QlikWorld 2020 Global Conference. Join us to discover how to get the most from your data. Act fast. Register now and save.

Dağılım Grafiği

Grafikler sayısal verilerin grafiksel temsilleridir. Mevcut bir grafiğin farklı temsilleri arasında geçiş yapmak için şu sayfada Grafik Türü ayarı değiştirilebilir: Grafik Özellikleri: Genel sayfası.

Dağılım grafiği, iki ifadeye ait değer çiftleri sunar. Bu, ülke (nüfus ve nüfus artışı) örneğinde olduğu gibi, her bir örneğin iki sayı içerdiği verileri göstermek istediğinizde kullanışlıdır.

Dağılım grafiği oluşturmanın en kolay yolu, araç çubuğundaki Grafik Oluştur düğmesine tıklamaktır.

Dağılım grafiğine sağ tıklandığında Dağılım Grafiği: Nesne Menüsü görüntülenir. Bu menüye, dağılım grafiği etkin nesne olduğunda, Nesne menüsünden de erişilebilir.

See also:

 

Nesne Menüsü

Özellikler... Grafiği tanımlayan parametrelerin ayarlanabileceği Özellikler diyalog penceresini açar.
Notlar

Geçerli nesneyle ilgili not oluşturmayı ve paylaşmayı sağlar.

Notlar ve Yorumlar

Kopar Grafik başlığının sonuna "(Koparılmış)" metni eklenir ve grafik artık belgede yapılan seçimlere göre güncelleştirilmez (ancak grafikten seçimler yapılmaya devam edebilir). Komut yalnızca grafik eklendiyse kullanılabilir. Grafiğin kopyasını oluşturup kopararak, kopyası ve aslı arasında doğrudan karşılaştırmalar yapabilirsiniz.
Ekle Koparılmış grafiği ekler. Grafik veriyle dinamik olarak bağlı hale gelir. Komut yalnızca grafik koparılmışsa kullanılabilir.
Referansı Ayarla Bu seçeneği seçerek, bir grafik başvurusu ayarlarsınız; bu mevcut seçimlerle grafiğin sabit çizimidir. Belgede daha fazla seçim yapıldığında başvuru çizimi arka planda gri olarak kalır. Grafik eksenleri vb her zaman için arka plan veri kümesinin ve geçerli veri kümesinin maksimum değerlerini içerecek şekilde ayarlanır. Geçerli veri kümesi her zaman başvuru çiziminin üzerine çizilir; yani başvuru çizimi bazı kısımları geçerli veri kümesi çiziminden dolayı belirsiz hale gelebilir. Arka planın grileştirilme şekli Referans Modu ayarıyla (Grafik Özellikleri: Genel sayfasında seçilmiş olması gerekir. Başvuru grafik çizimlerinin görüntülenmesi yalnızca bazı grafik türlerinde mümkündür: örneğin, sütun grafikleri, çizgi grafikleri, birleşik grafikler, radar grafikleri, dağılım grafikleri, kılavuz çizgi grafikleri ve ibreli gösterge grafikleri. Detaya inme veya döngüsel grup içeren grafik için başvuru ayarlanamaz. Belge kapatıldığında veya veriler yeniden yüklendiğinde, başvuru kaybolur. Referansı Ayarla seçeneğini kullanırken dahil edilebilecek maksimum nesne sayısı 500'dür.
Başvuruyu Temizle Bu komut, bir başvuru ayarlandığında Referansı Ayarla komutu ile değiştirilir. Bu komut seçilerek daha önce ayarlanan başvuru silinir ve grafik normal çizim moduna geri döndürülür.
Klon Oluştur Grafiğin birebir kopyasını oluşturur. Koparılmış grafik klonlanırsa, klon eklenir.
Sıralama

Bu basamaklı menü yalnızca, Görünüm menüsünün Tasarım Kılavuzu Çizgisi komutu etkinleştirildiğinde veya Tasarım Menüsü Öğelerini Her Zaman Göster seçeneği (Kullanıcı Tercihleri: Tasarım altında) işaretlenmiş olmalıdır. Sayfa nesnelerinin düzen katmanını ayarlamaya yönelik dört komut içerir. Geçerli katman sayıları -128 ile 127 arasındadır.

En Öne Getir
Sayfa nesnesinin düzen katmanını geçerli sayfadaki herhangi bir sayfa nesnesi tarafından geçerli anda kullanılan en büyük değere ayarlar.

Arkaya Gönder
Sayfa nesnesinin düzen katmanını geçerli sayfadaki herhangi bir sayfa nesnesi tarafından geçerli anda kullanılan en küçük değere ayarlar.

Bir Öne Getir
Sayfa nesnesinin düzen katmanını bir katman artırır. Maksimum değer 127'dir.

Geriye Gönder
Sayfa nesnesinin düzen katmanını bir katman azaltır. Minimum değer -128'dir.


Tüm Bölümleri Temizle Grafiğin boyutlarındaki ve ifadelerindeki tüm seçimleri temizler.
Yazdır... Yazdırma ayarlarının belirlenebileceği Yazdır diyalog penceresini açar.
PDF Olarak Yazdır...

PDF-XChange 3.0 yazıcısı ön seçimli olarak Yazdır diyalog penceresini açar. Yazdır düğmesine bastıktan sonra, PDF çıkış dosyası için bir dosya adı belirtmeniz istenecektir. Bu komut yalnızca PDF yazıcısının sistemde kullanılabilir olması durumunda kullanılabilir.

Değerleri Excel'e Gönder Temeldeki verileri (grafiğin düz tablo eşdeğeri) çalışmıyor olması durumunda otomatik olarak başlatılan Microsoft Excel'e dışarı aktarır. Tablo yeni bir Excel çalışma sayfasında görünür. Bu özelliğin çalışması için bilgisayarda Microsoft Excel 2007 veya daha yeni bir sürümü yüklü olmalıdır.
Dışa Aktar... Grafiğin bir görüntüsünü dosyaya kaydetmek için diyalog penceresini açar. Resim png, jpg, bmp veya gif olarak kaydedilebilir.
Panoya Kopyala Bu basamaklı menü, sayfa nesnesi için çeşitli kopyalama seçeneklerini içerir.
Değerler
Değerleri, panoya tablo şeklinde kopyalar.
Resim
Grafik nesnesinin resmini panoya kopyalar. Resim, şu sayfadaki ayarlara bağlı olarak sayfa nesnesi başlığı ve kenarlığı içerir veya içermez: Kullanıcı Tercihleri: Dışa aktarma sayfası.
Nesne
Sayfa nesnesinin tamamını düzende başka yere veya geçerli QlikView içinde açılmış başka belgeye yapıştırmak üzere panoya kopyalar.
Bağlı Nesneler

Bağlı nesneler için aşağıdaki komutları içeren menüyü açar.
Bağlantılı Nesnelerin Konumunu Ayarla
Tüm sayfalardaki bağlantılı nesnelerin tümü, vurgulanan nesnelerle aynı konuma ve boyuta ayarlanır.
Bu Nesnenin Bağlantısını Kaldır/Nesnelerin Bağlantısını Kaldır
Bu seçenek, nesneler arasındaki bağlantıyı yok eder ve bu nesneleri farklı nesne kimliklerine sahip farklı nesneler haline getirir.

En Küçük Duruma Getir Nesneyi simge durumuna getirir. Nesne başlığında (gösteriliyorsa) öğesine tıklandığında da aynı sonuç elde edilir. Bu komut yalnızca, Başlık sayfasında, nesneye ait Özellikler diyalog penceresinde en küçük duruma getirmeye izin veriliyorsa kullanılabilir.
En Büyük Duruma Getir Nesneyi sayfayı dolduracak şekilde büyütür. Nesne başlığında (gösteriliyorsa) öğesine tıklandığında da aynı sonuç elde edilir. Bu komut yalnızca, Başlık sayfasında, nesneye ait Özellikler diyalog penceresinde en büyük duruma getirmeye izin veriliyorsa kullanılabilir.
Geri Yükle En küçük duruma getirilmiş veya en büyük duruma getirilmiş nesneyi bir önceki boyutuna ve konumuna geri yükler. Double-clicking the icon of a minimized object or clicking the icon in the object caption (if shown) of a maximized object produces the same result. Bu komut yalnızca en küçük duruma getirilmiş veya en büyük duruma getirilmiş nesneler için kullanılabilir.
Yardım QlikView yardımını açar.
Kaldır Sayfa nesnesini sayfadan kaldırır.

