Ana içeriğe geç

Özelleştir (Araç Çubukları)

BU SAYFADA

Özelleştir (Araç Çubukları)

Özelleştir diyalog penceresi, kullanıcıların araç çubuklarını kendi tercihlerine göre yapılandırmasını sağlar. (Bu genellikle kolaylık sağlayan bir fonksiyonellik sunarken, belge tasarımcısının belgenin tüm kullanıcıları için geçerli bir standart ayarı zorunlu kılmak isteyebileceği durumlar olabilir.

Aslında iki tür özelleştirilebilir araç çubuğu vardır: QlikView'da zaten tanımlanmış (adlandırılmış) olanlar ve ihtiyaca göre tamamen özel olarak tanımlanabilecek olanlar.

Özelleştir diyalog penceresi, her bir aşağıda açıklanan üç sekmeden oluşur: Araç Çubukları, Komutlar ve Seçenekler:

Araç Çubukları

Bu sayfa, tüm kullanılabilir araç çubukları listesi ve menü çubuğu içerir. Listede ilgili onay kutusunu seçerek araç çubuklarını etkinleştirin/devre dışı bırakın.

Yeni Yeni bir araç çubuğu oluşturur
Yeniden Adlandır Vurgulanan araç çubuğunu yeniden adlandırır. Bu komut varsayılan beş araç çubuğu için kullanılamaz.
Sil Vurgulanan araç çubuğunu siler. Bu komut varsayılan beş araç çubuğu için kullanılamaz.
Sıfırla Vurgulanan araç çubuğunun yapılandırmasını varsayılan ayarlara sıfırlar.

Komutlar

Komutlar sekmesinde talimatın belirttiği gibi, herhangi bir araç çubuğuna içerik ekleme veya çıkarma işlemi, herhangi bir menü komutunu Komutlar bölmesinden istenilen araç çubuğuna doğru veya tam tersi yönde sürüklemeyle gerçekleştirilir. İlk olarak, değiştirilen araç çubuğu, tabii ki, Araç Çubukları sekmesinde görüntüleme moduna ayarlanmalıdır. Kategoriler bölmesi aracılığıyla, listelenen komutları tek bir seferde tek bir QlikView menüsünün içeriğiyle sınırlamak mümkündür.

Seçenekler

Seçenekler sekmesi özelleştirme için ek ayarlar içerir:

Kişiselleştirilmiş Menüler ve Araç Çubukları bölümünde, yalnızca en yaygın komutlara sahip daha kısa menüler ayarlanabilir.

Tam menüleri her zaman göster Yalnızca en yaygın komutları içeren daha kısa menüleri kullanmak için bu seçeneği devre dışı bırakın.
Kısa bir gecikmeden sonra tam menü göster
Kısa menüler kullanılırken, imleç menü üzerine getirildikten sonra tam menünün açılması için bu ayarı etkinleştirin.
Menü ve araç çubuğu kullanım verilerini sıfırla Bu komut, uygulamada kullanılan komutların kaydını siler; menü ve araç çubuklarının görünür komutlarının varsayılan kümesini geri yükler. Bu komut, herhangi bir açık özelleştirmeyi geri almaz.

Aşağıdaki görüntüleme seçenekleri Diğer altında gruplanmıştır:

Büyük simgeler Bu ayar, gerekmesi halinde, araç çubuğu simgelerini iki katı büyüklükte çizerek görünürlüklerini artırır.
Araç çubuklarında Ekran İpuçları Göster Bu seçenek, araç ipuçlarını açar veya kapatır.
Ekran İpuçlarında kısayol tuşlarını göster Bu seçenek, araç ipuçları açılan penceresinde görüntülenen bilgilere ekleme yapar.
Menü animasyonları: Bu ayar, menülerin (ve basamaklı menülerin) açılma şekliyle ilgilidir. Sistem Varsayılanı ayarına ek olarak, aşağı açılan listede kullanılabilir durumda bir dizi özel animasyon yer alır.