Ana içeriğe geç

Verilerdeki joker karakterler

BU SAYFADA

Verilerdeki joker karakterler

Verilerde joker karakterler de kullanılabilir. İki farklı joker karakter vardır: bu alanın tüm değerleri olarak yorumlanan yıldız işareti ve bu alanın tüm kalan değerleri olarak yorumlanan isteğe bağlı sembol.

Yıldız sembolü

Yıldız sembolü, bu alanın tüm (listelenen) değerleri, yani bu tablonun başka bir yerinde listelenen bir değer olarak yorumlanır. Kodun erişim bölümüne yüklenmiş bir tablodaki sistem alanlarından birinde (USERID, PASSWORD, NTNAME veya SERIAL) kullanılması durumunda, bu alanın tüm (ayrıca listelenmemiş) olası değerleri olarak yorumlanır.

Bilgi dosyalarında yıldız sembolüne izin verilmez. Ayrıca, tabloları birleştirmek için kullanılan alanlar olan anahtar alanlarında kullanılamaz.

Açıkça belirtilmedikçe kullanılabilir yıldız işareti mevcut değildir. Kodda star deyimi oluşturma hakkında bilgi için bkz. Star.

OtherSymbol

Birçok durumda, bir tablodaki tüm diğer değerleri, yani yeni yüklenen verilerde açıkça bulunmayan tüm değerleri temsil etmek için bir yol gereklidir. Bu, OtherSymbol adı verilen bir özel değişkenle gerçekleştirilir. "Tüm diğer değerler" olarak işlenecek olan OtherSymbol öğesini tanımlamak için şu söz dizimini:

SET OTHERSYMBOL=<sym>;

bir LOAD veya SELECT deyiminden önce kullanın. <sym> herhangi bir dize olabilir.

Bir dahili tabloda tanımlanan sembolün görülmesi, QlikView'in bunu, bulunduğu alanda önceden yüklenmemiş olan tüm değerler olarak tanımlamasına neden olur. Bu nedenle, OtherSymbol öğesinin görülmesinden sonra alanda bulunan değerler göz ardı edilir.

Bu fonksiyonu sıfırlamak için şunu kullanın:

SET OTHERSYMBOL=;

Example:  

Table Customers

CustomerID Name
1 ABC Inc.
2 XYZ Inc.
3 ACME INC
+ Undefined

Table Orders

CustomerID Name
1 1234
3 1243
5 1248
7 1299

Aşağıdaki deyimi, yukarıdaki ilk tablonun yüklendiği noktadan önce gelecek şekilde koda ekleyin:

SET OTHERSYMBOL=+;

CustomerID için 1, 2 veya 3 dışında herhangi bir başvuru (örneğin, OrderID 1299 tıklanırken olduğu gibi), Name altında Undefined sonucunu verir.

Not: OtherSymbol, öğesinin tablolar arasında outer joins oluşturmak için kullanılması amaçlanmamıştır.