Max - kod fonksiyonu

Max(), bir group by cümlesi ile tanımlandığı şekilde, ifadedeki toplanmış verilerin en yüksek sayısal değerini bulur. Bir rank n belirtilmesiyle n. en yüksek değer bulunabilir.

Syntax:  

Max ( expr [, rank])

Return data type: sayısal

Arguments:  

Bağımsız Değişken Açıklama
expr Hesaplanacak verileri içeren ifade veya alan.
rank Expression

Varsayılan rank değeri 1'dir ve bu en düşük yüksek karşılık gelir. rank değeri 2 olarak belirtildiğinde en yüksek ikinci değer döndürülür. rank değeri 3 olursa en yüksek üçüncü değer döndürülür ve bu böyle devam eder.

Examples and results:  

Örnek kodu belgenize ekleyin ve çalıştırın. Ardından, sonucu görmek için belgemizdeki bir sayfaya en azından sonuçlar sütununda listelenen alanları ekleyin.

Örnek Sonuç  

Temp:

LOAD * inline [

Customer|Product|OrderNumber|UnitSales|CustomerID

Astrida|AA|1|10|1

Astrida|AA|7|18|1

Astrida|BB|4|9|1

Astrida|CC|6|2|1

Betacab|AA|5|4|2

Betacab|BB|2|5|2

Betacab|DD

Canutility|DD|3|8

Canutility|CC

] (delimiter is '|');

 

Max:

LOAD Customer, Max(UnitSales) as MyMax Resident Temp Group By Customer;

Customer

Astrida

Betacab

Canutility

MyMax

18

5

8

Önceki örnekte olduğu gibi Temp tablosunun yüklendiği varsayılırsa:

LOAD Customer, Max(UnitSales,2) as MyMaxRank2 Resident Temp Group By Customer;

Customer

Astrida

Betacab

Canutility

MyMaxRank2

10

4

-