident Temp Group By Customer;

Customer

Astrida

Betacab

Canutility

MySum

39

9

8