Grafik Özellikleri: Genel

Pencere Başlığı

Pencere üstbilgisinde görüntülenecek olan başlık. Başlık ayrıca, etiket metninin dinamik güncelleştirmesi için hesaplanan formül olarak tanımlanabilir. Uzun formüllerin daha kolay düzenlenmesi amacıyla İfade Düzenle diyalog penceresini açmak için ... düğmesine tıklayın.

Hesaplamalı formüller için ifade söz dizimi

Grafikte Başlığı Göster

Varsayılan olarak, tanımlanan ilk ifadenin etiketi, grafik başlığı olarak ayarlanır. Grafik başlığının görüntülenmemesi gerekiyorsa, onay kutusunu temizleyin. Orijinal başlığı görüntülemek için, onay kutusunu işaretlemeniz yeterlidir. Başlık ayrıca, etiket metninin dinamik güncelleştirmesi için hesaplanan formül olarak tanımlanabilir. Uzun formüllerin daha kolay düzenlenmesi amacıyla İfade Düzenle diyalog penceresini açmak için ... düğmesine tıklayın. Grafik başlığı, pivot tablolarda veya düz tablolarda görüntülenmez.

Hesaplamalı formüller için ifade söz dizimi

Başlık Ayarları Başlık Ayarları düğmesine tıklayarak, grafik başlığı için gelişmiş ayarları tanımlayın.
Yazdırma Ayarları

Yazdırma Ayarları düğmesine tıklanması sizi, kenar boşluklarını ve üstbilgi/altbilgi biçimini tanımlamanın mümkün olduğu Yazdırma Ayarları diyalog penceresine götürür. Yazdırma Ayarları diyalog penceresinde Yazdırma Düzeni ve Üstbilgi/Altbilgi Yazdır sayfaları olmak üzere iki sayfa bulunur.

Yazdır: Düzen ve Yazdır: Üstbilgi/Altbilgi

Alternatif Durum Listedeki kullanılabilir durumlardan birini seçin. Aşağıdaki Alternatif Durumlar her zaman için kullanılabilir durumdadır.
Devralındı
Sayfalar ve sayfa nesneleri QlikView geliştiricisi tarafından geçersiz kılınmadıkça, her zaman için devralındı durumundadır. Bu ayar, bir üst seviyede bulunan nesneden devralınır; devralındı öğesi seçiliyse, bir sayfadaki bir grafik, sayfayla aynı ayarları alır.
Varsayılan durum
Bu durum, çoğu QlikView kullanımının gerçekleştiği ve $ işaretiyle temsil edilen bir durumdur. QlikView belgesi her zaman için varsayılan durum konumundadır.
Nesne Kimliği

Bu, makro amaçlarına yönelik olarak kullanılır. Her sayfa nesnesine benzersiz bir kimlik atanır. Alfasayısal karakterleri yalnızca kimlik içinde kullanmanız önerilir. Grafikler için kimlik bilgisi CH01 ile başlar. Bağlı nesneler aynı nesne Kimliğini paylaşır. Bu Kimlik numarasını daha sonra düzenleyebilirsiniz.

Dahili Makro Yorumlayıcısı

Koparıldı Etkinleştirilirse, grafik koparılır; yani seçimler yapıldığında artık dinamik olarak güncelleştirilmez.
Salt Okunur Etkinleştirilirse, grafik salt okunur hale gelir; yani grafikte tıklama veya fareyle boyama yoluyla seçim yapılamaz.
Hesaplama Koşulu Bu metin kutusuna bir ifade yazılması, grafiğin görüntülenmesi için yerine getirilmesi gereken bir koşul ayarlar. Koşul yerine getirilmezse, grafik içinde "Hesaplama koşulu yerine getirilmedi" metni görüntülenir. Değer, hesaplamalı formül olarak girilebilir. İfade Düzenle diyalog penceresini açmak için ... düğmesine tıklayın.
Grafik Türü Grafik Türü grubu, grafiğin temel düzenini seçtiğiniz konumdur. Her bir grafik türü hakkında daha fazla bilgi için, bkz. Grafik türleri.
Hızlı Tür Değişimi Bu grupta, grafik içinde, kullanıcının grafik özellikleri diyalog penceresine gitmeden grafik türünü değiştirebileceği bir simge etkinleştirebilirsiniz.
İzin Verilen Türler
Bu listede, açılan menüde hangi grafik türlerinin görünmesi gerektiğini seçebilirsiniz. Hızlı tür değişimin etkinleştirilmesi için iki veya daha fazla tür seçilmelidir.
Tercih Edilen Simge Konumu
Grafiksel grafiklerde, hızlı tür değişimi simgesi grafiğin içinde veya sayfa nesnesi başlığında konumlandırılabilir. Tablo grafiklerinde, başlık tek alternatiftir.
Kullanıcı Yeniden Boyutlandırmasını Sıfırla Bu düğmeye tıklandığında, grafiksel grafiklerdeki gösterge, başlık ve benzeri öğelere yönelik kullanıcı boyutlandırması sıfırlanır. Ayrı öğelerin yerleştirilmesi etkilenmez.
Kullanıcı Yerleştirmesini Sıfırla Bu düğmeye tıklandığında, grafiksel grafiklerdeki gösterge, başlık ve benzeri öğelere yönelik kullanıcı yerleştirmesi sıfırlanır.
Hata Mesajları

Özel Hata Mesajları diyalog penceresini açar.

Özel Hata Mesajları

Referans Modu Grafiğin bağlam menüsünden Referansı Ayarla seçeneği kullanıldığında, referans arka planının nasıl çizilmesi gerektiğine yönelik ayarlar. Bu ayar yalnızca bazı grafikler için anlamlıdır.

Grafik Özellikleri: Boyutlar

 • Neye bakmak istiyorsunuz? Sütun grafiğindeki sütunların boyutları neye karşılık gelmelidir? "Satış toplamı" veya benzeri bir yanıt verilebilir. Bu, İfadeler sekmesinde ayarlanır.
 • Bunu neye göre gruplandırmak istiyorsunuz? Sütun grafiğindeki sütunlar için etiket olarak hangi alan değerlerini kullanmak istiyorsunuz? "Ülke başına" veya benzeri bir yanıt verilebilir. Bu, Boyutlar sekmesinde ayarlanır.
Kullanılabilir Alanlar/Gruplar

Boyut olarak kullanılabilen tüm alanları/alan gruplarını listeler (tipik bir sütun grafiğindeki x ekseni boyunca). Alan gruplarından önce, detaya inme grupları için bir dikey ok veya döngüsel gruplar için bir kavisli ok gelir. Gruplar, Belge Özellikleri: Gruplar sayfasında tanımlanır. Üzerlerine tıklayarak, kullanılacak/kaldırılacak öğeleri seçin. Öğeleri istenilen sütun taşımak için Ekle > veya < Kaldır düğmesini kullanın.
Görüntülenebilen boyutların sayısı, farklı grafik türlerine göre değişir.
Birden fazla dahili tabloda görünen tüm alanlardan önce bir anahtar sembolü gelir. Pasta grafikleri, çizgi grafikleri ve dağılım grafikleri ikiden fazla boyut görüntüleyemez. Sütun grafiklerinde üçe kadar boyut gösterilebilir.

