Ana içeriğe geç

Tasarım Araç Çubuğu

QlikView tasarım araç çubuğu (yukarıya bakınız) belgenin düzenini oluştururken veya değiştirirken gerçekleştirilecek görevler için düğmeleri içerir. Varsayılan olarak, bu araç çubuğu gösterilmez. Tasarım araç çubuğunu açmak veya kapatmak için, Görünüm menüsünde Araç Çubukları altından Tasarım Araç Çubuğu'nu seçin. Yukarıdaki şekil ve aşağıdaki metin, tasarım araç çubuğunun varsayılan içeriğini gösterir.

Sayfa Ekle Belgeye yeni sayfa ekler.
Sayfayı Yükselt Etkin sayfayı bir adım daha sola taşır.
Sayfa İndirge Etkin sayfayı bir adım daha sağa taşır.
Sayfa Özellikleri Etkin sayfanın değiştirilebileceği Sayfa Özellikleri diyalog penceresini açar.
Liste Kutusu Oluştur Veritabanı tablosundan istenilen alanı görüntülemek için bir liste kutusu oluşturur.
İstatistik Kutusu Oluştur Alanın olası değerlerini temel alarak istatistiksel yapıları hesaplayan bir istatistik kutusu oluşturur.
Tablo Kutusu Oluştur Kayıt odaklı bilgileri göstermek için uygun olan bir tablo kutusu oluşturur.
Çoklu Kutu Oluştur Farklı öznitelikleri göstermek için uygun olan bir çoklu kutuyu oluşturur.
Grafik Oluştur Alanları ve hesaplanmış boyutları göstermek için yapılabilecek bir grafiği oluşturur.
Giriş Kutusu Oluştur Verileri görüntüleme ve QlikView değişkenlerine girme için uygun olan bir giriş kutusunu oluşturur.
Geçerli Seçimler Kutusu Oluştur Geçerli seçimleri doğrudan düzen içinde görüntülemek için uygun olan bir geçerli seçimler kutusu oluşturur.
Düğme Oluştur QlikView'da kısayol, dışarı aktarma, vb. eylemleri gerçekleştiren bir düğmeyi oluşturur.
Metin Nesnesi Oluştur Metin bilgilerini veya resimleri görüntülemek için bir nesne oluşturur.
Çizgi/Ok Nesnesi Oluştur Düzende çizgi veya ok çizmek için uygun olan bir çizgi/ok nesnesi oluşturur.
Sürgü/Takvim Nesnesi Oluştur Yeni bir sürgü/takvim nesnesi oluşturur.
Seçim İmi Nesnesi Oluştur Yeni bir seçim imi nesnesi oluşturur.
Arama Nesnesi Oluştur Yeni bir arama nesnesi oluşturur.
Konteyner Oluştur Yeni bir konteyner oluşturur.
Özel Nesne Oluştur Yeni bir özel nesne oluşturur.
Zaman Grafiği Oluştur Zaman grafik sihirbazı belirli bir hesaplamanın (ifadenin) nitelenmesi ve genellikle farklı zaman dönemleriyle (örneğin geçerli yıl, geçen yıl, belirli bir yıldan günümüze, vs.) karşılaştırılması gereken grafikleri oluşturmaya yardımcı olur.
Biçim Boyacısı Bu düğme, bir sayfa nesnesinin biçimlendirmesini bir veya daha fazla sayıdaki diğer sayfa nesnelerine kopyalamayı mümkün kılar. Biçimlendirmeyi tek bir nesneye kopyalamak için, önce kaynak nesneye tıklayın, sonra biçim boyacısı düğmesine bir kez tıklayın ve ardından hedef nesneye tıklayın. Biçimlendirmeyi birden fazla nesneye kopyalamak için, önce kaynak nesneye tıklayın, sonra biçim boyacısı düğmesine çift tıklayın ve ardından hedef nesnelerin her birine tıklayın. Düğmeye tekrar tıklayarak veya Esc tuşuna basarak kopyalamayı durdurun. Farklı türlerdeki sayfa nesneleri arasında biçimlendirme kopyalanırken veya kullanıcı hedef nesnelerin açıklama yazısına tıkladığında, yalnızca kenarlık/başlık yazısı özellikleri kopyalanır. Aynı türdeki sayfa nesneleri arasında biçim kopyalanırken, ek olarak nesne türüne özel özellikler de kopyalanır.
Tasarım Kılavuz Çizgisi Nesne hizalama için tasarım kılavuz çizgisini değiştirir.
Sola Hizala Etkin sayfa nesnelerini sol kenarlıkları boyunca hizalar.
Yatay Olarak Ortala Etkin sayfa nesnelerini yatay eksendeki ortaları boyunca hizalar.
Sağa Hizala Etkin sayfa nesnelerini sağ kenarlıkları boyunca hizalar.
Alta Hizala Etkin sayfa nesnelerini alt kenarlıkları boyunca hizalar.
Dikey Olarak Ortala Etkin sayfa nesnelerini dikey eksendeki ortaları boyunca hizalar.
Üste Hizala Etkin sayfa nesnelerini üst kenarlıkları boyunca hizalar.
Yatay Olarak Boşluklandır Etkin sayfa nesnelerini yatay eksende aralarında eşit boşluk olarak şekilde dağıtır.
Dikey Olarak Boşluklandır Etkin sayfa nesnelerini dikey eksende aralarında eşit boşluk olarak şekilde dağıtır.
Sola Yerleştir Etkin sayfa nesnelerini en soldaki nesnenin dikey kenarından başlayarak ve sağa doğru nesneler arasında minimal boşluk bırakarak yerleştirir.
Üste Yerleştir Etkin sayfa nesnelerini en üsteki nesnenin yatay kenarından başlayarak ve aşağıya doğru nesneler arasında minimal boşluk bırakarak yerleştirir.
Belge Özellikleri Geçerli belgenin ayarlarının değiştirilebileceği Belge Özellikleri diyalog penceresini açar.
Kullanıcı Tercihleri Kullanıcının çalışma şekliyle ilgili ayarların değiştirilebileceği Kullanıcı Tercihleri diyalog penceresini açar.
Modül Düzenle Makroların ve özel tanımlanmış fonksiyonların VBScript veya JScript içinde yazılabileceği Modül Düzenle diyalog penceresini açar.
Tablo Görüntüleyicisi Veri tablosu yapısının görüntülendiği Tablo Görüntüleyicisi diyalog penceresini açar.
WebView Modu QlikView'da belge düzenini bir AJAX sayfası olarak görüntülemek için dahili web tarayıcısını kullanan WebView modunu değiştirir.