Bağlam yorumlaması

Bağlam yorumlaması diyalog penceresiyle, hücrenin değeri hücrede bulunan gizli bir bilgi parçasıyla değiştirilebilir.

Hücre, her biri bir veya kimi zaman birden fazla özniteliğe sahip birden fazla diğer etiketleri içerebilir. Uygun etiket ve öznitelik seçilerek ve ardından TAMAM'a basarak, hücre içeriği özniteliğin değerinin etiketiyle değiştirilir.

Etiket Hücrede bulunan etiketlerin listesi.
Öznitelik İşaretli etiketin özniteliği.
Değer Özniteliğin değeri.