Ana içeriğe geç
Duyuruyu kapat

En iyi veri modelleme uygulamaları

Bu bölümde, verilerin nasıl yapılandırıldığına ve hangi veri modelini elde etmek istediğinize bağlı olarak, verilerinizi QlikView belgesine yüklemek için kullanabileceğiniz birkaç farklı yöntem açıklanmaktadır.

Genelde, verilerinizi belgeye yükleme yöntemi Çıkar, Dönüştür ve Yükle süreci ile açıklanabilir:

 1. Çıkar

  İlk adım, veri kaynağı sisteminden verilerin çıkarılmasıdır. Kod içinde bunu tanımlamak için SELECT veya LOAD deyimlerini kullanırsınız. Bu deyimler arasındaki farklar şunlardır:

  • SELECT deyimi, bir ODBC veri kaynağından veya OLE DB sağlayıcısından veri seçmek için kullanılır. SELECT SQL deyimi QlikView tarafından değil de, veri sağlayıcısı tarafından değerlendirilir.
  • LOAD deyimi bir dosyadan, kod içinde tanımlanmış verilerden, daha önceden yüklenmiş tablodan, web sayfasından, ardından gelen SELECT deyiminin sonucundan veri yüklemek veya verileri otomatik olarak oluşturmak için kullanılır
 2. Dönüştür

  Dönüştürme aşaması, istenen veri modeli yapısını türetmek için kod fonksiyonlarını ve kuralları kullanarak veriler üzerinde oynanmasını kapsar. Tipik işlemler şunlardır:

  • Yeni değerlerin hesaplanması
  • Kodlanmış değerlerin çevrilmesi
  • Alanların yeniden adlandırılması
  • Tabloların birleştirilmesi
  • Değerlerin toplanması
  • Pivotlama
  • Veri doğrulaması
 3. Yükle

  Son adımda, belgede tanımladığınız veri modelini yüklemek için kodu çalıştırırsınız.

Amacınız, QlikView içinde verilerin etkinlikle işlenmesini sağlayan bir veri modeli oluşturmak olmalıdır. Bu genellikle, hiçbir döngüsel referans içermeyen ve makul derecede normalleştirilmiş bir yıldız şemasını veya kar tanesi şemasını (yani, her varlığın ayrı bir tabloda tutulduğu bir model) amaçlamanız gerektiği anlamına gelir. Diğer bir deyişle, tipik bir veri modeli şuna benzer:

 • Boyutlara yönelik anahtarları ve hesaplamaları yapmak için kullanılan sayıları (birim sayısı, satış miktarları ve bütçe miktarları gibi) içeren merkezi bir olgu tablosu.
 • Tüm öznitelikleriyle birlikte boyutları (ürünler, müşteriler, kategoriler, takvim ve tedarikçiler gibi) içeren çevre tabloları.
Not: Çoğu durumda bir görevi (örneğin, toplamalar), gerek kod dosyasında daha zengin bir veri modeli oluşturarak gerekse grafik ifadelerinde toplamaları gerçekleştirerek çözmek mümkündür. Genel bir kural olarak, veri dönüştürmelerini kod dosyasında tutarsanız daha iyi bir performans deneyimi yaşarsınız.
İpucu: Veri modelinizi kağıt üzerinde tasarlamak iyi bir uygulamadır. Hangi verilerin ayrıştırılacağı ve hangi dönüştürmelerin yapılacağı konusunda yapıyı sağlayarak size yardımcı olacaktır.

Veri modelinizdeki her bir tablo genellikle bir SELECT ya da LOAD deyimine karşılık gelir. Bu deyimler arasındaki farklar şunlardır:

 • SELECT deyimi, bir ODBC veri kaynağından veya OLE DB sağlayıcısından veri seçmek için kullanılır. SELECT SQL deyimi QlikView tarafından değil de, veri sağlayıcısı tarafından değerlendirilir.
 • LOAD deyimi bir dosyadan, kod içinde tanımlanmış verilerden, daha önceden yüklenmiş tablodan, web sayfasından, ardından gelen SELECT deyiminin sonucundan veri yüklemek veya verileri otomatik olarak oluşturmak için kullanılır

Join the Analytics Modernization Program

Modernize by leveraging your QlikView investment to begin using Qlik Sense on the Cloud.

Want to know more?
Remove banner from view