Mode - kod fonksiyonu

Mode(), bir group by cümlesi ile tanımlandığı şekilde, ifadedeki toplanmış verilerin en yaygın olarak geçen değerini (mod değeri) döndürür. Mode() fonksiyonu hem sayısal değerleri hem de metin değerlerini döndürebilir.

Syntax:  

Mode ( expr )

Return data type: dual

Bağımsız Değişken Açıklama
expr Hesaplanacak verileri içeren ifade veya alan.

Limitations:  

Birden fazla değer eşit şekilde yaygın olarak mevcutsa NULL döndürülür.

Examples and results:  

Örnek kodu belgenize ekleyin ve çalıştırın. Ardından, sonucu görmek için belgemizdeki bir sayfaya en azından sonuçlar sütununda listelenen alanları ekleyin.

Örnek Sonuç

Temp:

LOAD * inline [

Customer|Product|OrderNumber|UnitSales|CustomerID

Astrida|AA|1|10|1

Astrida|AA|7|18|1

Astrida|BB|4|9|1

Astrida|CC|6|2|1

Betacab|AA|5|4|2

Betacab|BB|2|5|2

Betacab|DD

Canutility|DD|3|8

Canutility|CC

] (delimiter is '|');

 

Mode:

LOAD Customer, Mode(Product) as MyMostOftenSoldProduct Resident Temp Group By Customer;

Customer, MyMostOftenSoldProduct

Astrida, AA

Betacab, -

Canutility, -