Hiyerarşiler

Dengesiz n seviyeli hiyerarşiler genellikle, diğer öğelerin yanı sıra verilerdeki coğrafi veya organizasyonel boyutları temsil etmek için kullanılır. Bu tür hiyerarşiler genellikle bir bitişik düğümler tablosunda, yani her bir kaydın bir düğüme karşılık geldiği ve ana düğüme yönelik referans içeren bir alana sahip olduğu bir tabloda depolanır.

Bu tür bir tabloda düğüm yalnızca bir kayıtta depolanır, ancak yine de herhangi bir sayıda alt öğeye sahip olabilir. Tablo, doğal olarak, düğümlerin özniteliklerini tanımlayan ek alanlar içerebilir.

Bitişik düğümler tablosu bakım için en uygun seçenektir, ancak günlük işlerde kullanımı zordur. Bunun yerine, sorgularda ve analizde diğer temsiller kullanılır. Genişletilmiş düğümler tablosu, hiyerarşide her bir seviyenin ayrı bir alanda depolandığı yaygın bir temsildir. Genişletilmiş düğümler tablosundaki seviyeler, örneğin bir ağaç yapısında kolayca kullanılabilir. hierarchy anahtar sözcüğü, bitişik düğümler tablosunu genişletilmiş düğümler tablosuna dönüştürmek için kod dosyası içinde kullanılabilir.

Example:  

Hierarchy (NodeID, ParentNodeID, Title, 'Manager') LOAD NodeID, ParentNodeID, Title FROM 'hierarchy.txt' (txt, codepage is 1252, embedded labels, delimiter is ',', msq);

Genişletilmiş düğümler tablosuyla ilgili bir sorun, hangi seviyede arama veya seçim yapılacağı konusunda ön bilgi gerekli olduğundan, seviye alanlarının aramalar ve seçimler için kullanımının kolay olmamasıdır. Üst öğeler tablosu, bu sorunu çözen farklı bir temsildir. Bu temsil, köprü tablosu olarak da adlandırılır.

Üst öğeler tablosu, verilerde bulunan her bir alt öğe-üst öğe ilişkisi için bir kayıt içerir. Üst öğelerin yanı sıra alt öğelere yönelik anahtarları ve adları da içerir; yani her kayıt, belirli bir düğümün hangi düğüme ait olduğunu açıklar. hierarchybelongsto anahtar sözcüğü, bir bitişik düğümler tablosunu üst öğeler tablosuna dönüştürmek için kod dosyası içinde kullanılabilir.

See also: