Ana içeriğe geç

Hiyerarşik gruplar (detaya inme)

Birkaç alan bir doğal hiyerarşi oluşturduğunda, detaya inme grubu oluşturmak mantıklıdır. Hiyerarşik grupların tipik örnekleri şunlardır:

Time: Year, Quarter, Month

veya:

Geography: Continent, Country, State, City

Detaya inme grubu bir grafikte boyut olarak kullanıldığında, grafik, grubun alan listesinde bulunan ve birden fazla olası değer içeren ilk alanları kullanır. Alanın yalnızca bir olası değere sahip olmasına neden olan seçimler yapılmışsa, birden fazla olası değer içermesi şartıyla, bunun yerine listedeki bir sonraki alan kullanılır. Listedeki hiçbir alan birden fazla olası değer içermiyorsa, yine de son alan kullanılır.

Yukarıdaki ilk örnekte, tek bir yıl seçilene kadar Year grafik boyutu olarak kullanılır. Grafik ardından Quarter öğesini gösterir. Tek bir çeyrek seçilirse, grafik Month öğesine geçiş yapar.

Seçimler kaybolduğunda, grubun alan listesinin üst alanlarında birden fazla alanın kullanılabilir durumda olması için, grafik otomatik olarak detaydan yukarı çıkar. Zorunlu detaydan çıkma, grafikteki detaydan çıkma simgesine tıklanarak gerçekleştirilebilir.

Grafik özelliğinde aynı detaya inme grubu birden fazla boyutta kullanıldığında özel bir özellik görünür. Grup ikinci defa oluştuğunda, kullanılan alan otomatik olarak grubun alan listesinin bir alt adımından alınır. Örneğin, yukarıdaki Geography grubuyla Ana Boyut ve 2. boyut olarak kullanılan iki boyutlu bir grafik oluşturursanız, ilk olarak Continent ve Country kullanılır. Tek bir kıta seçildiği anda, bunun yerine Country ve State kullanılır.

Not: Doğal hiyerarşilerle kullanılması yararlı olsa da, bu özelliği diğer durumlarda da kullanmanın önünde herhangi bir engel yoktur.
Not: Veri adası meydana getiren bir boyut ifadesi kullanırsanız, geçerli bir hiyerarşi gerekmesi nedeniyle detaya inmek mümkün olmaz. Bu durumda, değerleri hiyerarşiye katmak için ifadeyi uyarlamanız gerekir.