Belge Özellikleri: Gruplar

Sistem Alanlarını Göster Bu seçenek işaretlendiğinde, Kullanılabilir Alanlar/Gruplar sütununda sistem alanları görüntülenir.
Tablodan Alanları Göster Buradan, hangi alanların/grupların Kullanılabilir Alanlar/Gruplar listesinde görüneceğini kontrol edebilirsiniz. Açılan menü varsayılan olarak Tüm Tablolar alternatifini görüntüler.
Alternatif Tüm Tablolar (Nitelenmiş), bulundukları tabloların adına göre nitelenmiş alanları gösterir. Bu, anahtar (bağlayan) alanların bir defadan fazla listeleneceği anlamına gelir. (Bu alternatif yalnızca görüntüleme amacıyla kullanılır ve kod dosyasındaki Qualify alanlarıyla hiçbir ilgisi yoktur.)
Bir defada bir tablonun alanlarını görüntülemek de mümkündür. Kullanılabilir grupların her zaman listelendiğini unutmayın.
Grupları Düzenle... Bu düğme sizi doğrudan Belge Özellikleri: Gruplar sayfasına götürür; boyut olarak kullanılacak alan grupları bu sayfada tanımlanabilir.
Animasyonu Oynat... Animasyon için grafiğin ilk boyutundan yararlanmak üzere kullanabileceğiniz Animasyon diyalog penceresini açar. Animasyon yalnızca pasta grafiği dışındaki bit eşlem grafikleri için kullanılabilir. Animasyonları kullanırken bazı fonksiyonel sınırlamalar geçerlidir.
Izgara... İlk boyutu temel alan bir grafik dizisi oluşturabileceğiniz Izgara Ayarları diyalog penceresini açar. Herhangi bir türdeki bit eşlem grafiği, ızgara görüntüsüne dönüştürülebilir.
Kullanılan Boyutlar

Bu liste, grafikte boyut olarak kullanılmak üzere geçerli olarak seçilen boyutları içerir. Kullanılabilen boyutların sayısı, grafiğin türüne göre değişiklik gösterir. Herhangi bir tür için gereksiz boyutlar göz ardı edilir. Boyut veri hücreleri, tablolarda kullanıldığında öznitelik ifadeleri yoluyla dinamik olarak biçimlendirilebilir. Boyut için öznitelik ifadesi girildiği her seferinde, simgesi gri tonlamadan renkliye döner veya Metin Biçimi durumunda olduğu gibi griden siyaha döner. Bu ayarlar, grafik ayarları üzerinde önceliğe sahiptir. Yer tutucuları veya boyutun öznitelik ifadesini görüntülemek için herhangi bir boyutun önündeki "+" ifade simgesine tıklayın.
Arka Plan Rengi
Boyut hücresinin hücre arka plan rengini hesaplamaya yönelik bir öznitelik ifadesi girmek için Arka Plan Rengi öğesine çift tıklayın. Kullanılan ifadenin geçerli bir renk temsili (Visual Basic'te tanımlandığı şekilde Kırmızı, Yeşil ve Mavi bileşenlerini temsil eden bir sayı) döndürmesi gerekir. Bu, özel grafik rengi fonksiyonlarından biri kullanılarak gerçekleştirilir. İfadenin sonucu geçerli bir renk temsili değilse, program siyah varsayılan ayarına döner.
Metin Rengi
Boyut hücresinin hücre metin rengini hesaplamaya yönelik bir öznitelik ifadesi girmek için Metin Rengi öğesine çift tıklayın. Kullanılan ifadenin geçerli bir renk temsili (Visual Basic'te tanımlandığı şekilde Kırmızı, Yeşil ve Mavi bileşenlerini temsil eden bir sayı) döndürmesi gerekir. Bu, özel grafik rengi fonksiyonlarından biri kullanılarak gerçekleştirilir. İfadenin sonucu geçerli bir renk temsili değilse, program siyah varsayılan ayarına döner.

Renk fonksiyonları

Metin Biçimi
Metin Biçimi'ne çift tıklayarak her bir boyut hücresi için tablo hücresindeki metnin yazı tipi stilini hesaplamak için bir öznitelik ifadesi girin. Metin biçimi ifadesi olarak kullanılan ifade, kalın metin için '<B>', italik metin için '<I>' ve/veya altı çizili metin için '<U>' içeren dize döndürmelidir.

Yükselt ve İndirge düğmeleriyle, Kullanılan boyutlar listesindeki boyutlar sıralanabilir.

Hesaplamalı boyut ekle...

Yeni bir boyut ekler ve bunu İfadeyi Düzenle diyalog penceresinde düzenleme için açar. Grafik boyutu genellikle tek bir alandır, ancak ayrıca dinamik olarak hesaplanabilir. Hesaplamalı boyut, bir veya daha fazla alan içeren bir ifadeden oluşur. Tüm standart fonksiyonlar kullanılabilir. Toplama fonksiyonları kullanılamayabilir, ancak Aggr fonksiyonu, iç içe toplama elde etmek için dahil edilebilir.

Hesaplamalı formüller için ifade söz dizimi

Düzenle... İfadeyi Düzenle diyalog penceresinde düzenleme için boyutu açar. Hesaplamalı boyutlarla ilgili ayrıntılı bilgi için yukarıdaki Hesaplamalı boyut ekle... bölümüne bakın.
Seçili Boyut için Ayarlar

Bu grupta, ayrı boyutlara yönelik ayarları bulabilirsiniz.
Koşul Koy
Bu onay kutusu işaretlendiğinde, aşağıdaki düzenle kutusunda bulunan ... düğmesine tıklanarak, girilen koşul ifadesinin değerine bağlı olarak, boyut dinamik olarak gizlenir veya gösterilir.

Değer NULL Olduğunda Gösterme
Bu onay kutusu etkinleştirilmişse, yukarıdaki Kullanılan Boyutlar öğesindeki seçili boyut, değeri NULL olması halinde grafikte görüntülenmez.
Tüm Değerleri Göster
Seçimden bağımsız olarak tüm boyut değerlerini göstermek için bu onay kutusunu etkinleştirin. İfade değeri, hariç tutulan boyut değerleri için sıfır olduğundan, Tüm Değerleri Göster seçeneğinin çalışması için Sunum sayfasındaki Sıfır Değerlerini Gösterme seçeneğinin seçiminin kaldırılması gerekir. Bir ifadeyi boyut olarak kullanırsanız, Tüm Değerleri Göster komutu uygulanmaz.
Açıklama Göstergesini Göster
Açıklama Göstergesini Göster işaretlendiğinde, alan değerlerinin "adları" x ekseni boyunca gösterilir.
Etiket
Etiket seçeneği işaretlendiğinde, alanın adı gösterilir. Etiketler aşağıdaki metin kutusunda düzenlenebilir. Etiket ayrıca, etiket metninin dinamik güncelleştirmesi için bir hesaplanan etiket ifadesi olarak da tanımlanabilir. Uzun formüllerin daha kolay düzenlenmesi amacıyla İfade Düzenle diyalog penceresini açmak için ... düğmesine tıklayın.

Hesaplamalı formüller için ifade söz dizimi

Gelişmiş...
Bu düğme, alan değerlerinin resim temsilleri ve özel metin arama seçenekleri için ayarları sunan Gelişmiş Alan Ayarları diyalog penceresini açar.

Advanced Field Settings

Yorum
Seçili boyutun açıklanabileceği bir yorum alanı. Yorum, hesaplamalı formül olarak girilebilir. İfade Düzenle diyalog penceresini açmak için ... düğmesine tıklayın.
Sayfa Sonları
Bu ayar yalnızca bir pivot tablodan veya düz tablodan elde edilen çıktı içindeki sayfa sonları kullanımı için geçerlidir. Şu etkilere sahip üç mod kullanılabilir:

Kesmeler Yok
Gerekli olduğu şekilde, yalnızca her sayfanın sonuna sayfa sonu ekler.
Koşullu Kesmeler
Sonraki boyut değerine sahip tüm satırlar geçerli sayfaya sığdırılamıyorsa, bir sayfa sonu ekler.
Zorunlu Kesmeler
Boyut değeri her değiştiğinde bir sayfa sonu ekler

Grafik Özellikleri: Boyut Sınırları

Sınırlar

İlk ifadeyi kullanarak hangi değerlerin görüntüleneceğini kısıtla
Bu özellikler, aşağıda yapılan ayarlara göre, grafikte görüntülenen boyut değerlerinin sayısını belirlemek için kullanılır.

Yalnızca şunu göster:
X sayıda İlk, En Büyük ya da En Küçük değeri göstermek istiyorsanız bu seçeneği belirleyin. Bu seçenek 5 olarak ayarlanırsa, beş değer görüntülenir. Boyutun Diğerlerini Göster seçeneği etkinleştirilmişse, Diğerleri segmenti bu beş görüntüleme yuvasından birini kullanır.

