QlikView Belgesi Edinme

QlikView Belgelerine Dışarıdan Erişme

QlikView belgelerine, Otomasyon arayüzü yoluyla QlikView programının dışından erişilebilir.

Var olan belgelere erişmenin doğrudan bir yolu, GetObject olanağını kullanmaktır.

Example:  

Not: Bu örnek VBScript içinde çalışmaz.

Private Sub OpenAndReload_Click()

Set QvDoc = GetObject

("c:\windows\desktop\test.qvw")

QvDoc.Reload

End Sub

QV Belgelerine Dahili Makro Yorumlayıcısından Erişme

Dahili makro yorumlayıcısını kullanırken, kullanılabilir olan tek referans, Application sınıfının ActiveDocument özelliğidir. Tüm referanslar, bu noktadan başlayarak sağlanmalıdır.

Examples:  

Sub Clr

Set QVDoc = ActiveDocument

QvDoc.ClearAll(false)

End sub

Sub EndQV

ActiveDocument.Application.Quit()

End sub