Kısmi Yeniden Yükleme

Bu komut yalnızca Load veya Selectönekinden sonra gelen Replace veya Add deyimlerini çalıştırır. Diğer veri tabloları komuttan etkilenmemiş olarak kalır.