İlk seçeneği, özellik diyalog penceresinin Sırala sekmesinde seçilen seçeneklere dayalı olarak satırları döndürür. Grafik bir Düz Tablo ise, satırlar o zamanki birincil sıralamaya göre döndürülür. Diğer bir deyişle, kullanıcı herhangi bir sütun üstbilgisine çift tıklayarak ve söz konusu sütunu birincil sıralama kriteri haline getirerek değerlerin görüntülenmesini değiştirebilir.

En Büyük seçeneği, grafikteki ilk ifadeye dayalı olarak satırları azalan sıralamada döndürür. Düz Tabloda kullanıldığında, ifadeler etkileşimli olarak sıralanırken, gösterilen boyut değerleri sabit kalır. İfadelerin sıralaması değiştirildiğinde, boyut değerleri değişir (değişebilir).

En Küçük seçeneği, grafikteki ilk ifadeye dayalı olarak satırları artan sıralamada döndürür. Düz Tabloda kullanıldığında, ifadeler etkileşimli olarak sıralanırken, gösterilen boyut değerleri sabit kalır. İfadelerin sıralaması değiştirildiğinde, boyut değerleri değişir (değişebilir).

Görüntülenecek değer sayısını girin. Değer, hesaplamalı formül olarak girilebilir. İfade Düzenle diyalog penceresini açmak için ... düğmesine tıklayın.

Yalnızca şu olan değerleri göster:
Bu seçenek için belirtilen koşulu karşılayan tüm boyut değerlerini görüntülemek için bu seçeneği belirleyin. Değerleri toplamın yüzdesini veya tam miktarı temel alarak görüntülemek için seçin. Toplama göre göreceli seçeneği, özellik diyalog penceresinin İfadeler sekmesindeki Bağıntılı seçeneğine benzer bir göreceli modu etkinleştirir. Değer, hesaplamalı formül olarak girilebilir. İfade Düzenle diyalog penceresini açmak için ... düğmesine tıklayın.

Yalnızca şuna kümüle toplanan değerleri göster:
Bu seçenek belirlendiğinde, geçerli satıra kadar olan tüm satırlar toplanır ve sonuç, seçenekte ayarlanan değerle karşılaştırılır. Toplama göre göreceli seçeneği, özellik diyalog penceresinin İfadeler sekmesindeki Bağıntılı seçeneğine benzer bir göreceli modu etkinleştirir ve kümülatif değerleri (ilk, en büyük ve en küçük değerleri temel alan) genel toplamla karşılaştırır. Değer, hesaplamalı formül olarak girilebilir. İfade Düzenle diyalog penceresini açmak için ... düğmesine tıklayın. Karşılaştırma değerini içeren boyut değerini dahil etmek için Sınır Değerlerini Dahil Et öğesini seçin.

Hesaplamalı formüller için ifade söz dizimi

Note: Kümülatif kısıtlama toplamı hesaplanırken negatif değerler dahil edilmez. Negatif değerler içerebilen alanlar için bağıntılı kısıtlamalar kullanmamanızı öneririz.
Note: Hesaplanan boyuta bir sınır eklerseniz ve veriler aynı hesaplanan boyuta göre sıralanırsa, boyut sınırı sıralama düzeninden önce uygulanır.
Seçenekler Diğerlerini Göster
Bu seçeneğin etkinleştirildiğinde, grafikte bir Diğerleri segmenti oluşturulur. Görüntüleme kısıtlamaları için karşılaştırma ölçütlerini karşılamayan tüm boyut değerleri, Diğerleri segmentinde gruplanır. Seçilen boyuttan sonra başka boyutlar varsa, İç Boyutları Daralt öğesi, takip eden/iç boyutlar için ayrı ayrı değerlerin grafikte görüntülenip görüntülenmeyeceğini kontrol eder.

Etiket
Grafikte görüntülemek istediğiniz adı girin. Herhangi bir metin girilmezse, etiket otomatik olarak ifade metnine ayarlanır. Değer, hesaplamalı formül olarak girilebilir. İfade Düzenle diyalog penceresini açmak için ... düğmesine tıklayın.

Toplamı Göster
Bu seçenek etkinleştirildiğinde, grafik seçilen boyut için bir toplam görüntüler. This total behaves differently than the expression total, which is still configured on the İfadeler seçeneğine benzer bir göreceli modu etkinleştirir.

Etiket
Grafikte görüntülemek istediğiniz adı girin. Herhangi bir metin girilmezse, etiket otomatik olarak ifade metnine ayarlanır. Değer, hesaplamalı formül olarak girilebilir. İfade Düzenle diyalog penceresini açmak için ... düğmesine tıklayın.

Global Gruplama Modu
Bu seçenek yalnızca iç boyutlar için geçerlidir. Bu seçenek etkinleştirildiğinde, kısıtlamalar yalnızca seçilen boyuta göre hesaplanır. Önceki tüm boyutlar yok sayılır. Bu seçenek devre dışı bırakılırsa, kısıtlamalar tüm önceki boyutlara dayalı olarak hesaplanır.

Boyut Toplamlarına Kıyasla İfade Toplamları

İfade Toplamları ve Boyut Toplamları

Grafik Özellikleri: İfadeler (Dağılım Grafiği)

Kabarcık Grafiği Bu seçenek işaretlenmişse, dağılım noktalarının bağıntılı boyutunu hesaplamak için üçüncü bir (z) grafik ifadesi kullanılır. İfadenin değeri, çizilen kabarcığın alanını belirler.
Kabarcık Boyutu İfadesi Her bir dağılım noktasında çizilen kabarcığın bağıntılı boyutunu belirleyen ifadeyi gireceğiniz konum burasıdır. Uzun formüllerin daha kolay düzenlenmesi amacıyla İfade Düzenle diyalog penceresini açmak için ... düğmesine tıklayın.

Grafik Özellikleri: Stil

Görünüm Kullanılabilir stillerden birini seçin Bu, bazı örneklerde grafiğin yalnızca görünüşünün yanı sıra fonksiyonunu da etkiler.
Yönlendirme Grafiğin yönlendirmesini dikey veya yatay olarak ayarlayın.
Alt Tür Bu grupta, sütunlar için Gruplandırılmış veya Yığın modu (Radar grafikleri için Bindirilmiş veya Yığın) olacak şekilde mod ayarlanır. Bu ayar yalnızca grafiğin iki boyut veya bir boyut ve birden fazla ifade görüntülediği durumlarda çalışır. Yığın sütunlardaki negatif değerler, x-ekseninin altında ayrı bir şekilde aşağı doğru yığılır. Sütun grafikler için, sürekli eksen ölçekleme kullanırken, yığın düzeni izin verilen tek düzendir.

Çoklu boyutlara ve ifadelere sahip sütun grafiklerinin sunumu için şu ilkeler geçerlidir:
 • X ekseninde maksimum iki boyut gösterilebilir.
 • Çok renkli yığın sütunlarla üçüncü bir boyut gösterilebilir.
 • Yalnızca tablo grafikleri üçten fazla boyut görüntüleyebilir.
 • İki veya daha fazla ifade etkinleştirildiğinde, ilk iki boyut x ekseninde gösterilir ve ifade çok renkli yığın sütunlarla gösterilir.
 • İki veya daha fazla ifade etkinleştirildiğinde ve alt grup yığın olarak ayarlandığında, bir yığın içindeki tüm ifadeler bir eksene (varsayılan olarak sol) göre hesaplanır. Bir ifadeyi sol eksene göre hesaplanacak şekilde, başka bir ifadeyi ise sağ eksene göre hesaplanacak şekilde ayarlasanız dahi bu durum geçerlidir.
 

Aşağıdaki tabloda, alt türlerin birden fazla boyut ve ifadeyle nasıl sunulduğu gösterilmektedir.

