Ana içeriğe geç
Duyuruyu kapat

Birleşik Grafik

Grafikler sayısal verilerin grafiksel temsilleridir. Mevcut bir grafiğin farklı temsilleri arasında geçiş yapmak için şu sayfada Grafik Türü ayarı değiştirilebilir: Grafik Özellikleri: Genel sayfası.

Birleşik grafik, sütun grafiğinin özellikleriyle çizgi grafiğinin özelliklerini birleştirmenizi sağlar: bir ifadenin değerlerini sütunlar olarak gösterirken, diğer bir ifadenin değerlerini çizgiler veya semboller olarak gösterebilirsiniz.

Birleşik grafik oluşturmanın en kolay yolu, araç çubuğundaki Grafik Oluştur düğmesine tıklamaktır.

Birleşik grafiğe sağ tıklandığında, Birleşik Grafik: Nesne Menüsü görüntülenir. Birleşik grafik etkin bir nesne olduğunda, menüye Nesne menüsünden de erişilebilir.

Nesne Menüsü

Birleşik grafik Nesne menüsü, nesneye sağ tıklayarak açılır. Menü komutları şu şekildedir:

Özellikler... Grafiği tanımlayan parametrelerin ayarlanabileceği Özellikler diyalog penceresini açar.
Notlar

Geçerli nesneyle ilgili not oluşturmayı ve paylaşmayı sağlar.

Notlar ve Yorumlar

Kopar Grafik başlığının sonuna "(Koparılmış)" metni eklenir ve grafik artık belgede yapılan seçimlere göre güncelleştirilmez (ancak grafikten seçimler yapılmaya devam edebilir). Komut yalnızca grafik eklendiyse kullanılabilir. Grafiğin kopyasını oluşturup kopararak, kopyası ve aslı arasında doğrudan karşılaştırmalar yapabilirsiniz.
Ekle Koparılmış grafiği ekler. Grafik veriyle dinamik olarak bağlı hale gelir. Komut yalnızca grafik koparılmışsa kullanılabilir.
Referansı Ayarla Bu seçeneği seçerek, bir grafik başvurusu ayarlarsınız; bu mevcut seçimlerle grafiğin sabit çizimidir. Belgede daha fazla seçim yapıldığında başvuru çizimi arka planda gri olarak kalır. Grafik eksenleri vb her zaman için arka plan veri kümesinin ve geçerli veri kümesinin maksimum değerlerini içerecek şekilde ayarlanır. Geçerli veri kümesi her zaman başvuru çiziminin üzerine çizilir; yani başvuru çizimi bazı kısımları geçerli veri kümesi çiziminden dolayı belirsiz hale gelebilir. Arka planın grileştirilme şekli Referans Modu ayarıyla (Grafik Özellikleri: Genel sayfasında seçilmiş olması gerekir. Başvuru grafik çizimlerinin görüntülenmesi yalnızca bazı grafik türlerinde mümkündür: örneğin, sütun grafikleri, çizgi grafikleri, birleşik grafikler, radar grafikleri, dağılım grafikleri, kılavuz çizgi grafikleri ve ibreli gösterge grafikleri. Detaya inme veya döngüsel grup içeren grafik için başvuru ayarlanamaz. Belge kapatıldığında veya veriler yeniden yüklendiğinde, başvuru kaybolur. Referansı Ayarla seçeneğini kullanırken dahil edilebilecek maksimum nesne sayısı 500'dür.
Başvuruyu Temizle Bu komut, bir başvuru ayarlandığında Referansı Ayarla komutu ile değiştirilir. Bu komut seçilerek daha önce ayarlanan başvuru silinir ve grafik normal çizim moduna geri döndürülür.
Klon Oluştur Grafiğin birebir kopyasını oluşturur. Koparılmış grafik klonlanırsa, klon eklenir.
Sıralama

Bu basamaklı menü yalnızca, Görünüm menüsünün Tasarım Kılavuzu Çizgisi komutu etkinleştirildiğinde veya Tasarım Menüsü Öğelerini Her Zaman Göster seçeneği (Kullanıcı Tercihleri: Tasarım altında) işaretlenmiş olmalıdır. Sayfa nesnelerinin düzen katmanını ayarlamaya yönelik dört komut içerir. Geçerli katman sayıları -128 ile 127 arasındadır.

En Öne Getir
Sayfa nesnesinin düzen katmanını geçerli sayfadaki herhangi bir sayfa nesnesi tarafından geçerli anda kullanılan en büyük değere ayarlar.

Arkaya Gönder
Sayfa nesnesinin düzen katmanını geçerli sayfadaki herhangi bir sayfa nesnesi tarafından geçerli anda kullanılan en küçük değere ayarlar.

Bir Öne Getir
Sayfa nesnesinin düzen katmanını bir katman artırır. Maksimum değer 127'dir.

Geriye Gönder
Sayfa nesnesinin düzen katmanını bir katman azaltır. Minimum değer -128'dir.


Tüm Bölümleri Temizle Grafiğin boyutlarındaki ve ifadelerindeki tüm seçimleri temizler.
Yazdır... Yazdırma ayarlarının belirlenebileceği Yazdır diyalog penceresini açar.
PDF Olarak Yazdır...

PDF-XChange 3.0 yazıcısı ön seçimli olarak Yazdır diyalog penceresini açar. Yazdır düğmesine bastıktan sonra, PDF çıkış dosyası için bir dosya adı belirtmeniz istenecektir. Bu komut yalnızca PDF yazıcısının sistemde kullanılabilir olması durumunda kullanılabilir.

Değerleri Excel'e Gönder Temeldeki verileri (grafiğin düz tablo eşdeğeri) çalışmıyor olması durumunda otomatik olarak başlatılan Microsoft Excel'e dışarı aktarır. Tablo yeni bir Excel çalışma sayfasında görünür. Bu özelliğin çalışması için bilgisayarda Microsoft Excel 2007 veya daha yeni bir sürümü yüklü olmalıdır.
Dışa Aktar... Grafiğin bir görüntüsünü dosyaya kaydetmek için diyalog penceresini açar. Resim png, jpg, bmp veya gif olarak kaydedilebilir.
Panoya Kopyala Bu basamaklı menü, sayfa nesnesi için çeşitli kopyalama seçeneklerini içerir.
Değerler
Değerleri, panoya tablo şeklinde kopyalar.
Resim
Grafik nesnesinin resmini panoya kopyalar. Resim, şu sayfadaki ayarlara bağlı olarak sayfa nesnesi başlığı ve kenarlığı içerir veya içermez: Kullanıcı Tercihleri: Dışa aktarma sayfası.
Nesne
Sayfa nesnesinin tamamını düzende başka yere veya geçerli QlikView içinde açılmış başka belgeye yapıştırmak üzere panoya kopyalar.
Bağlı Nesneler

Bağlı nesneler için aşağıdaki komutları içeren menüyü açar.
Bağlantılı Nesnelerin Konumunu Ayarla
Tüm sayfalardaki bağlantılı nesnelerin tümü, vurgulanan nesnelerle aynı konuma ve boyuta ayarlanır.
Bu Nesnenin Bağlantısını Kaldır/Nesnelerin Bağlantısını Kaldır
Bu seçenek, nesneler arasındaki bağlantıyı yok eder ve bu nesneleri farklı nesne kimliklerine sahip farklı nesneler haline getirir.

En Küçük Duruma Getir Nesneyi simge durumuna getirir. Nesne başlığında (gösteriliyorsa) öğesine tıklandığında da aynı sonuç elde edilir. Bu komut yalnızca, Başlık sayfasında, nesneye ait Özellikler diyalog penceresinde en küçük duruma getirmeye izin veriliyorsa kullanılabilir.
En Büyük Duruma Getir Nesneyi sayfayı dolduracak şekilde büyütür. Nesne başlığında (gösteriliyorsa) öğesine tıklandığında da aynı sonuç elde edilir. Bu komut yalnızca, Başlık sayfasında, nesneye ait Özellikler diyalog penceresinde en büyük duruma getirmeye izin veriliyorsa kullanılabilir.
Geri Yükle En küçük duruma getirilmiş veya en büyük duruma getirilmiş nesneyi bir önceki boyutuna ve konumuna geri yükler. Double-clicking the icon of a minimized object or clicking the icon in the object caption (if shown) of a maximized object produces the same result. Bu komut yalnızca en küçük duruma getirilmiş veya en büyük duruma getirilmiş nesneler için kullanılabilir.
Yardım QlikView yardımını açar.
Kaldır Sayfa nesnesini sayfadan kaldırır.

Grafik Özellikleri: Genel

Genel sayfasında, başlıklar ve grafik türü gibi özellikleri ayarlayabilirsiniz. Bu, Hızlı Grafik Sihirbazı ve Grafik Özellikleri diyalog penceresindeki ilk sayfadır.

Pencere Başlığı

Pencere üstbilgisinde görüntülenecek olan başlık. Başlık ayrıca, etiket metninin dinamik güncelleştirmesi için hesaplanan formül olarak tanımlanabilir. Uzun formüllerin daha kolay düzenlenmesi amacıyla İfade Düzenle diyalog penceresini açmak için ... düğmesine tıklayın.

Hesaplamalı formüller için ifade söz dizimi

Grafikte Başlığı Göster

Varsayılan olarak, tanımlanan ilk ifadenin etiketi, grafik başlığı olarak ayarlanır. Grafik başlığının görüntülenmemesi gerekiyorsa, onay kutusunu temizleyin. Orijinal başlığı görüntülemek için, onay kutusunu işaretlemeniz yeterlidir. Başlık ayrıca, etiket metninin dinamik güncelleştirmesi için hesaplanan formül olarak tanımlanabilir. Uzun formüllerin daha kolay düzenlenmesi amacıyla İfade Düzenle diyalog penceresini açmak için ... düğmesine tıklayın. Grafik başlığı, pivot tablolarda veya düz tablolarda görüntülenmez.

