Ana içeriğe geç

Dosya Sihirbazı: Tür - XML

Tablolar Bulunan tablolar bu listede gösterilir. Her tablo, XML yapısında bulunduğu yere karşılık gelen bir yol olarak gösterilir. Bir tablo seçildiğinde, tablonun alanları sağdaki Alanlar bölmesinde gösterilir. Bitir düğmesine tıklandığında, listedeki her bir tablo için bir Load deyimi oluşturulur.
XML Bu sayfa, yorumlanmış XML yapısını gösterir.
Alanlar Bu sayfa, seçilen tablonun ve oluşturulan anahtarların alanlarını gösterir.