Boyutlar İfadeler Alt Tür
1 1 Tek sütun
1 2 veya daha fazla İfadeler gruplandırılmış veya yığılmıştır
2 1 Boyutlar gruplandırılmış veya yığılmıştır
2 2 veya daha fazla Boyutlar gruplandırılmıştır
3 1 1. ve 2. boyut gruplandırılmış, 3. boyut yığılmıştır
3 2 veya daha fazla 1. ve 2. boyut gruplandırılmış, ifadeler yığılmıştır
4 1 1. ve 2. boyut gruplandırılmış, 3. boyut yığılmıştır
4 2 veya daha fazla 1. ve 2. boyut gruplandırılmış, ifadeler yığılmıştır
3B Görünüm Bu gruptaki ayarlar, 3B modlarda grafiğin görüntülendiği açıyı tanımlar.
Üst Açı
3B görünümün dikey açısını tanımlar. Değer, 5 ile 45 arasında bir tam sayı olmalıdır.
Yan Açı
3B görünümün yan açısını tanımlar. Değer, 5 ile 45 arasında bir tam sayı olmalıdır.
Çizim Renk Stili Bu kontrol, grafikteki tüm çizim renklerine bir renk stili uygulamak için kullanılabilir. Açılan listede bir stil seçildiğinde, Renkler sayfasında bulunan Renk Haritası altındaki tüm renkler, seçilen stile değiştirilir. Değişim anlıktır ve ayarın kendisi, diyalog penceresinin bu sayfasına bir sonraki girişinize kadar kaydedilmez. Renk haritasındaki gerçek temel renkler etkilenmez. Çizim Renk Stili tüm grafik görünümleri için kullanılamaz. Şu seçenekler kullanılabilir durumdadır:
Düz Renk
Renk haritasındaki tüm renkleri düz renklere ayarlar.
Koyu Gradyan
Renk haritasındaki tüm renkleri, siyaha doğru giden tek renk gradyana ayarlar.
Açık Gradyan
Renk haritasındaki tüm renkleri, daha koyu bir tona doğru giden tek renk gradyana ayarlar.
Parlak
Tüm sütunlara parlak bir görünüm verir.
Çizim Alanı Arka Plan Stili Bu kontrol, çizim alanı arka planının görünüşünü değiştirmek için kullanılabilir. Bu ayar yalnızca bir çizim alanı olan grafikler için kullanılabilir. Şu seçenekler kullanılabilir durumdadır:
Çerçeve
Çizim alanının çevresine çerçeve çizilir.
Gölge
Bu seçenek, çizim alanı arka planına gölge efekti uygular.
Minimal
Bu ayar, çizim alanı arka planını kaldırır.
Ön İzleme Grafiğin temel görsel özelliklerinin ön izlemesini sunar.

Grafik Özellikleri: Sunum (Dağılım - Izgara Grafiği)

Sadece Çizgiler Veriler, veri noktaları arasındaki çizgilerle temsil edilir.
Sadece Semboller Veriler, veri noktalarında çizilen sembollerle temsil edilir.
Hem Çizgiler Hem Simgeler Yukarıdaki alternatiflerin bileşimi.
Simgeleri Otomatik Boyutlandır Maksimum kabarcık boyutunu, dağılım grafiğinin boyutuna/ızgara grafiğindeki değerlerin sayısına ayarlar.
Çizgi Kalınlığı Bir çizgi temsili belirtilmişse, çizginin kalınlığını belirler. Bu değer mm, cm, inç ("), piksel (px, pxl), nokta (pt, pts) or docunit (du, docunit) cinsinden belirtilebilir.
Eğilim Çizgisi Genişliği Bu ayar, eğilim çizgilerinin genişliğini belirler.
Simge Boyutu Bir sembol temsili belirtilmişse, sembollerin boyutunu belirler.
Maks. Baloncuk Boyutu Grafikteki en büyük baloncuğun boyutunu ayarlar. Temsil etmek için Sadece Semboller veya Hem Çizgi Hem Sembol ile birlikte ve Simgeleri Otomatik Boyutlandır öğesinin seçimi kaldırılmışsa, yalnızca bazı görünümlerde (Stil sekmesinde seçilir) kullanılabilir.
Okları Göster Bağlantı çizgilerindeki oklar için görüntüleme seçeneklerini ayarlayın (Yukarıdaki Temsil etmek grubuna bakın). Oklar, ikinci alan boyutunun sıralama düzenine göre tanımlanmış sıralı düzende, dağılım noktaları arasında yönlendirilir. Bağlantı çizgilerinde ok uçlarının görüntülenmesini sağlamak için bu alternatifi işaretleyin.
Ok Boyutu Ok ucunun boyutu burada düzenlenebilir.
Stil Aşağı açılan listedeki stiller arasından seçim yapın.
Kabarcık Ölçeklendirmesi

Şunlardan birini temel alan bir ızgara grafiğinde kabarcıkların nasıl ölçeklendirileceğini seçin:

 • Yarıçap
  Kabarcıklar yarıçapa göre ölçeklendirilir.
 • Alan
  Kabarcıklar alana göre ölçeklendirilir. Yeni bir ızgara grafiği için varsayılan seçenek budur. Çoğu durumda bu seçenek verilerin en iyi görsel temsilini sağlar.
Gösterilen Maks. Etiketler Çizilen etiketlerin sayısını sınırlar. Bu sayının çok yüksek bir değere ayarlanması, grafiğin netliğini azaltabilir.
Veri Noktalarındaki Etiketler Etiketlerin görüntülenmesini sağlamak için bu alternatifi işaretleyin.
Açılan Pencere Etiketleri Grafiğe işaret edilirken karşılık gelen boyut değerinin bir açılan pencerede görüntülenmesi için bu alternatifi işaretleyin.
Vurgula Bu seçenek işaretlendiğinde, fare işaretçisi sembollerin ve/veya çizgilerin üzerine getirildiğinde, bu öğeler vurgulanır. Bir göstergenin grafiğe dahil edildiği durumlarda, çakışan birkaç değerden birini ayırmayı mümkün kılacak şekilde, vurgulama burada da geçerlidir.
Yatay Konum Açılan listeden yatay yönlendirmeyi seçin: Sol, Orta veya Sağ.
Dikey Konum Açılan listeden dikey yönlendirmeyi seçin: Yukarıda, Ortalanmış veya Aşağıda.
X Etiketini Göster X boyutunun etiketi (X grubunda belirtilen; Grafik Özellikleri: İfadeler sayfasında) x ekseninin sonunda çizilir.
Y Etiketini Göster Y boyutunun etiketi (Y grubunda belirtilen; Grafik Özellikleri: İfadeler sayfasında) y ekseninin sonunda çizilir.
Açıklama Göstergesini Göster Bir göstergeyi grafiğe dahil etmek için bu alternatifi işaretleyin (varsayılan olarak işaretlidir). Ayarlar... düğmesine tıklayarak göstergeyi değiştirmek mümkündür. Grafik boyut içermiyor, ancak birkaç ifade içeriyorsa, bu onay kutusunun işaretinin kaldırılması, bunun yerine ifadeleri eksen üzerinde gösterir.
Göstergeyi Sınırla (Karakterler) Eksenler üzerinde ve grafik göstergesinde görüntülenen boyut değeri dizelerinin uzunluğunu sınırlamak için bu onay kutusunu etkinleştirin. Kesilen değerleri grafikte ... takip eder.
X Ekseni Kaydırma Çubuğunu Etkinleştir X ekseni yerine bir kaydırma kontrolü göstermek için bu onay kutusunu etkinleştirin. Kaydırma çubuğu, görüntülenen X ekseni değerleri seçiminde kaydırma yapmak için kullanılabilir. Herhangi bir zamanda gösterilen değerlerin sayısı, Öğelerin Sayısı Şu Sınırı Aştığında öğesi altında ayarlanan sayı olacaktır.
Ekle Grafikte yeni bir referans çizgisinin oluşturulabileceği Referans Çizgileri diyalog penceresini açar.
Düzenle Listede var olan bir referans çizgisini vurgulayın ve Referans Çizgileri diyalog penceresinde özelliklerini düzenlemek için bu düğmeye tıklayın.
Sil Listede var olan bir referans çizgisini vurgulayın ve listeden silmek için bu düğmeye tıklayın.
Ekle Grafikte yeni bir grafik metninin oluşturulabileceği Grafik Metni diyalog penceresini açar.
Düzenle Listede var olan bir metni vurgulayın ve Grafik Metni diyalog penceresinde özelliklerini düzenlemek için bu düğmeye tıklayın.
Sil Listede var olan bir metni vurgulayın ve listeden silmek için bu düğmeye tıklayın.