Hesaplamalı formüller için ifade söz dizimi

Başlık Ayarları Başlık Ayarları düğmesine tıklayarak, grafik başlığı için gelişmiş ayarları tanımlayın.
Yazdırma Ayarları

Yazdırma Ayarları düğmesine tıklanması sizi, kenar boşluklarını ve üstbilgi/altbilgi biçimini tanımlamanın mümkün olduğu Yazdırma Ayarları diyalog penceresine götürür. Yazdırma Ayarları diyalog penceresinde Yazdırma Düzeni ve Üstbilgi/Altbilgi Yazdır sayfaları olmak üzere iki sayfa bulunur.

Yazdır: Düzen ve Yazdır: Üstbilgi/Altbilgi

Alternatif Durum Listedeki kullanılabilir durumlardan birini seçin. Aşağıdaki Alternatif Durumlar her zaman için kullanılabilir durumdadır.
Devralındı
Sayfalar ve sayfa nesneleri QlikView geliştiricisi tarafından geçersiz kılınmadıkça, her zaman için devralındı durumundadır. Bu ayar, bir üst seviyede bulunan nesneden devralınır; devralındı öğesi seçiliyse, bir sayfadaki bir grafik, sayfayla aynı ayarları alır.
Varsayılan durum
Bu durum, çoğu QlikView kullanımının gerçekleştiği ve $ işaretiyle temsil edilen bir durumdur. QlikView belgesi her zaman için varsayılan durum konumundadır.
Nesne Kimliği

Bu, makro amaçlarına yönelik olarak kullanılır. Her sayfa nesnesine benzersiz bir kimlik atanır. Alfasayısal karakterleri yalnızca kimlik içinde kullanmanız önerilir. Grafikler için kimlik bilgisi CH01 ile başlar. Bağlı nesneler aynı nesne Kimliğini paylaşır. Bu Kimlik numarasını daha sonra düzenleyebilirsiniz.

Dahili Makro Yorumlayıcısı

Koparıldı Etkinleştirilirse, grafik koparılır; yani seçimler yapıldığında artık dinamik olarak güncelleştirilmez.
Salt Okunur Etkinleştirilirse, grafik salt okunur hale gelir; yani grafikte tıklama veya fareyle boyama yoluyla seçim yapılamaz.
Hesaplama Koşulu Bu metin kutusuna bir ifade yazılması, grafiğin görüntülenmesi için yerine getirilmesi gereken bir koşul ayarlar. Koşul yerine getirilmezse, grafik içinde "Hesaplama koşulu yerine getirilmedi" metni görüntülenir. Değer, hesaplamalı formül olarak girilebilir. İfade Düzenle diyalog penceresini açmak için ... düğmesine tıklayın.
Grafik Türü Grafik Türü grubu, grafiğin temel düzenini seçtiğiniz konumdur. Her bir grafik türü hakkında daha fazla bilgi için, bkz. Grafik türleri.
Hızlı Tür Değişimi Bu grupta, grafik içinde, kullanıcının grafik özellikleri diyalog penceresine gitmeden grafik türünü değiştirebileceği bir simge etkinleştirebilirsiniz.
İzin Verilen Türler
Bu listede, açılan menüde hangi grafik türlerinin görünmesi gerektiğini seçebilirsiniz. Hızlı tür değişimin etkinleştirilmesi için iki veya daha fazla tür seçilmelidir.
Tercih Edilen Simge Konumu
Grafiksel grafiklerde, hızlı tür değişimi simgesi grafiğin içinde veya sayfa nesnesi başlığında konumlandırılabilir. Tablo grafiklerinde, başlık tek alternatiftir.
Kullanıcı Yeniden Boyutlandırmasını Sıfırla Bu düğmeye tıklandığında, grafiksel grafiklerdeki gösterge, başlık ve benzeri öğelere yönelik kullanıcı boyutlandırması sıfırlanır. Ayrı öğelerin yerleştirilmesi etkilenmez.
Kullanıcı Yerleştirmesini Sıfırla Bu düğmeye tıklandığında, grafiksel grafiklerdeki gösterge, başlık ve benzeri öğelere yönelik kullanıcı yerleştirmesi sıfırlanır.
Hata Mesajları

Özel Hata Mesajları diyalog penceresini açar.

Özel Hata Mesajları

Referans Modu Grafiğin bağlam menüsünden Referansı Ayarla seçeneği kullanıldığında, referans arka planının nasıl çizilmesi gerektiğine yönelik ayarlar. Bu ayar yalnızca bazı grafikler için anlamlıdır.

Grafik Özellikleri: Boyutlar

Grafik Özellikleri: Boyutlar sayfasına, grafiğe sağ tıklanarak ve Özellikler öğesi seçilerek veya grafik etkin olduğunda Nesne menüsünden Özellikler öğesi seçilerek erişilir.

Bir grafik oluşturduğunuzda ilk olarak kendinize şu iki soruyu sormanız gerekir:

 • Neye bakmak istiyorsunuz? Sütun grafiğindeki sütunların boyutları neye karşılık gelmelidir? "Satış toplamı" veya benzeri bir yanıt verilebilir. Bu, İfadeler sekmesinde ayarlanır.
 • Bunu neye göre gruplandırmak istiyorsunuz? Sütun grafiğindeki sütunlar için etiket olarak hangi alan değerlerini kullanmak istiyorsunuz? "Ülke başına" veya benzeri bir yanıt verilebilir. Bu, Boyutlar sekmesinde ayarlanır.

Bir grafik, bir veya daha fazla boyut görüntüleyebilir. Üst sınır, gerçek grafik türüne, verilerin karmaşıklığına ve kullanılabilir belleğe bağlıdır. Pasta, çizgi ve dağılım grafikleri maksimum iki, sütun, blok ve ızgara grafikleri ise maksimum üç boyut görüntüleyebilir. Radar ve huni grafikleri yalnızca tek boyut görüntüleyebilirken, gösterge grafikleri herhangi bir boyut kullanmaz. Ek boyutlar yok sayılır.

Bir grafik boyutu, değerlerini, Grafik Özellikleri: Boyutlar sayfasında belirtilen bir alandan alır. Bir boyut, tek bir alan olmak yerine bir alan grubundan da oluşabilir (aşağıdaki Grupları Düzenle bölümüne bakın).

Boyut bir tek alan, bir grup veya bir ifade (hesaplamalı boyut) olabilir. Ayrıca, yapay olarak oluşturulmuş bir boyut da olabilir.

Yapay boyut fonksiyonları

Alanları seçerek (tıklama, Ctrl-tıklama) ve Ekle> veya <Kaldır düğmelerini kullanarak ya da doğrudan seçimlerinize çift tıklayarak geri ve ileri taşıyın.

Grafik boyutları bir ifadeden de hesaplanabilir.

Bu özellik sayfası, boyutları tanımlamak için kullanılır.

Kullanılabilir Alanlar/Gruplar

Boyut olarak kullanılabilen tüm alanları/alan gruplarını listeler (tipik bir sütun grafiğindeki x ekseni boyunca). Alan gruplarından önce, detaya inme grupları için bir dikey ok veya döngüsel gruplar için bir kavisli ok gelir. Gruplar, Belge Özellikleri: Gruplar sayfasında tanımlanır. Üzerlerine tıklayarak, kullanılacak/kaldırılacak öğeleri seçin. Öğeleri istenilen sütun taşımak için Ekle > veya < Kaldır düğmesini kullanın.
Görüntülenebilen boyutların sayısı, farklı grafik türlerine göre değişir.
Birden fazla dahili tabloda görünen tüm alanlardan önce bir anahtar sembolü gelir. Pasta grafikleri, çizgi grafikleri ve dağılım grafikleri ikiden fazla boyut görüntüleyemez. Sütun grafiklerinde üçe kadar boyut gösterilebilir.

Belge Özellikleri: Gruplar

Sistem Alanlarını Göster Bu seçenek işaretlendiğinde, Kullanılabilir Alanlar/Gruplar sütununda sistem alanları görüntülenir.
Tablodan Alanları Göster Buradan, hangi alanların/grupların Kullanılabilir Alanlar/Gruplar listesinde görüneceğini kontrol edebilirsiniz. Açılan menü varsayılan olarak Tüm Tablolar alternatifini görüntüler.
Alternatif Tüm Tablolar (Nitelenmiş), bulundukları tabloların adına göre nitelenmiş alanları gösterir. Bu, anahtar (bağlayan) alanların bir defadan fazla listeleneceği anlamına gelir. (Bu alternatif yalnızca görüntüleme amacıyla kullanılır ve kod dosyasındaki Qualify alanlarıyla hiçbir ilgisi yoktur.)
Bir defada bir tablonun alanlarını görüntülemek de mümkündür. Kullanılabilir grupların her zaman listelendiğini unutmayın.
Grupları Düzenle... Bu düğme sizi doğrudan Belge Özellikleri: Gruplar sayfasına götürür; boyut olarak kullanılacak alan grupları bu sayfada tanımlanabilir.
Animasyonu Oynat... Animasyon için grafiğin ilk boyutundan yararlanmak üzere kullanabileceğiniz Animasyon diyalog penceresini açar. Animasyon yalnızca pasta grafiği dışındaki bit eşlem grafikleri için kullanılabilir. Animasyonları kullanırken bazı fonksiyonel sınırlamalar geçerlidir.
Izgara... İlk boyutu temel alan bir grafik dizisi oluşturabileceğiniz Izgara Ayarları diyalog penceresini açar. Herhangi bir türdeki bit eşlem grafiği, ızgara görüntüsüne dönüştürülebilir.
Kullanılan Boyutlar

