Ana içeriğe geç

Dosya Sihirbazı: Tür - Ayrılmış

BU SAYFADA

Dosya Sihirbazı: Tür - Ayrılmış

 

Ayırıcı Hangi tür ayırıcının kullanılacağını belirleyin. Ön tanımlı ayırıcılar dışında başka bir ayırıcı kullanmak amacıyla, doğru ayırıcıyı bulmak için Özel öğesini seçin. Özel, bilgisayarda kullanılabilir durumdaki ayırıcılar arasından seçim yapılabilecek ayırıcı seçici diyalog penceresini açar.
Üstbilgi Boyutu Dosyanın üstbilgi bölümü belirlenmiş sayıda satır veya bayttan oluşur (yalnızca ayrılmış, sabit kayıt ve Excel dosyaları için geçerlidir). Üstbilgi atlanabilir.
Karakter kümesi Tablo dosyasının karakter kümesi burada ayarlanır. İstenilen karakter kümesi aşağı açılan menüde kullanılabilir durumda değilse, Özel öğesini seçilebilir. Bu, bilgisayarda yüklü karakter kümeleri arasından seçim yapabileceğiniz Kod sayfası seçici diyalog penceresini açar.
Alıntı yapılıyor Kullanılacak alıntı düzenini ayarlayın. Standart, Hiçbiri ve MSQ seçenekleri arasından bir seçim yapın.
Yorum Bazı dosyalarda, kayıtlar arasında yorumlar kullanılır. Bir yorum satırı genellikle özel bir karakter veya bir karakterler kümesiyle başlar; örneğin, //. Burada, QlikView'ün yorumları tanımasını etkinleştirmek için yorumun başlangıcını işaretleyen karakterler belirlenebilir.
Etiketler Alan adları (sütun üstbilgileri) tablonun ilk satırında saklanırsa, bu kontrol Eklenmiş olarak ayarlamalıdır. Biçim aynı zamanda alanların da açık şekilde belirtilmesine izin verir, ve bu durum söz konusuysa, bu kontrol Açık olarak ayarlanmalıdır. Tabloda herhangi bir alan adı bulunmuyorsa, Hiçbiri alternatifi kullanılmalıdır.
EOF'yi Yoksay Kimi zaman dosyanın sonunu işaretlemek için özel bir karakter kullanılabilir. Söz konusu karakterin metin dosyasının ortasında (örneğin çift tırnak içinde) bulunması durumunda, bunu yok saymak için bu seçeneği etkinleştirebilirsiniz.