Referans Çizgileri

Etiket Referans çizgisinin yanına çizilecek bir etiket girin. Kullanılan varsayılan değer, ifadedir. Etiket, hesaplanan ifade olarak tanımlanabilir.
Grafikte Etiketi Göster Etiketin referans çizgisinin yanında görünmesi gerekiyorsa, bu ayarı etkinleştirin.
Konum Referans çizgisinin hangi eksenden başlatılması gerektiğini ayarlar; X ekseni, Y ekseni ve X-ekseni ve Y-ekseni arasından seçim yapın
Tanım Referans çizgisinin çizilmesi gereken değeri ayarlar. Değer, geçerli grafik verilerinin sabit bir Yüzdebirlik değeri (düzenleme kutusuna 1 ve 100 arasında bir değer girin) veya rastgele bir sayısal İfade olabilir.
Çizgi Biçimlendirmesi Referans çizgisinin düzenini tanımlar:
Ağırlık
Referans çizgisinin ağırlığını belirtir. Bu değer mm, cm, inç ("), piksel (px, pxl), nokta (pt, pts) or docunit (du, docunit) cinsinden belirtilebilir.
Renk
Referans çizgisinin rengini ayarlar.
Stil
Referans çizgisinin stilini belirtir; örneğin sürekli, çizgili veya noktalı.
Göster Referans çizgisini görüntülemeye yönelik koşulu belirtir.
Her Zaman
Referans çizgisi her zaman görüntülenir.
Koşul
Grafiğin her çizilmesi gerektiğinde değerlendirilecek olan bir koşullu ifadeye bağlı olarak, referans çizgisi görüntülenir veya gizlenir. Referans çizgisi yalnızca ifade FALSE sonucunu döndürdüğünde gizlenir.

Grafik Özellikleri: Renkler

1 - 18 Arası Renkler Renkler, düz renk veya renk gradyanı olarak tanımlanabilir. Bir rengi özelleştirmek için, düğmesine tıklayarak Renk Alanı diyalog penceresini açın.
Varsayılan Renkleri Al düğmesi, renk haritasını QlikView olanağının varsayılan ayarlarına sıfırlar.
Renk Değişikliklerini Geri Al düğmesi, bu diyalog penceresine girildikten sonra uygulanan renk ayarlarını geri alır.
Gelişmiş... düğmesi, renk haritalarının sayfa, belge, kullanıcı ve QlikView varsayılan seviyesinde ayarlanabildiği ve alınabildiği Gelişmiş Renk Haritası diyalog penceresini açar.
Çok Renkli Bu seçeneğin işaretinin kaldırılması, tüm sütunların aynı renge sahip olmasıyla sonuçlanır.
Kalıcı Renkler Bu seçeneğin işaretlenmesi, renk haritasını her bir değere kalıcı olarak bir renk atanmış olacak şekilde kilitler.
En Son Rengi Yinele Bu seçeneğin işaretlenmesi, renk haritasındaki 18. rengi, 18. değerden sonraki herhangi bir değere atar. İşaretlenmemişse, renkler 1'den 18'e kadar art arda yinelenir.
Renk

Grafik, renkli arka planla çizilir. Çizim alanı ve çevreleyen alan için farklı renkler ayarlanabilir.

İki düğmeden herhangi birine tıklandığında Renk Alanı diyalog penceresi açılır.

Tip: Arka Plan Rengi ayarı, aşağıdaki Resim ve/veya Sadece Çizim Alanı seçenekleriyle birleştirilebilir.
Arka Plan Çizim alanının çevresindeki arka plan veya bazı grafiklerde, grafik arka planının tamamı için kullanılan renk. Renk, düğmeye tıklandığında açılan Renk Alanı diyalog penceresi aracılığıyla düz renk veya gradyan olarak tanımlanabilir. Varsayılan renk beyazdır.
Çizim Alanı Grafiğin çizim alanı için kullanılan renk. Renk, düğmeye tıklandığında açılan Renk Alanı diyalog penceresi aracılığıyla düz renk veya gradyan olarak tanımlanabilir. Varsayılan renk açık gridir. Bu ayar, pasta grafikleri, blok grafikleri, huni grafikleri ve radar grafikleri için kullanılamaz.
Resim Arka plan resmi içeri aktarmaya olanak tanıyan Resim Seç diyalog penceresini açmak için bu alternatifi seçin ve Resim düğmesine tıklayın.
Bu alternatifi işaretleyerek, içeri aktarılan resmi Sadece Çizim Alanı ile sınırlayın.
Dinamik Resim Seçimle birlikte değişen dinamik arka plan resimlerini göstermek için bir hesaplanan ifade girin. Sütun, çizgi, birleşik ve ızgara grafikleri için kullanılabilir.
Şeffaflık Grafik arka planının şeffaflık derecesini ayarlar. %0 değerinde, arka plan yukarıdaki Arka Plan Rengi altında tanımlanmış olan renkle tamamen opak olur. %100 değerinde, arka plan tamamen şeffaf olur.

Grafik Özellikleri: Sayı

Bu özellik sayfası etkin grafik için geçerlidir ve değerleri biçimlendirmek için aşağıdaki kontrolleri içerir:

İfade Varsayılanı İfade tarafından verilen sayı biçimini kullanarak sayısal değerleri gösterir.
Sayı Sayısal değerleri Hassasiyet değer değiştirme kutusunda ayarlanan basamak sayısıyla gösterir.
Tamsayı Sayısal değerleri tamsayı olarak gösterir.
Sabit: Sayısal değerleri Ondalıklar değer değiştirme kutusunda ayarlanan ondalık basamak sayısıyla ondalık değerler olarak gösterir.
Para Sayısal değerleri Ön İzleme metin kutusunda gösterilen biçimde gösterir. Varsayılan biçim, Windows Para Birimi ayarıdır.
Tarih Tarih olarak yorumlanabilen değerleri Biçim Deseni düzenleme kutusunda ayarlanan biçimde gösterir. Bu biçimin örneği, Ön İzleme metin kutusunda gösterilir.
Zaman Zaman olarak yorumlanabilen değerleri Biçim Deseni düzenleme kutusunda ayarlanan biçimde gösterir. Bu biçimin örneği, Ön İzleme metin kutusunda gösterilir.
Zaman Damgası Tarih ve zaman olarak yorumlanabilen değerleri Biçim Deseni düzenleme kutusunda ayarlanan biçimde gösterir. Bu biçimin örneği, Ön İzleme metin kutusunda gösterilir.
Aralık Zamanı sıralı zaman artırımı olarak gösterir (örneğin format = mm, değeri takvimin başlangıcından itibaren dakika sayısı olarak gösterir (1899:12:30:24:00).

Yüzdelik (%) Göster düğmesi, aşağıdaki biçimlerde çalışır: Sayı, Tamsayı ve Sabit:.

Ondalık ve Binlik ayırıcıları, Ayırıcılar grubunun düzenleme kutularında ayarlanabilir.

Sembol düzenleme kutularında, birim, 1000, 1000 000 ve 1000 000 000 için semboller girilebilir.

ISO düğmesi zaman, tarih ve zaman damgası biçimini ISO standardına göre ayarlar.

Sistem düğmesi biçimlendirmeyi sistem ayarlarına göre ayarlar.

Yazı Tipi

Burada, kullanılacak yazı tipinin Yazı Tipi, Yazı Tipi Stili ve Boyut özellikleri ayarlanabilir.

Yazı tipi, tek bir nesne için (Nesne Özellikleri: Yazı Tipi) veya bir belgedeki tüm nesneler için (Nesnelere Uygula; Belge Özellikleri: Yazı Tipi

Buna ek olarak, yeni nesneler için varsayılan belge yazı tipleri Belge Özellikleri: Yazı Tipi bölümünde ayarlanabilir. İki varsayılan yazı tipi vardır:

 1. Birinci varsayılan yazı tipi (Liste Kutuları, Grafikler, vs) liste kutuları ve grafikler de dahil olmak üzere birçok nesne için kullanılır.
 2. İkinci varsayılan yazı tipi (Metin Nesneleri ve Düğmeleri) genellikle daha büyük yazı tipine ihtiyaç duyan düğmeler ve metin kutuları için kullanılır.

Son olarak, yeni belgeler için varsayılan yazı tipleri Kullanıcı Tercihleri: Yazı Tipi bölümünde ayarlanabilir.