Bu liste, grafikte boyut olarak kullanılmak üzere geçerli olarak seçilen boyutları içerir. Kullanılabilen boyutların sayısı, grafiğin türüne göre değişiklik gösterir. Herhangi bir tür için gereksiz boyutlar göz ardı edilir. Boyut veri hücreleri, tablolarda kullanıldığında öznitelik ifadeleri yoluyla dinamik olarak biçimlendirilebilir. Boyut için öznitelik ifadesi girildiği her seferinde, simgesi gri tonlamadan renkliye döner veya Metin Biçimi durumunda olduğu gibi griden siyaha döner. Bu ayarlar, grafik ayarları üzerinde önceliğe sahiptir. Yer tutucuları veya boyutun öznitelik ifadesini görüntülemek için herhangi bir boyutun önündeki "+" ifade simgesine tıklayın.
Arka Plan Rengi
Boyut hücresinin hücre arka plan rengini hesaplamaya yönelik bir öznitelik ifadesi girmek için Arka Plan Rengi öğesine çift tıklayın. Kullanılan ifadenin geçerli bir renk temsili (Visual Basic'te tanımlandığı şekilde Kırmızı, Yeşil ve Mavi bileşenlerini temsil eden bir sayı) döndürmesi gerekir. Bu, özel grafik rengi fonksiyonlarından biri kullanılarak gerçekleştirilir. İfadenin sonucu geçerli bir renk temsili değilse, program siyah varsayılan ayarına döner.
Metin Rengi
Boyut hücresinin hücre metin rengini hesaplamaya yönelik bir öznitelik ifadesi girmek için Metin Rengi öğesine çift tıklayın. Kullanılan ifadenin geçerli bir renk temsili (Visual Basic'te tanımlandığı şekilde Kırmızı, Yeşil ve Mavi bileşenlerini temsil eden bir sayı) döndürmesi gerekir. Bu, özel grafik rengi fonksiyonlarından biri kullanılarak gerçekleştirilir. İfadenin sonucu geçerli bir renk temsili değilse, program siyah varsayılan ayarına döner.

Renk fonksiyonları

Metin Biçimi
Metin Biçimi'ne çift tıklayarak her bir boyut hücresi için tablo hücresindeki metnin yazı tipi stilini hesaplamak için bir öznitelik ifadesi girin. Metin biçimi ifadesi olarak kullanılan ifade, kalın metin için '<B>', italik metin için '<I>' ve/veya altı çizili metin için '<U>' içeren dize döndürmelidir.

Yükselt ve İndirge düğmeleriyle, Kullanılan boyutlar listesindeki boyutlar sıralanabilir.

Hesaplamalı boyut ekle...

Yeni bir boyut ekler ve bunu İfadeyi Düzenle diyalog penceresinde düzenleme için açar. Grafik boyutu genellikle tek bir alandır, ancak ayrıca dinamik olarak hesaplanabilir. Hesaplamalı boyut, bir veya daha fazla alan içeren bir ifadeden oluşur. Tüm standart fonksiyonlar kullanılabilir. Toplama fonksiyonları kullanılamayabilir, ancak Aggr fonksiyonu, iç içe toplama elde etmek için dahil edilebilir.

Hesaplamalı formüller için ifade söz dizimi

Düzenle... İfadeyi Düzenle diyalog penceresinde düzenleme için boyutu açar. Hesaplamalı boyutlarla ilgili ayrıntılı bilgi için yukarıdaki Hesaplamalı boyut ekle... bölümüne bakın.
Seçili Boyut için Ayarlar

Bu grupta, ayrı boyutlara yönelik ayarları bulabilirsiniz.
Koşul Koy
Bu onay kutusu işaretlendiğinde, aşağıdaki düzenle kutusunda bulunan ... düğmesine tıklanarak, girilen koşul ifadesinin değerine bağlı olarak, boyut dinamik olarak gizlenir veya gösterilir.

Değer NULL Olduğunda Gösterme
Bu onay kutusu etkinleştirilmişse, yukarıdaki Kullanılan Boyutlar öğesindeki seçili boyut, değeri NULL olması halinde grafikte görüntülenmez.
Tüm Değerleri Göster
Seçimden bağımsız olarak tüm boyut değerlerini göstermek için bu onay kutusunu etkinleştirin. İfade değeri, hariç tutulan boyut değerleri için sıfır olduğundan, Tüm Değerleri Göster seçeneğinin çalışması için Sunum sayfasındaki Sıfır Değerlerini Gösterme seçeneğinin seçiminin kaldırılması gerekir. Bir ifadeyi boyut olarak kullanırsanız, Tüm Değerleri Göster komutu uygulanmaz.
Açıklama Göstergesini Göster
Açıklama Göstergesini Göster işaretlendiğinde, alan değerlerinin "adları" x ekseni boyunca gösterilir.
Etiket
Etiket seçeneği işaretlendiğinde, alanın adı gösterilir. Etiketler aşağıdaki metin kutusunda düzenlenebilir. Etiket ayrıca, etiket metninin dinamik güncelleştirmesi için bir hesaplanan etiket ifadesi olarak da tanımlanabilir. Uzun formüllerin daha kolay düzenlenmesi amacıyla İfade Düzenle diyalog penceresini açmak için ... düğmesine tıklayın.

Hesaplamalı formüller için ifade söz dizimi

Gelişmiş...
Bu düğme, alan değerlerinin resim temsilleri ve özel metin arama seçenekleri için ayarları sunan Gelişmiş Alan Ayarları diyalog penceresini açar.

Advanced Field Settings

Yorum
Seçili boyutun açıklanabileceği bir yorum alanı. Yorum, hesaplamalı formül olarak girilebilir. İfade Düzenle diyalog penceresini açmak için ... düğmesine tıklayın.
Sayfa Sonları
Bu ayar yalnızca bir pivot tablodan veya düz tablodan elde edilen çıktı içindeki sayfa sonları kullanımı için geçerlidir. Şu etkilere sahip üç mod kullanılabilir:

Kesmeler Yok
Gerekli olduğu şekilde, yalnızca her sayfanın sonuna sayfa sonu ekler.
Koşullu Kesmeler
Sonraki boyut değerine sahip tüm satırlar geçerli sayfaya sığdırılamıyorsa, bir sayfa sonu ekler.
Zorunlu Kesmeler
Boyut değeri her değiştiğinde bir sayfa sonu ekler

Grafik Özellikleri: Boyut Sınırları

Gösterge grafikleri ve pivot tablolar dışındaki grafik türleri için boyut sınırları ayarlanabilir.

Boyut Sınırları sekmesinde, belirli bir grafikte görebileceğiniz boyut değerlerinin sayısı kontrol edilir.

Bu konuya geçmeden önce, açılan menüdeki üç seçeneğin neden olduğu etkiyi açıklamak önemlidir. Açılan menü üç değer içerir: İlk, En Büyük ve En Küçük. Bu değerler, hesaplama altyapılarının, grafik altyapısına döndürdüğü değerleri sıralama şeklini kontrol eder. Boyutun kısıtlanması gerekiyorsa, bu seçeneklerden birinin seçili olması zorunludur. Birincil sıralamanın ilk boyut sıralamasını geçersiz kılabildiği durumlarda pivot tablolar dışında, sıralama yalnızca ilk ifade için gerçekleştirilir.

Bu özellik sayfası, boyut sınırlarını tanımlamak için kullanılır. Grafikteki her boyut ayrı olarak yapılandırılır.

Sınırlar

İlk ifadeyi kullanarak hangi değerlerin görüntüleneceğini kısıtla
Bu özellikler, aşağıda yapılan ayarlara göre, grafikte görüntülenen boyut değerlerinin sayısını belirlemek için kullanılır.

Yalnızca şunu göster:
X sayıda İlk, En Büyük ya da En Küçük değeri göstermek istiyorsanız bu seçeneği belirleyin. Bu seçenek 5 olarak ayarlanırsa, beş değer görüntülenir. Boyutun Diğerlerini Göster seçeneği etkinleştirilmişse, Diğerleri segmenti bu beş görüntüleme yuvasından birini kullanır.

İlk seçeneği, özellik diyalog penceresinin Sırala sekmesinde seçilen seçeneklere dayalı olarak satırları döndürür. Grafik bir Düz Tablo ise, satırlar o zamanki birincil sıralamaya göre döndürülür. Diğer bir deyişle, kullanıcı herhangi bir sütun üstbilgisine çift tıklayarak ve söz konusu sütunu birincil sıralama kriteri haline getirerek değerlerin görüntülenmesini değiştirebilir.

En Büyük seçeneği, grafikteki ilk ifadeye dayalı olarak satırları azalan sıralamada döndürür. Düz Tabloda kullanıldığında, ifadeler etkileşimli olarak sıralanırken, gösterilen boyut değerleri sabit kalır. İfadelerin sıralaması değiştirildiğinde, boyut değerleri değişir (değişebilir).

En Küçük seçeneği, grafikteki ilk ifadeye dayalı olarak satırları artan sıralamada döndürür. Düz Tabloda kullanıldığında, ifadeler etkileşimli olarak sıralanırken, gösterilen boyut değerleri sabit kalır. İfadelerin sıralaması değiştirildiğinde, boyut değerleri değişir (değişebilir).

Görüntülenecek değer sayısını girin. Değer, hesaplamalı formül olarak girilebilir. İfade Düzenle diyalog penceresini açmak için ... düğmesine tıklayın.

Yalnızca şu olan değerleri göster:
Bu seçenek için belirtilen koşulu karşılayan tüm boyut değerlerini görüntülemek için bu seçeneği belirleyin. Değerleri toplamın yüzdesini veya tam miktarı temel alarak görüntülemek için seçin. Toplama göre göreceli seçeneği, özellik diyalog penceresinin İfadeler sekmesindeki Bağıntılı seçeneğine benzer bir göreceli modu etkinleştirir. Değer, hesaplamalı formül olarak girilebilir. İfade Düzenle diyalog penceresini açmak için ... düğmesine tıklayın.

