Only - kod fonksiyonu

Only(), toplanmış verilerden sadece tek bir olası sonuç olduğu takdirde bir değer döndürür. group by cümlesi ile tanımlandığı şekilde, her bir gruplanmış sonuç dahilindeki kayıtlar yalnızca bir değer içeriyorsa, bu değer döndürülür. Aksi takdirde NULL döndürülür.

Syntax:  

Only ( expr )

Return data type: dual

Bağımsız Değişken Açıklama
expr Hesaplanacak verileri içeren ifade veya alan.

Examples and results:  

Örnek kodu belgenize ekleyin ve çalıştırın. Ardından, sonucu görmek için belgemizdeki bir sayfaya en azından sonuçlar sütununda listelenen alanları ekleyin.

Örnek Sonuç  

Temp:

LOAD * inline [

Customer|Product|OrderNumber|UnitSales|CustomerID

Astrida|AA|1|10|1

Astrida|AA|7|18|1

Astrida|BB|4|9|1

Astrida|CC|6|2|1

Betacab|AA|5|4|2

Betacab|BB|2|5|2

Betacab|DD

Canutility|DD|3|8

Canutility|CC

] (delimiter is '|');

 

Only:

LOAD Customer, Only(CustomerID) as MyUniqIDCheck Resident Temp Group By Customer;

Customer

Astrida

 

MyUniqIDCheck

1

Çünkü sadece Astrida müşterisi, CustomerID öğesini de içeren eksiksiz kayıtlara sahiptir.