Grafikler, düğmeler ve (arama nesneleri hariç) metin nesneleri için bir yazı tipi Renk öğesi de belirtilebilir. Renk Sabit olabileceği gibi, bir ifadeden dinamik olarak da hesaplanabilir (Hesaplanan). İfade, renk fonksiyonları kullanılarak oluşturulan geçerli bir renk temsili olmalıdır. İfadenin verdiği sonuç geçerli bir renk temsili oluşturmuyorsa, yazı tipi varsayılan olan siyah renge döner.

Renk fonksiyonları

Ek ayarlar şunlardır:

Kabartı Gölgesi Bu seçenek işaretlenirse, metne kabartı gölgesi eklenir.
Altını Çiz Bu seçenek işaretlenirse, metnin altı çizili olur.

Seçilen yazı tipinin örneği ön izleme bölmesinde gösterilir.

Düzen

Düzen ayarı, Nesne Özellikleri sayfasından yapılırsa, yalnızca geçerli nesneye uygulanır.
Düzen ayarı, Belge Özellikleri sayfasından yapılırsa, belgede belirlenen türlerdeki tüm nesnelere uygulanır.

Kenarlıkları Kullan

Sayfa nesnesi etrafındaki kenarlık kullanmak için bu ayarı etkinleştirin. Aşağı açılan menüden seçim yaparak kenarlık türünü belirleyin.

Gölge Yoğunluğu Gölge Yoğunluğu aşağı açılan menüsü, sayfa nesnelerini çevreleyen gölgenin yoğunluğunu ayarlamayı sağlar. Ayrıca Gölge Yok seçeneği de vardır.
Kenarlık Stili Aşağıdaki önceden tanımlanmış kenarlık türleri kullanılabilir:
Düz
Düz, tek renkli kenarlık.
Basılı
Sayfa nesnesinin arka plandan bastırıldığı izlenimini veren kenarlık.
Yükseltilmiş
Sayfa nesnesini arka plandan yükseltildiği izlenimini veren kenarlık.
Duvarlı
Sayfa nesnesinin etrafında duvar izlenimi veren kenarlık.
Kenarlık Genişliği Bu seçenek tüm kenarlık türleri için kullanılabilir durumdadır. Genişlik mm, cm, inç (", inch), piksel (px, pxl, pixel), punto (pt, pts, point) veya docunits (du, docunit) cinsinden tanımlanabilir.
Renk Tüm kenarlık türleri için renk paletinden uygun temel rengin seçilebileceği diyalog penceresini açmak için bu düğmeye tıklayın.
Gökkuşağı Tüm kenarlık türleri için gökkuşağı renkli kenarlık oluşturur. Gökkuşağı, sayfa nesnesinin üstünden seçilen temel renkle başlar.

Basitleştirilmiş Stil Oluşturma Modu tercih edildiğinde (Belge Özellikleri: Genel içinde) kenarlık türü seçeneği yoktur; yalnızca Gölge Yoğunluğu aşağı açılan menüsü ve Kenarlık Genişliği ayarı kullanılabilir.

Yuvarlak Köşeler

Yuvarlak Köşeler grubunda, sayfa nesnesinin genel şekli tanımlanır. Bu ayarlar, süper elips aracılığıyla mükemmel daireden/elipsten dikdörtgene kadar sayfa nesnelerinin çizilmesini sağlar. Yuvarlak Köşeler yalnızca Gelişmiş Stil Oluşturma Modu'nu seçtiyseniz kullanılabilir (Belge Özellikleri: Genel içinde bulunur).

Yuvarlak Köşeler Bu seçenek işaretlendiğinde, yuvarlak kenarlı şekiller için alternatifleri olası kılar.
Köşeler Buna karşılık onay kutusunun işaretlenmemiş kaldığı köşeler dikdörtgen olarak çizilir.
Kare Olma Durumu 2 ile 100 arasındaki bir değişken sayısıdır; burada 100 değeri mükemmel köşeli kenarlara sahip dikdörtgeni tanımlarken, 2 değeri mükemmel elipse (1:1 en boy oranlı daireye) karşılık gelir. 2 ile 5 arasındaki kare olma durumu, genellikle yuvarlak köşeler elde etmek için optimum değerdir.
Köşe Yarıçapı Bu ayar, sabit mesafedeki (Sabit) veya toplam dörtgenin yüzde birimindeki (Bağıntılı (%)) köşelerin yarıçapını belirler. Bu ayar, Kare Olma Durumu altında ayarlanmış temeldeki genel şekil tarafından etkilenen köşelerin kapsamını kontrol etmenizi sağlar. Mesafe mm, cm, inç (", inch), piksel (px, pxl, pixel), punto (pt, pts, point) veya docunits (du, docunit) cinsinden tanımlanabilir.

Katman

Katman grubunda, nesne üç katmandan birinde yer alacak şekilde tanımlanabilir.

Alt Alt katman özelliğine sahip sayfa nesnesi, Normal ve Üst katmanlardaki sayfa nesnelerini asla belirsiz hale getiremez. Bu sayfa nesnesi yalnızca Alt katmanındaki diğer sayfa nesnelerinin üstüne yerleştirilebilir.
Normal Oluşturulduğunda, sayfa nesneleri Normal (orta) katmanda yer alır. Normal katmandaki sayfa nesnesi, Alt katmandaki sayfa nesneleri tarafından asla belirsiz hale getirilemez ve Üst katmandaki sayfa nesnelerini asla belirsiz hale getiremez.
Üst Üst katmandaki sayfa nesnesi, Normal ve Alt katmanlardaki sayfa nesneleri tarafından asla belirsiz hale getirilemez. Yalnızca Üst katmandaki diğer sayfa nesneleri bu sayfa nesnelerinin üzerine yerleştirilebilir.
Özel Üst, Normal ve Alt katmanlar, sırasıyla 1, 0 ve -1 olarak dahili olarak numaralandırılmış katmanlara karşılık gelir. Aslında, -128 ile 127 arasındaki tüm değerler kabul edilir. İstediğiniz değeri girmek için bu seçeneği belirleyin.

Tema Oluşturucu...

Yeni bir düzen teması oluşturabileceğiniz Tema Oluşturucu sihirbazını açar.

Tema Uygula ...

Nesneye, sayfaya veya belgeye bir düzen teması uygulayabilirsiniz.

Düzen Temaları

Göster

Göster grubunda, sayfa nesnesinin görüntülendiği koşullar belirlenebilir.

Her Zaman Sayfa nesnesi her zaman görüntülenir.
Koşul

Sayfa nesnesi, örneğin seçimler vb. gibi öğelere göre sürekli değerlendirilen bir koşullu fonksiyona bağlı olarak gösterilir veya gizlenir. Sayfa nesnesi yalnızca koşul FALSE değerini döndürdüğünde gizlenir.

Koşullu fonksiyonlar

Note:

Belge için Yönetici ayrıcalıklarına sahip olan kullanıcılar, tüm gösterme koşullarını geçersiz kılmak için Tüm Sayfaları ve Sayfa Nesnelerini Göster seçeneğini kullanabilirler (Belge Özellikleri: Güvenlik içinde). Bu fonksiyon, Ctrl+Shift+S tuşlarına basılarak değiştirilebilir.

Belge Özellikleri: Güvenlik

Seçenekler

Seçenekler grubunda, sayfa nesnesini taşıma ve yeniden boyutlandırma devre dışı bırakılabilir. Bu gruptaki ayarlar, yalnızca karşılık gelen onay kutuları Belge Özellikleri: Düzen ve Sayfa Özellikleri: Güvenlik içinde etkinleştirilmişse geçerlidir.

Taşımaya/Boyutlandırmaya İzin Ver Bu seçeneğin seçimi kaldırılmışsa, sayfa nesnesi taşınamaz veya boyutlandırılamaz.
Kopyalamaya/Klon Oluşturmaya İzin Ver Bu seçeneğin seçimi kaldırılmışsa, sayfa nesnesinin kopyası oluşturulamaz.
Bilgiye İzin Ver

Bilgi fonksiyonu kullanımdayken, bir alan değerinin bununla ilişkilendirilmiş bilgi içerdiği her seferinde, pencere başlığında bir bilgi simgesi görüntülenir. Bilgi simgesinin başlıkta görüntülenmesini istemiyorsanız, bu seçeneğin işaretini kaldırabilirsiniz.