Yalnızca şuna kümüle toplanan değerleri göster:
Bu seçenek belirlendiğinde, geçerli satıra kadar olan tüm satırlar toplanır ve sonuç, seçenekte ayarlanan değerle karşılaştırılır. Toplama göre göreceli seçeneği, özellik diyalog penceresinin İfadeler sekmesindeki Bağıntılı seçeneğine benzer bir göreceli modu etkinleştirir ve kümülatif değerleri (ilk, en büyük ve en küçük değerleri temel alan) genel toplamla karşılaştırır. Değer, hesaplamalı formül olarak girilebilir. İfade Düzenle diyalog penceresini açmak için ... düğmesine tıklayın. Karşılaştırma değerini içeren boyut değerini dahil etmek için Sınır Değerlerini Dahil Et öğesini seçin.

Hesaplamalı formüller için ifade söz dizimi

Not: Kümülatif kısıtlama toplamı hesaplanırken negatif değerler dahil edilmez. Negatif değerler içerebilen alanlar için bağıntılı kısıtlamalar kullanmamanızı öneririz.
Not: Hesaplanan boyuta bir sınır eklerseniz ve veriler aynı hesaplanan boyuta göre sıralanırsa, boyut sınırı sıralama düzeninden önce uygulanır.
Seçenekler Diğerlerini Göster
Bu seçeneğin etkinleştirildiğinde, grafikte bir Diğerleri segmenti oluşturulur. Görüntüleme kısıtlamaları için karşılaştırma ölçütlerini karşılamayan tüm boyut değerleri, Diğerleri segmentinde gruplanır. Seçilen boyuttan sonra başka boyutlar varsa, İç Boyutları Daralt öğesi, takip eden/iç boyutlar için ayrı ayrı değerlerin grafikte görüntülenip görüntülenmeyeceğini kontrol eder.

Etiket
Grafikte görüntülemek istediğiniz adı girin. Herhangi bir metin girilmezse, etiket otomatik olarak ifade metnine ayarlanır. Değer, hesaplamalı formül olarak girilebilir. İfade Düzenle diyalog penceresini açmak için ... düğmesine tıklayın.

Toplamı Göster
Bu seçenek etkinleştirildiğinde, grafik seçilen boyut için bir toplam görüntüler. This total behaves differently than the expression total, which is still configured on the İfadeler seçeneğine benzer bir göreceli modu etkinleştirir.

Etiket
Grafikte görüntülemek istediğiniz adı girin. Herhangi bir metin girilmezse, etiket otomatik olarak ifade metnine ayarlanır. Değer, hesaplamalı formül olarak girilebilir. İfade Düzenle diyalog penceresini açmak için ... düğmesine tıklayın.

Global Gruplama Modu
Bu seçenek yalnızca iç boyutlar için geçerlidir. Bu seçenek etkinleştirildiğinde, kısıtlamalar yalnızca seçilen boyuta göre hesaplanır. Önceki tüm boyutlar yok sayılır. Bu seçenek devre dışı bırakılırsa, kısıtlamalar tüm önceki boyutlara dayalı olarak hesaplanır.

Boyut Toplamlarına Kıyasla İfade Toplamları

Boyut Toplamları, hesaplama altyapısı tarafından oluşturulur ve daha sonra ayrı satırlar (veya boyut değerleri) olarak grafik altyapısına döndürülür. Bu, Diğerleri satırları üzerinde bir etkiye sahiptir. İfade Toplamları ve Boyut Toplamları olanaklarını kullanma arasındaki fark aşağıda görülebilir.

İfade Toplamları ve Boyut Toplamları

Boyut Toplamları kullanıldığında, bir düz tablo içinde alt toplamlara sahip olmak mümkündür.

Grafik Özellikleri: İfadeler

Grafik Özellikleri: İfadeler sekmesine erişmek için, bir grafiğe veya tabloya sağ tıklayın ve Nesne menüsünden Özellikler öğesini seçin.

Bir grafik oluştururken iki soru sorulmalıdır:

 • Sütunların boyutu vb. neyi göstermelidir? Bunlar İfadeler olur ( örneğin NetSales toplamı).
 • Veriler nasıl gruplandırılmalıdır? Bunlar Boyutlar olur ( örneğin Ülke başına).
Not: İfadeler sekmesi, farklı grafik ve tablo türleri için farklı görünür. Bir seçenek gri renkteyse, söz konusu grafik veya tablo türü için kullanılamaz.
İfade Listesi

Sol üst bölmedeki ifade listesi, çok sayıda kontrol seçeneğini içeren tam bir ağaç kontrolüdür.
Her bir ifadenin (veya ifade grubunun) önünde, genişletme simgesi (' + ' işaretine sahip kutu) gösterilir. Bu simgeye tıklanıldığında, temeldeki alt ifadeler veya öznitelik ifadeleri açılır. Simge aynı anda bir daraltma simgesiyle ( ' - ' ) değiştirilir. Belirli çizim seçenekleri alt ifadeleri kullanır; bu, birlikte çizim sembolünü tanımlayan iki veya daha fazla ifadeden oluşan bir kümedir (örneğin aşağıda açıklanan Stok veya Kutu Çizimi).
İfade verileri aynı zamanda öznitelik ifadeleri aracılığıyla dinamik olarak da biçimlendirilebilir. Boyutun öznitelik ifadeleri için yer tutucuları görüntülemek amacıyla herhangi bir ifadenin önündeki genişletme simgesine tıklayın. Bunlar:

Arka Plan Rengi
Veri noktasının çizim rengini hesaplamak için öznitelik ifadesini oluşturmak üzere varsayılan Arka Plan Rengi ifadesini düzenleyin. Hesaplanan renk, varsayılan QlikView renk seçimi üzerinde önceliğe sahip olur ve renk fonksiyonları kullanılarak elde edilen geçerli bir renk temsili olmalıdır. İfadenin sonucu geçerli bir renk temsili değilse, program siyah varsayılan ayarına döner. Aynı yöntem kullanılarak, Metin Rengi için bir yardımcı ifade oluşturulabilir.

Renk fonksiyonları

Metin Rengi
Arka plan rengiyle (yukarı bakın) aynı yöntem kullanılarak, Metin Rengi için bir yardımcı ifade oluşturulabilir.

Metin Biçimi
Veri noktasıyla ilişkili metnin yazı tipi stilini hesaplamaya yönelik bir öznitelik ifadesi girmek üzere Metin Biçimi ifadesini düzenleyin (Tablolar için: her bir boyut hücresi için tablo hücresindeki metin. Hesaplanan metin biçimi, Grafik Özellikleri: Stil. Metin biçimi ifadesi olarak kullanılan ifade, kalın metin için '<B>', italik metin için '<I>' ve/veya altı çizili metin için '<U>' içeren dize döndürmelidir. Dizeden önce = öğesinin gerekli olduğunu unutmayın.

Pasta Açılan Penceresi
Veri noktası ile ilişkili pasta diliminin çıkarılan "açılan pencere" konumunda çizilmesi gerekip gerekmediğini hesaplamaya yönelik bir öznitelik ifadesi girmek için Açılan Pasta öğesine tıklayın. Bu tür bir öznitelik ifadesi yalnızca pasta grafikleri üzerinde etkilidir.

Sütun Konumu
Sütun için kaydırmayı veya veri noktasıyla ilişkili sütun segmentini hesaplamaya yönelik bir öznitelik ifadesi girmek için Sütun Konumu öğesine tıklayın. Kaydırma pozitif veya negatif olabilir ve sütunu veya segmenti uygun şekilde taşır. Bu, örneğin şelale grafiği adı verilen grafikleri oluştururken kullanışlıdır. Bu tür bir öznitelik ifadesi yalnızca sütun grafikleri üzerinde etkilidir.

Çizgi Stili
Çizgiye yönelik çizgi stilini veya veri noktasıyla ilişkili çizgi segmentini hesaplamaya yönelik bir öznitelik ifadesi girmek için Çizgi Stili öğesine tıklayın. Bu tür öznitelik ifadesi yalnızca çizgi, birleşik ve radar grafikleri üzerinde etkilidir. Çizginin göreceli genişliği, <Wn> etiketi dahil edilerek kontrol edilebilir; burada n, grafiğin varsayılan çizgi kalınlığına uygulanacak çarpım katsayısıdır. n sayısı 0,5 ile 8 arasında bir gerçek sayı olmalıdır. Örnek: <W2.5>. Çizginin stili, <Sn> etiketi dahil edilerek kontrol edilebilir; burada n, kullanılacak stili belirten 1 ile 4 arasında bir tamsayıdır (1=sürekli, 2= çizgili, 3=noktalı, 4=çizgili/noktalı). Örn.: <S3>. <Wn> ve <Sn> etiketleri serbestçe birleştirilebilir, ancak her bir etiketin yalnızca ilk oluşumu dikkate alınır. Etiketler tek tırnak içine alınmalıdır.

Değeri Göster
Ana ifade için Veri Noktalarındaki Değerler işaretlenmemiş olsa dahi, veri noktası çiziminin "veri noktasındaki değer" değeri ile tümlenmesi gerekip gerekmediğini hesaplamaya yönelik bir öznitelik ifadesi girmek için Değeri Göster öğesine tıklayın. Ana ifade için Veri Noktalarındaki Değerler seçiliyse, öznitelik ifadesi göz ardı edilir. Bu tür bir öznitelik ifadesi yalnızca sütun, çizgi, pasta, huni ve birleşik grafikler üzerinde etkilidir.

