Ana içeriğe geç

Döngüsel referansları anlama

Bir veri yapısında döngüsel referanslar ("döngüler") mevcutsa, tablolar, iki alan arasında birden fazla ilişkilendirme yolu olacak şekilde ilişkilendirilir.

Verilerin yorumlanmasında belirsizliklere yol açabileceğinden, bu tür bir veri yapısından mümkün olduğunca kaçınılmalıdır.

QlikView, döngüsel referans sorununu, döngüyü bir gevşek bağlı tabloyla bozarak çözer. QlikView kod dosyasını yürütürken döngüsel veri yapıları bulursa, bir uyarı diyalog penceresi gösterilir ve bir veya daha fazla tablo gevşek bağlı olarak ayarlanır. Bu tablonun genellikle gevşetilecek tablo olması gereken bir işlem tablosu olması nedeniyle, QlikView tipik olarak döngüdeki en uzun tabloyu gevşetme girişiminde bulunur. Tablo görünümünde gevşek bağlı tablolar, diğer tablolara giden kırmızı noktalı bağlantılarıyla belirtilir.

Example:  

Veriler, aşağıdakileri içeren üç tablodan yüklenir.

  • Bazı ulusal futbol takımlarının adları
  • Bazı şehirlerdeki futbol kulüpleri
  • Bazı Avrupa ülkelerinin şehirleri
Tables in Excel.
Kaynak veri tablolarının görünümü

Team alan adı ulusal takımlar ve yerel kulüpler olmak üzere iki farklı amaçla kullanıldığından, bu veri yapısı çok iyi değildir. Tablolardaki veriler imkansız mantıksal durum oluşturur.

Tablolar QlikView'e yüklenirken, QlikView veri bağlantılarından hangisinin en az öneme sahip olduğunu belirler ve ilgili tabloyu gevşetir.

QlikView'in veri bağlantılarının ilişkisini nasıl yorumladığını görmek için tablo görünümünü açın:

Şehirlere ve şehirlerin ait olduğu ülkelere sahip tablo, artık farklı ülkelerin ulusal takımlarına sahip tabloyla ve farklı şehirlerin yerel kulüplerine sahip tabloyla gevşek bağlıdır.

Join the Analytics Modernization Program

Modernize by leveraging your QlikView investment to begin using Qlik Sense on the Cloud.

Want to know more?
Remove banner from view