Info

Veriye Göre Boyutlandır Normalde, seçimler tablonun boyutunun sayfa nesnesi için tahsis edilenden daha küçük olmasına neden olduğunda, QlikView'daki tüm tablo sayfa nesnelerinin etrafındaki kenarlıklar küçülür. Bu onay kutusunun seçimi kaldırıldığında, boyutun bu otomatik ayarlanması kapatılır ve fazlalık alanı boş bırakılır.

Kaydırma Sürgüleri

Kaydırma çubuğu düzenini değiştirmek için çeşitli kontroller Kaydırma Sürgüleri grubunda bulunur.

Kaydırma Konumunu Koru

Bu ayar etkin durumdayken, bir başka nesnede bir seçim yapıldığında, QlikView, tablo ve grafiklerin kaydırma konumunu bir kaydırma çubuğuyla korumaya çalışır. Bu ayarın aynı zamanda Kullanıcı Tercihleri: Nesneler bölümünde de etkinleştirilmesi gerekir.

Belgeyi kapattığınızda kaydırma konumu korunmaz.

Kaydırma Düğmeleri Kaydırma düğmesi rengini ayarlar. Düğmeye tıklayarak bir renk seçin. Orta dereceli gri tonların kaydırma çubukları için çoğunlukla en iyi sonucu verdiğini unutmayın. Her iki renk de uygun düğmeye tıkladığınızda açılan Renk Alanı diyalog penceresi aracılığıyla düz renk veya gradyan olarak tanımlanabilir.
Kaydırma Arka Planı

Kaydırma çubuğu arka planı rengini ayarlar. Düğmeye tıklayarak bir renk seçin.

Kaydırma Çubuğu Genişliği Bu kontrol, kaydırma çubuğu sembollerinin hem genişliğini hem de göreceli boyutunu etkiler.
Kaydırma Stili

Kaydırma çubuk stilini ayarlar. Aşağı açılan kontrolden bir stil seçin. Klasik kaydırma çubuğu stili, QlikView 4/5 kaydırma sürgülerine karşılık gelir. Standart kaydırma çubuğu stili, daha modern bir görünüm sunar. Üçüncü stil olan Açık stili, daha ince ve daha açık çubuktur.

Kaydırma çubuğu stilinin görülebilmesi için Stil Oluşturma Modu Gelişmiş olarak ayarlanmalıdır. Bu ayarı bulmak için, Genel sekmesinden Ayarlar açılan menüsünü açıp Belge Özellikleri'ni seçin.

Uygula... Düzen sayfasında ayarlanmış özelliklerin uygulanacağı yeri ayarlayabileceğiniz Başlık ve Kenarlık Özellikleri diyalog penceresini açar.

Başlık

Başlık ayarı, Nesne Özellikleri sayfasından yapılması durumunda yalnızca geçerli nesneye uygulanır.
Başlık ayarı, Belge Özellikleri sayfasından yapılması durumunda, belgede bulunan belirtilen türlerdeki tüm nesnelere uygulanır.

Başlık sayfasında, nesnenin genel düzeninden tamamen farklı düzen seçenekleri belirtin.

Başlığı Göster Bu seçenek işaretlendiğinde, sayfa nesnesinin en üst kısmına bir başlık çizilir. Liste kutuları ve diğer "kutu nesneleri" için seçenek varsayılan olarak açık olur; ancak düğmeler, metin nesneleri ve çizgi/ok nesneleri için açık olmaz.
Başlık Metni Metin kutusuna, sayfa nesnesinin başlığında gösterilecek bir başlık girebilirsiniz. Başlık yazı tipini değiştirmek için Yazı Tipi... düğmesini kullanın.

Başlığın farklı durumlarındaki renklerini ayarlayın. Etkin Renkler ve Etkin Olmayan Renkler için ayarlar birbirinden ayrı olarak yapılabilir.

Renk Alanı diyalog penceresini açmak için Arka Plan Rengi veya Metin Rengi düğmesine tıklayın. Arka Plan Rengi, Renk Alanı diyalog penceresinde düz veya gradyan renk olarak tanımlanabilir. Metin Rengi, renk fonksiyonları kullanılarak Sabit veya Hesaplanan renk olarak tanımlanabilir.

Renk fonksiyonları

Metni Kaydır Bu seçenek işaretlenmişse, başlık iki veya daha fazla satırda görüntülenir.
Başlık Yüksekliği (Satırlar) Bu düzenleme kutusundaki başlık satırı sayısını ayarlayın.

QlikView nesnesinin tam boyutu ve konumu, Normal veya En Küçük Duruma Getirilmiş QlikView sayfa nesnesine yönelik boyut/konum ayarları ile belirlenebilir ve ayarlanabilir. Bu ayarlar piksel cinsinden ölçülür:

X-kon Sayfa nesnesinin sol tarafının yatay konumunu, sayfanın sol kenarına göre ayarlar.
Y-kon Sayfa nesnesinin üst tarafının dikey konumunu, sayfanın üst kenarına göre ayarlar.
Genişlik QlikView sayfa nesnesinin genişliğini ayarlar.
Yükseklik QlikView sayfa nesnesinin yüksekliğini ayarlar.

Başlık etiketinin yönlendirmesi, Başlık Hizalaması seçenekleriyle değiştirilebilir:

Yatay Etiket yatay olarak şu yönlerde hizalanabilir: Başlık alanı içinde Sol, Orta veya Sağ.
Dikey Etiket dikey olarak şu yönlerde hizalanabilir: Başlık alanı içinde Üst, Orta veya Alt.

Özel Simgeler
Sayfa nesnelerinin nesne menüsü komutlarının çoğu, başlık simgesi olarak yapılandırılabilir. Listedeki her bir komutun solundaki onay kutusunu işaretleyerek, başlık simgeleri olarak gösterilecek komutları seçin.

Note: Özel başlık simgelerini dikkatli kullanın. Çok fazla simge olması, kullanıcının kafasını karıştırabilir.
En Küçük Duruma Getirmeye İzin Ver Bu seçenek işaretlendiğinde, nesnenin en küçük duruma getirilebilir olması şartıyla, sayfa nesnesinin pencere başlığında bir en küçük duruma getir simgesi görüntülenir. Bu, ayrıca, nesnenin başlığına çift tıklanarak en küçük duruma getirilmesini mümkün kılar.
Otomatik Olarak En Küçük Duruma Getir Bu seçenek, En Küçük Duruma Getirmeye İzin Ver öğesi işaretlendiğinde kullanılabilir hale gelir. Aynı sayfa üzerindeki birkaç sayfa nesnesi için Otomatik Olarak En Küçük Duruma Getir öğesi işaretlendiğinde, biri hariç tümü istendiği zaman otomatik olarak en küçük duruma getirilir. Bu, örneğin, aynı sayfa alanında birkaç grafiğin dönüşümlü olarak görüntülenmesi için kullanışlıdır.
En Büyük Duruma Getirmeye İzin Ver Bu seçenek işaretlendiğinde, nesnenin en büyük duruma getirilebilir olması şartıyla, sayfa nesnesinin pencere başlığında bir en büyük duruma getir simgesi görüntülenir. Bu, ayrıca, nesnenin başlığına çift tıklanarak en büyük duruma getirilmesini mümkün kılar. En Küçük Duruma Getirmeye İzin Ver ve En Büyük Duruma Getirmeye İzin Ver öğelerinin her ikisi de işaretlendiğinde, çift tıklama işlemi nesnenin en küçük duruma getirilmesini etkiler.
Yardım Metni

Burada, açılan pencerede görüntülenecek yardım metnini girebilirsiniz. Yardım metni, bir hesaplanan formül olarak belirtilebilir. Bu seçenek, belge seviyesinde kullanılamaz. Uzun formüllerin daha kolay düzenlenmesi amacıyla İfade Düzenle diyalog penceresini açmak için ... düğmesine tıklayın.

Hesaplamalı formüller için ifade söz dizimi

Örneğin sayfa nesnesinin açıklamasını girin. Nesnenin pencere başlığına yardım simgesi eklenir. Fare imleci simgenin üzerinde olduğunda, metin açılan pencerede görüntülenir.