Ekle Yeni ifadeler ve alt ifadeler, Ekle düğmesiyle oluşturulur. Seçenek ayrıca, ifade listesine sağ tıklandığında görünen bağlam menüsünden de kullanılabilir.
Sil Sil düğmesi, önceden oluşturulmuş ifadeleri listeden kaldırmanıza olanak tanır. Seçenek, ayrıca, ifade listesindeki bir ifadeye sağ tıklandığında görünen bağlam menüsünden de kullanılabilir.
Kopyala Kopyala seçeneği yalnızca, ifade listesindeki bir ifadeye veya bir alt ifadeye/öznitelik ifadesine sağ tıklandığında görünen bağlam menüsünden de kullanılabilir. Bu komut bir ana ifade üzerinde kullanıldığında, ifadeyle ilişkili tüm veriler ve ayarlar (etiket dahil), panoya bir xml parçası olarak kopyalanır. Daha sonra ifade tekrar aynı grafiğe veya aynı veya başka bir belgedeki başka herhangi bir QlikView grafiğine yapıştırılabilir. Komutu bir öznitelik ifadesi üzerinde kullanırsanız, yalnızca öznitelik ifadesi tanımı kopyalanır. Bu durumda bir öznitelik ifadesi, aynı veya başka bir grafikteki herhangi bir ana ifadeye yapıştırılabilir.
Dışarı Aktar... Dışarı Aktar... seçeneği yalnızca, ifade listesindeki bir ifadeye sağ tıklandığında görünen bağlam menüsünden de kullanılabilir. Bu komut bir ana ifade üzerinde kullanıldığında, ifadeyle ilişkili tüm veriler ve ayarlar (etiket dahil), bir xml dosyasına dışarı aktarılabilir. Daha sonra ifade tekrar aynı grafiğe veya aynı ya da başka bir belgedeki başka herhangi bir QlikView grafiğine içeri aktarılabilir. Komut, dışarı aktarma dosyasının hedefini seçebileceğiniz İfadeyi Farklı Dışarı Aktar diyalog penceresini açar. Dosya Ex.xml uzantısını alır.
Yapıştır Yapıştır seçeneği yalnızca, ifade listesindeki bir ifadeye veya alt ifadelere/öznitelik ifadelerine sağ tıklandığında görünen bağlam menüsünden de kullanılabilir. Bir ana ifade daha önce panoya kopyalanmışsa, bu ana ifadeyi ifadeler listesinde boş alana yapıştırabilir ve kopyalanan ifadeyle birebir aynı yeni bir ifade oluşturabilirsiniz. Bir öznitelik ifadesi kopyalanmışsa, bunu bir ana ifadeye yapıştırabilirsiniz.
İçeri Aktar İçeri Aktar seçeneği yalnızca, ifade listesindeki boş alana sağ tıklandığında görünen bağlam menüsünden de kullanılabilir. Komut, önceden dışarı aktarılan ifadeye göz atabileceğiniz bir diyalog penceresi açar. İçeri aktarılan ifade, grafikte yeni bir ifade olarak görünür.
Yükselt
İndirge
Birkaç ifade görüntüleniyorsa, bunlar Yükselt ve İndirge düğmeleri kullanılarak sıralanabilir. Bu, sütunların ve benzeri öğelerin grafikte görüntülenme sıralamasını etkiler.
Grup Gruplandır düğmesi, iki veya daha fazla kullanılabilir ifade olması şartıyla, ifadeleri bir veya daha fazla döngüsel grupta birleştirmek için kullanılabilir. QlikView düzeninde, grafikte görüntülenen döngü simgesine tıklayarak bir gruba ait ifadelerde döngüsel olarak gezinebilirsiniz (= Döngü Grubu). Doğrudan seçim için, gruba ait olup geçerli olarak kullanılmayan ifadelerin açılan listesini almak üzere aynı döngü simgesine tekrar sağ tıklayın.
Not:

Döngü Grubu'nu döngüsel gruplar ile karıştırmayın!

Hiyerarşik olmayan gruplar (döngüsel)

Grubu Çöz Bir gruba ait bir ifadenin seçilmesi ve Grubu Çöz öğesine tıklanması, ifadeyi gruptan çıkarır. Çıkarma sonrasında döngü grubunda yalnızca bir ifade kalırsa, son ifade de çıkarılır ve grup kaldırılır.
Etkinleştir Bu onay kutusunun devre dışı bırakılması, ifadeyi grafikte atlanacak şekilde ayarlar.
Bağıntılı Bu onay kutusunun etkinleştirilmesi, grafiği, sonucu mutlak sayılar yerine yüzde olarak gösterecek şekilde ayarlar. Bu seçenek, pivot tablolar için kullanılamaz.
Görünmez Bu onay kutusunun etkinleştirilmesi, bu ifadenin çizilmesini engellerken, ifadeye atanan alanı korur.
Koşul Bu onay kutusunun etkinleştirilmesi, geçerli seçimi temel alarak ifadenin görüntülenip görüntülenmeyeceğini belirleyen bir koşul tanımlamanıza olanak tanır. Koşul TRUE veya NULL olarak değerlendirilirse ifade görüntülenir, koşul FALSE olarak değerlendirilirse ifade görüntülenmez.
Etiket İfade etiketinin önünde, kullanılan grafik türünü ve/veya ifade için seçilen Görüntüleme Seçenekleri öğelerini göstermek için bir veya birkaç simge kullanılır (aşağıya bakın).
Tanım Seçilen ifadenin bileşimini gösterir. İfade doğrudan bu kutu içinde düzenlenebilir. ... düğmesine tıklanarak tam İfade Düzenle diyalog penceresi açılır.
Yorum Bu, ifadenin oluşturucusunun ifadenin amacını ve fonksiyonunu açıklayabileceği bir yorum alanıdır.
Görüntüleme Seçenekleri Bu grup, veri noktalarının çizilme şeklini veya grafik tablolarının ifade hücrelerine ne girileceğini değiştirmek için kullanılır. Bazı seçeneklerin yalnızca belirli grafik türleri için kullanılabildiğini, bazı seçeneklerin birleştirilemediğini ve bazı seçeneklerin karmaşık çizimler oluşturmak için bir veya daha fazla ek ifade kullanacağını unutmayın.

Sütun
Seçilen ifadenin değerlerini sütun olarak gösterir. Bu seçenek yalnızca sütun grafikleri ve birleşik grafikler için kullanılabilir.

Sembol
Seçilen ifadenin değerlerini sembol olarak gösterir. Bu seçenek yalnızca çizgi grafikleri ve birleşik grafikler için kullanılabilir. Açılan menüdeki birkaç farklı sembol arasından seçim yapın.

Çizgi
Seçilen ifadenin değerlerini çizgi olarak gösterir. Bu seçenek yalnızca çizgi grafikleri ve birleşik grafikler için kullanılabilir. Açılan menüdeki Normal, Kesintisiz ve üç farklı Plato çizgisi arasından seçim yapın.

Stok
İfadeyi bir stok işaretçisi olarak çizmek için bu onay kutusunu işaretleyin. İfadeler listesinde ifadeden önce kendi simgesi gelir ve ifade, dört alt ifadeye sahip boş bir yer tutucu olarak görünür. Birinci alt ifade, stok işaretçisinin üst noktasını çizmek için kullanılır. İkinci alt ifade alt nokta için kullanılır. Stok işaretçisinin çizilmesi için, bu iki alt ifade geçerli tanımlar içermelidir. Üçüncü alt ifade isteğe bağlıdır, ancak kullanılması durumunda stok işaretçisinin yakın noktası için kullanılır. Dördüncü alt ifade isteğe bağlıdır, ancak kullanılması durumunda stok işaretçisinin açık noktası için kullanılır. İfade için Stok onay kutusu işaretlendiğinde, yeni boş alt ifadeler otomatik olarak oluşturulur. Bir ifade için Stok onay kutusu seçildiğinde, aynı ifade için Sütun, Çizgi, Sembol, Kutu Çizimi veya Hata Çubukları Var onay kutularını seçemezsiniz. Bir ifade için bu seçeneklerden herhangi biri seçilmişse, ifade için Stok onay kutusu seçilemez. Bu seçenek yalnızca birleşik grafikler için kullanılabilir.

Kutu Çizimi
İfadeyi, genellikle istatistiksel verilerin görüntülenmesi amacıyla kullanılan bir kutu çizimi olarak çizmek için bu onay kutusunu işaretleyin. İfadeler listesinde ifadeden önce kendi simgesi gelir ve ifade, beş alt ifadeye sahip boş bir yer tutucu olarak görünür. Birinci alt ifade, kutu çiziminin kutu üst noktasını çizmek için kullanılır. İkinci alt ifade kutu alt noktası için kullanılır. Kutu çiziminin çizilmesi için, bu iki ifade geçerli tanımlar içermelidir. Üçünce ila beşinci alt ifadeler isteğe bağlıdır. Bu ifadeler, kullanılmaları durumunda bir medyan, bir üst yatay çizgi ve bir alt yatay çizgi tanımlar. Bir Kutu Çizimi öğesine yönelik genel bir uzantı, aşırı değerler için ana hat düzenleyicileri adını taşır. Bunlar, ayrı ifadeleri sembol olarak çizerek elde edilebilir. Ana ifade için Kutu Çizimi işaretlendiğinde, yeni boş alt ifadeler otomatik olarak oluşturulur. Bir ifade için Kutu Çizimi onay kutusu seçildiğinde, aynı ifade için Sütun, Çizgi, Sembol, Stok veya Hata Çubukları Var onay kutularını seçemezsiniz. Bir ifade için bu seçeneklerden herhangi biri seçilmişse, ifade için Kutu Çizimi seçilemez. Bu seçenek yalnızca birleşik grafikler için kullanılabilir.

Hata Çubukları Var
Seçilen ifadeyi takip eden bir veya iki ifadeyi, ana ifadenin veri noktalarının en üstünde çizilen hata çubukları için yardımcı ifadeler olarak kullanmak üzere bu onay kutusunu işaretleyin. Simetrik öğesi seçilmişse, yalnızca bir yardımcı ifade kullanılır ve veri noktası çevresinde simetrik olarak çizilir. Asimetrik öğesi seçilmişse, iki yardımcı ifade kullanılır ve sırasıyla veri noktasının üzerinde ve altında çizilir. Hata çubuğu ifadeleri pozitif sayılar döndürmelidir. Hata çubukları için kullanılan yardımcı ifadelerden önce İfadeler listesinde kendi (simetrik), (asimetrik üst) veya (asimetrik alt) simgeleri gelmelidir ve bu ifadeler, grafikte başka herhangi bir amaçla kullanılamaz. Seçilen ifadenin ardından zaten tanımlanmış bir ifade yoksa, yeni kukla yardımcı ifadeler otomatik olarak oluşturulur. Bu seçenek yalnızca sütun grafikleri, çizgi grafikleri ve birleşik grafikler için kullanılabilir.

Veri Noktasındaki Değerler
İfadenin sonucunun, veri noktasının üst kısmında metin olarak çizilmesini sağlamak için bu onay kutusunu işaretleyin. Bu seçenek yalnızca sütun grafikleri, çizgi grafikleri, birleşik grafikler ve pasta grafikleri için kullanılabilir. Pasta grafikleri için kullanıldığında, değer, pasta dilimlerinin yanında gösterilir.

Eksen Üzerinde Metin
Bir ifadenin sonucunun, her bir x ekseni değeri, eksen ve eksen etiketlerinde metin olarak çizilmesini sağlamak için bu onay kutusunu işaretleyin. Bu seçenek yalnızca sütun grafikleri, çizgi grafikleri ve birleşik grafikler için kullanılabilir.

Açılan Pencere Olarak Metin
İfadenin sonucunun düzende bulunan grafikteki bir veri noktasının üzerine gelindiğinde görünen açılan balon mesajlarında gösterilmesini sağlamak için bu onay kutusunu işaretleyin. Bu seçenek, diğer görüntüleme seçeneklerinden herhangi biri ile birlikte veya bu seçeneklerden herhangi biri olmadan kullanılabilir. Bu nedenle, grafiğin kendi içinde bulunmayan, ancak yalnızca üzerine gelindiğinde açılan pencerelerde bulunan bir ifadeye sahip olmak mümkündür.
Görüntüleme Seçenekleri

Temsil
Bu seçenek yalnızca düz tablolar ve pivot tablolar için kullanılabilir.

Metin
İfade değerleri her zaman metin olarak yorumlanır ve görüntülenir.

Resim
Bu seçenekle, QlikView her ifade değerini resme yönelik bir referans olarak yorumlama girişiminde bulunur. Başvuru, sabit diskteki resme giden yol (örn: C:\Mypic.jpg) veya qvw belgesinin kendisi içindeki (örn: qmem://<Name>/<Peter>) resim dosyasına giden yol olabilir. QlikView bir ifade değerini geçerli bir resim referansı olarak yorumlayamazsa, Resim Olmadığında Metni Gizle kutusu işaretlenmediği takdirde, değerin kendisi görüntülenir.

Dairesel Gösterge, Doğrusal Gösterge, Trafik Lambası Göstergesi, LED Göstergesi
Gösterge seçeneklerinden her biriyle, gösterge grafiği kullanılabilir tablo hücresinde resim olarak çizilir. Göstergenin düzeni, Grafik Özellikleri: Sunum diyalog penceresinde değiştirilebilir (bu pencereye Gösterge Ayarları düğmesinden erişilir).

Mini Grafik
Bu seçenekle QlikView, ifade değerlerini bir sütun veya çizgi grafikte görüntüler. Grafik kullanılabilir tablo hücresi içinde çizilir. Grafiğin görsel ayarları Mini Grafik Ayarları düğmesi aracılığıyla değiştirilebilir. Bu seçenek yalnızca düz tablolar için kullanılabilir.

Mini chart settings

Not: Excel'e dışa aktarırken mini grafikler görüntülenmez!

Bağlantı
Tablo hücresinde tıklanabilir bir bağlantı oluşturacak şekilde, Tanım alanına bir ifade girmek için bu seçeneği belirleyin. İfade, DisplayText<url>LinkText olarak yorumlanabilen bir metin döndürmelidir. DisplayText öğesi tablo hücresinde görüntülenir ve LinkText öğesi, yeni bir tarayıcı penceresinde açılan bağlantı olur. Bir bağlantı tanımlanmışsa, tablo hücresindeki değerin altı çizilir. Bir bağlantı tanımlanmamışsa, değerin altı çizilmez. Görüntüleme modu Bağlantı olduğunda, bir hücre içinde seçim yapmanın mümkün olmadığını unutmayın. ... düğmesine tıklanarak tam İfade Düzenle diyalog penceresi açılır.
Örnekler:
=Name & '<url>' & Link
=Name & '<url>www.qlikview.com'
burada Name ve Link öğeleri, kodda yüklü olan tablo alanlarıdır.

Resim Biçimlendirme
Yalnızca yukarıdaki Resim seçeneği belirlendiğinde kullanılabilir. Bu seçenek yalnızca düz tablolar ve pivot tablolar için kullanılabilir. Bu ayar, QlikView'ün resmi hücreye sığacak şekilde nasıl biçimlendirdiğini tanımlar. Dört alternatif mevcuttur: 

Uzatma Yok
Bu seçenek belirlendiğinde resim uzatılmadan olduğu gibi gösterilir. Bu, resmin bazı bölümlerinin görünmez olmasına veya hücrenin yalnızca bir bölümünü doldurmasına neden olabilir.
Doldur
Bu seçenek tercih edilirse, resim, en boy oranı korunmadan, hücreye sığdırılacak şekilde uzatılır.
En-Boyu Koru
Bu seçenek belirlenirse resim, en-boy oranı korunarak hücreyi dolduracak şekilde mümkün olduğu kadar yayılır.
En Boy Oranıyla Doldur
Bu seçenek belirlendiğinde resim, en-boy oranı korunarak hücreyi dolduracak şekilde her iki yönde de yayılır. Bu, genellikle resmin bir yönde kırpılmasıyla sonuçlanır.
Kümülatif

Bu gruptaki ayarlar arasından seçim yaparak, grafikte değerlerin kümüle toplanması gerekip gerekmediğini belirlersiniz. Kümülatif grafikte, her bir y değeri, takip eden x değerinin y değerine eklenir. Yıl başına satış toplamını gösteren bir kümülatif sütun grafiğinde, örneğin 1996 yılının değeri, 1997 yılının değerine eklenir. Grafiğiniz birkaç ifade içeriyorsa, İfadeler listesinde kümüle toplanması gereken değerlere sahip ifadeyi seçin. Kümülatif, pivot tablolar için kullanılamaz.

Toplama Yok
Bu seçenek belirlenirse, seçilen grafik ifadesinin y değerleri kümüle toplanmaz.

Tam Toplama
Bu seçenek belirlenirse, her y değeri, ifadenin önceki y değerlerinin tümünü kümüle toplar. Yukarıdaki Kümülatif bölümüne bakın. Tam kümülatif, Null veya 0 değerlerini içeren çoklu boyutlar için çalışmaz.

Not: Grafik ızgarası etkinleştirilirse tam toplama çalışmaz.

n Geri Adım Kümüle Topla
Kutuya bir sayı girerek, ifadedeki kümüle toplanacak olan y değerlerinin sayısını ayarlarsınız. Yukarıdaki Kümülatif bölümüne bakın.

Toplam Modu

Bu grup, yalnızca Düz Tablo grafik nesnelerinin seçilen ifadeleri için etkinleştirilir. Üç olası ayar vardır:

Toplamlar Yok
Seçilen ifade için toplamlar hesaplanmaz.
İfade Toplamı
Sonraki seviyede değerlendirilen ifadenin toplamı. Örneğin, bir ifade birkaç çalışan için ortalama aylık maaşı oluşturuyorsa, İfade Toplamı tüm maaşların toplam ortalamasını oluşturur.
Satırların F(x) Değeri
Bu seçenek belirlenirse, seçilen ifade için her bir veri noktasının ayrı değerleri (bir sütun grafiğindeki her bir sütun, bir düz tablodaki her bir satır vb.), açılan listeden seçilen toplama işlevi kullanılarak toplanır (tipik olarak toplama işlemi yapılır).

Not: İlk dize veya Son dize değeri, tabloda bulunan en yüksek veya en düşük değerdir (alfasayısal düzende). Alfasayısal sıralama düzeni 0'dan 9'a kadar sayılar ile başlar ve sonra A'dan Z'ye kadar devam eder.
Sütun Kenarlığı Genişliği Sütun grafikleri ve birleşik grafiklerde bu ifadeyle çizilen sütunların çevresindeki kenarlık çizgisinin kalınlığını belirtir. Bu değer mm, cm, inç ("), piksel (px, pxl), nokta (pt, pts) or docunit (du, docunit) cinsinden belirtilebilir.
Gösterge Olarak İfadeler Birkaç ifade kullanıldığında, bu seçenek, grafiğin yanında ifadeleri ve bunlara karşılık gelen renkleri gösteren bir gösterge görüntüler.
Eğilim Çizgileri

Seçilen QlikView grafiklerinde, ifade çizimleri, istatistiksel eğilim çizgileriyle tümlenebilir veya değiştirilebilir. Eğilim çizgileri yalnızca, maksimum bir boyut ve sütun olarak gösterilen bir ifadeyle dağılım grafiklerinde, çizgi grafiklerinde ve sütun grafiklerinde/birleşik grafiklerde görüntülenebilir. Diğer grafik türleri için, Eğilim Çizgileri grubundaki arlar kullanılamaz ve etkisizdir. Dağılım grafiklerinde, veri noktaları y=f(x) varsayımıyla işlenir. Sütun grafikleri, çizgi grafikleri ve birleşik grafikler için, Görüntüleme Seçenekleri altındaki tüm seçeneklerin seçiminin kaldırılmasına ve buna rağmen, daha sonra temel veri noktaları olmadan çizilecek olan eğilim çizgileri eklenmesine izin verilir. Sütun grafiklerinde, çizgi grafiklerinde ve birleşik grafiklerde bulunan eğilim çizgileri, bir tahmin ve/veya geriye dönük tahmin aralığı belirtilerek tahmin edilebilir (Eksenler sayfası). Tahmin edilen çizgiler noktalı olarak gösterilir. Grafiklerde ayrık bir x eksenine sahip olan eğilim çizgileri, sembol içeren çizgiler olarak gösterilir. Bir sürekli eksende, yalnızca çizgi gösterilir.

Ortalama
Ortalama bir düz çizgi olarak çizilir.
Doğrusal
Bir doğrusal regresyon çizgisi çizilir.
2. dereceden polinom
İkinci derecenin polinom eğilim çizgisi çizilir.
3. dereceden polinom
Üçüncü derecenin polinom eğilim çizgisi çizilir.
4. dereceden polinom
Dördüncü derecenin polinom eğilim çizgisi çizilir.
Üstel
Bir üstel eğilim çizgisi çizilir.
Denklemi Göster
Bu onay kutusu belirli bir ifade için işaretlenmişse, ifadenin eğilim çizgileri, grafikte metin olarak ifade edilen eğilim denklemiyle tümlenir.
R2'yi Göster
Belirli bir ifade için bu onay kutusu işaretlenirse, ifadenin eğilim çizgileri grafik içinde metin olarak ifade edilen determinasyon katsayısıyla tamamlanır.

Tablo grafiklerinde doğrusal regresyon

Grafik Özellikleri: Sırala

Grafik Özellikleri: Sırala sayfasına, bir grafiğe sağ tıklanarak ve Nesne menüsünden Özellikler seçilerek erişilir.

Bu, birkaç kullanılabilir sıralama düzeni arasından grafik boyutlarının sıralama düzenini belirlediğiniz konumdur.

Grafik Özellikleri: Sırala sayfası, düz tablolar için biraz farklı seçenekler içerir.

Grafik Özellikleri: Sırala (Düz Tablo)

Boyutlar listesi, grafiğin boyutlarını içerir. Sıralama düzeni atamak için, bir boyutu işaretleyin ve sağ tarafta bir veya daha fazla sıralama düzeni seçin.

Y değeri Boyut değerleri, y ekseninin sayısal değerine göre sıralanır. Bu seçenek, hesaplamalı boyutlar için kullanılamaz.
Durum Boyut değerleri, mantıksal durumlarına göre sıralanır; yani hariç tutulan değerlerden önce isteğe bağlı değerler ve bunlardan önce seçilen değerler.
İfade Boyut değerleri, bu sıralama seçeneğinin altındaki metin düzenleme kutusuna girilen ifadeye göre sıralar.
Sıklık Boyut değerleri, tablodaki oluş sayısına göre sıralanır.
Sayısal Değer Boyut değerleri, sayısal değerlerine göre sıralanır.
Metin Boyut değerleri, alfabetik sıralarına göre sıralanır.
Yükleme Sırası Boyut değerleri, ilk yükleme sıralarına göre sıralanır.

Çakışan sıralama düzenlerinin seçilmesi durumunda ilk karşılaşılan sıralama düzeninin önceliğe sahip olmasını sağlamak üzere, grupta üstten alta doğru hiyerarşi mevcuttur. Seçilen sıralama düzeni, Artan ve Azalan veya A -> Z ve Z -> A arasında geçiş yapılarak ters çevrilebilir.

Varsayılan düğmesine tıklandığında boyut değerleri, Belge Özellikleri: Sırala diyalog penceresinde tanımlanan varsayılan değere ayarlanır.

Sıralama Düzeni Gruplamayı Geçersiz Kıl onay kutusu yalnızca, Boyutlar listesinde bir grup boyutu seçildiğinde kullanılabilir. Normalde bir grup boyutunun sıralama düzeni, grup özellikleri üzerinden bir gruptaki her bir alan için belirlenir. Bu seçeneği etkinleştirerek bu tür ayarları grup seviyesinde geçersiz kılabilir ve grupta hangi alanın etkin olduğundan bağımsız olarak boyut için tek bir sıralama düzeni uygulayabilirsiniz.

Grafik Özellikleri: Stil

Bu sayfada, grafik için temel bir stil belirleyebilirsiniz. Listelenen özelliklerin tümü, her grafik türü için kullanılamaz.

Görünüm Kullanılabilir stillerden birini seçin Bu, bazı örneklerde grafiğin yalnızca görünüşünün yanı sıra fonksiyonunu da etkiler.
Yönlendirme Grafiğin yönlendirmesini dikey veya yatay olarak ayarlayın.
Alt Tür Bu grupta, sütunlar için Gruplandırılmış veya Yığın modu (Radar grafikleri için Bindirilmiş veya Yığın) olacak şekilde mod ayarlanır. Bu ayar yalnızca grafiğin iki boyut veya bir boyut ve birden fazla ifade görüntülediği durumlarda çalışır. Yığın sütunlardaki negatif değerler, x-ekseninin altında ayrı bir şekilde aşağı doğru yığılır. Sütun grafikler için, sürekli eksen ölçekleme kullanırken, yığın düzeni izin verilen tek düzendir.

Çoklu boyutlara ve ifadelere sahip sütun grafiklerinin sunumu için şu ilkeler geçerlidir:
 • X ekseninde maksimum iki boyut gösterilebilir.
 • Çok renkli yığın sütunlarla üçüncü bir boyut gösterilebilir.
 • Yalnızca tablo grafikleri üçten fazla boyut görüntüleyebilir.
 • İki veya daha fazla ifade etkinleştirildiğinde, ilk iki boyut x ekseninde gösterilir ve ifade çok renkli yığın sütunlarla gösterilir.
 • İki veya daha fazla ifade etkinleştirildiğinde ve alt grup yığın olarak ayarlandığında, bir yığın içindeki tüm ifadeler bir eksene (varsayılan olarak sol) göre hesaplanır. Bir ifadeyi sol eksene göre hesaplanacak şekilde, başka bir ifadeyi ise sağ eksene göre hesaplanacak şekilde ayarlasanız dahi bu durum geçerlidir.
 

Aşağıdaki tabloda, alt türlerin birden fazla boyut ve ifadeyle nasıl sunulduğu gösterilmektedir.

Boyutlar İfadeler Alt Tür
1 1 Tek sütun
1 2 veya daha fazla İfadeler gruplandırılmış veya yığılmıştır
2 1 Boyutlar gruplandırılmış veya yığılmıştır
2 2 veya daha fazla Boyutlar gruplandırılmıştır
3 1 1. ve 2. boyut gruplandırılmış, 3. boyut yığılmıştır
3 2 veya daha fazla 1. ve 2. boyut gruplandırılmış, ifadeler yığılmıştır
4 1 1. ve 2. boyut gruplandırılmış, 3. boyut yığılmıştır
4 2 veya daha fazla 1. ve 2. boyut gruplandırılmış, ifadeler yığılmıştır
3B Görünüm Bu gruptaki ayarlar, 3B modlarda grafiğin görüntülendiği açıyı tanımlar.
Üst Açı
3B görünümün dikey açısını tanımlar. Değer, 5 ile 45 arasında bir tam sayı olmalıdır.
Yan Açı
3B görünümün yan açısını tanımlar. Değer, 5 ile 45 arasında bir tam sayı olmalıdır.
Çizim Renk Stili Bu kontrol, grafikteki tüm çizim renklerine bir renk stili uygulamak için kullanılabilir. Açılan listede bir stil seçildiğinde, Renkler sayfasında bulunan Renk Haritası altındaki tüm renkler, seçilen stile değiştirilir. Değişim anlıktır ve ayarın kendisi, diyalog penceresinin bu sayfasına bir sonraki girişinize kadar kaydedilmez. Renk haritasındaki gerçek temel renkler etkilenmez. Çizim Renk Stili tüm grafik görünümleri için kullanılamaz. Şu seçenekler kullanılabilir durumdadır:
Düz Renk
Renk haritasındaki tüm renkleri düz renklere ayarlar.
Koyu Gradyan
Renk haritasındaki tüm renkleri, siyaha doğru giden tek renk gradyana ayarlar.
Açık Gradyan
Renk haritasındaki tüm renkleri, daha koyu bir tona doğru giden tek renk gradyana ayarlar.
Parlak
Tüm sütunlara parlak bir görünüm verir.
Çizim Alanı Arka Plan Stili Bu kontrol, çizim alanı arka planının görünüşünü değiştirmek için kullanılabilir. Bu ayar yalnızca bir çizim alanı olan grafikler için kullanılabilir. Şu seçenekler kullanılabilir durumdadır:
Çerçeve
Çizim alanının çevresine çerçeve çizilir.
Gölge
Bu seçenek, çizim alanı arka planına gölge efekti uygular.
Minimal
Bu ayar, çizim alanı arka planını kaldırır.
Ön İzleme Grafiğin temel görsel özelliklerinin ön izlemesini sunar.

Grafik Özellikleri: Sunum (Sütun - Çizgi - Birleşik - Radar - Mekko Grafiği)

Bu sekme, sütun grafikleri, çizgi grafikleri, birleşik grafikler, radar grafikleri ve mekko grafikleri için toplu olarak kullanılır.

Sütun Ayarları grubu, sütun grafiklerinde ve birleşik grafiklerde kullanılan sütunlar için çeşitli görüntüleme seçenekleri içerir.

Sütun Uzaklığı (-6 - 8) Kümedeki sütunlar arasındaki uzaklığı ayarlar. Bir negatif sayı, çakışan sütunlarla sonuçlanır. -6 ile 8 arasındaki sayılara izin verilir.
Küme Uzaklığı (0 - 8) Kümelenmiş sütun grafiğinde bulunan gruplandırılmış değerler arasındaki uzaklığı belirtir. 0 ile 8 arasındaki sayılara izin verilir.
İnce Sütunlara İzin Ver Sürekli olmayan x eksenine sahip grafikler için, QlikView yalnızca kullanılabilir çizim alanının barındırabileceği kadar çok sayıda veri noktası görüntüler. Geriye kalan veri noktaları grafikten kesilir. Sütunlar, açık bir şekilde ayırt edilebilir olmalarını sağlamak için varsayılan olarak minimum dört piksellik genişlikle çizilir. Sütunların 1 piksellik genişliğe sıkıştırılmasına izin vermek için bu seçeneği işaretleyin.
Tüm Sütunları Göster Sürekli olmayan x eksenine sahip grafikler için, QlikView yalnızca kullanılabilir çizim alanının barındırabileceği kadar çok sayıda veri noktası görüntüler. Geriye kalan veri noktaları grafikten kesilir. Tüm veri noktalarının çizilmesini zorlamak için bu seçeneği işaretleyin. Sütunlar sıkıştırılabilir (İnce Sütunlara İzin Ver öğesinde olduğu gibi) ve bazıları ayrıca diğerleri tarafından kısmi olarak engellenebilir.

Veri Noktalarındaki Değerler grubunda, veri noktalarındaki değerlere yönelik görüntüleme seçeneklerini ayarlayabilirsiniz. Ancak bunun için, bu seçeneğin şuradaki Görüntüleme Seçenekleri altında bir veya birden fazla grafik ifadesi için belirlenmiş olması gerekir: Grafik Özellikleri: İfadeler sayfası.

Gösterilen Maks. Değer Bu kutuda, grafikte değerleri gösterilecek olan veri noktası sayısına yönelik bir üst sınır belirtebilirsiniz. Bir sınır belirtilmezse, tüm veri noktaları için değerler gösterilir; bu durum da grafiğin okunabilirliğini etkileyebilir.
Dikey Değerleri dikey olarak gösterir.
Segmentlerin İçinde Rakamları Göster Bu onay kutusu işaretlendiğinde, değerler segmentlerin üzerindeki yerine segmentlerin içindeki veri noktalarına çizilir.
Yine de Toplamı En Üstte Göster Bu onay kutusu işaretlendiğinde, ek olarak yığın sütun grafik için her bir sütunun en üstünde toplam değer gösterilir. Bu seçenek yalnızca Segmentlerin İçinde Rakamları Göster öğesini seçtiyseniz kullanılabilir durumda olur.

Hata Çubukları grubunda, grafikte kullanılan tüm hata çubuklarına yönelik görüntüleme seçenekleri belirlenir

Genişlik Hata çubuklarının genişliğini belirtir.
Kalınlık Hata çubuklarının kalınlığını belirtir.
Renk Hata çubukları için bir renk ayarlar.

Çizgi/Sembol Ayarları grubunda, çizgi grafiklerinde ve birleşik grafiklerde kullanılan çizgilere ve veri noktası sembollerine yönelik görüntüleme seçenekleri belirlenir. Ayrıca, eğilim çizgilerinin genişliğini belirlemek de mümkündür.

Çizgi Kalınlığı Bir çizgi temsili belirtilmişse, çizginin kalınlığını belirler. Bu değer mm, cm, inç ("), piksel (px, pxl), nokta (pt, pts) or docunit (du, docunit) cinsinden belirtilebilir.
Simge Boyutu Bir sembol temsili belirtilmişse, sembollerin boyutunu belirler.
Eğilim Çizgisi Genişliği Bu ayar, eğilim çizgilerinin genişliğini belirler.
Tam Simge Kümesini Kullan Bu alternatif, daha fazla sembol temsilini kullanılabilir hale getirir (halkalar, üçgenler vb.)

 

Yarı Saydam Dolu çizgilerin yarı saydam çizilmesini istiyorsanız bu seçeneği işaretleyin.
Açılan Pencere Etiketleri Fare işaretçisi bir değere dokunduğunda karşılık gelen boyut değerinin bir açılan pencerede görüntülenmesi için bu seçeneği işaretleyin.
Vurgula Bu seçenek işaretlendiğinde, fare işaretçisi sembollerin ve/veya çizgilerin üzerine getirildiğinde, bu öğeler vurgulanır. Bir göstergenin grafiğe dahil edildiği durumlarda, çakışan birkaç değerden birini ayırmayı mümkün kılacak şekilde, vurgulama burada da geçerlidir.
Sıfır Değerlerini Gösterme Bu onay kutusu, boş olan veya yalnızca sıfır içeren boyutları ortadan kaldırır. Bu seçenek varsayılan olarak seçilidir.
Sütunlarda Sıfır
Bu seçenek yalnızca Sıfır Değerlerini Gösterme seçeneğinin seçimi kaldırıldığında uygulanabilir. Onay kutusu işaretlenmişse ve grafik ifadesi için Veri Noktalarındaki Değerler seçilmişse (Görüntüleme Seçenekleri altında; bu seçenekler Grafik Özellikleri: İfadeler içinde bulunur), sıfır değerleri veri noktalarının üzerinde metin olarak görünür. Diğer durumlarda, sıfır değerleri gösterilmez.
Eksiği Gösterme Bu onay kutusu işaretlenmişse, tüm ifadelerde yalnızca tüm alanlardaki null değerlerle ilişkili olan tüm boyut alanı bileşimleri hesaplamada göz ardı edilir. Bu seçenek varsayılan olarak seçilidir. Kapatılması yalnızca, örn. bir grafikte null değerlerin sayılmasını istediğiniz bir durum gibi özel durumlarda kullanışlı olabilir.

Gösterge grubunda, grafikteki boyut veri etiketlerinin görüntülenme durumunu kontrol edebilirsiniz. Veri etiketlerini görüntülemek için onay kutusunu işaretleyin. Veri etiketleri, yalnızca grafiğin geçerli üst seviyesi için gösterilir.

Açıklama Göstergesini Göster

Bir göstergeyi grafiğe dahil etmek için bu alternatifi işaretleyin (varsayılan olarak işaretlidir). Ayarlar... düğmesine tıklayarak göstergeyi değiştirmek mümkündür. Grafik boyut içermiyor, ancak birkaç ifade içeriyorsa, bu onay kutusunun işaretinin kaldırılması, bunun yerine ifadeleri eksen üzerinde gösterir.

Göstergeyi Sınırla (Karakterler) Eksenler üzerinde ve grafik göstergesinde görüntülenen boyut değeri dizelerinin uzunluğunu sınırlamak için bu onay kutusunu etkinleştirin. Kesilen değerleri grafikte ... takip eder.

Gösterge Ayarları

Grafik Kaydırma grubunda, grafikte kaydırmaya yönelik ayarları yapabilirsiniz.

X Ekseni Kaydırma Çubuğunu Etkinleştir X ekseni yerine bir kaydırma kontrolü göstermek için bu onay kutusunu etkinleştirin. Kaydırma çubuğu, görüntülenen X ekseni değerleri seçiminde kaydırma yapmak için kullanılabilir. Herhangi bir zamanda gösterilen değerlerin sayısı, Öğelerin Sayısı Şu Sınırı Aştığında öğesi altında ayarlanan sayı olacaktır.
Ters Çevir Kutunun işaretlenmesi, değerleri ters sırayla görüntüler.

Referans Çizgileri grubunda, bir sürekli x ekseni veya bir y ekseni üzerindeki belirli bir noktadan grafik çizim alanıyla kesişen referans çizgileri (kılavuz çizgiler) tanımlayabilirsiniz. Var olan referans çizgileri, pencerede listelenir.

Ekle Grafikte yeni bir referans çizgisi oluşturabileceğiniz Referans Çizgileri diyalog penceresini açar.
Düzenle Listede var olan bir referans çizgisini vurgulayın ve Referans Çizgileri diyalog penceresinde özelliklerini düzenlemek için bu düğmeye tıklayın.
Sil Listede var olan bir referans çizgisini vurgulayın ve listeden silmek için bu düğmeye tıklayın.

Referans Çizgileri

Grafikteki Metin grubu, grafiğe serbest kayan metin eklemek için kullanılır.

Ekle Yeni bir grafik metni oluşturabileceğiniz Grafik Metni diyalog penceresini açar.
Düzenle Listede var olan bir metni vurgulayın ve Grafik Metni diyalog penceresinde özelliklerini düzenlemek için bu düğmeye tıklayın.
Sil Listede var olan bir metni vurgulayın ve listeden silmek için bu düğmeye tıklayın.

Grafik metinleri

Serbest kayan metinler, grafikte sol üst konumda görünür; ancak grafik, düzen düzenleme modunda olduğunda yeniden konumlandırılabilir.

Grafik bileşenlerini boyutlandırma ve taşıma

Eksenler

Eksenler sayfasında, x ve y eksenleri için görüntü özelliklerini ayarlayabilirsiniz. Sayfa, sütun grafiği Eksenler sayfası ve bazı diğer nesnelerin sayfası ile aynıdır.

Grafik Özellikleri: Renkler

Grafik Özellikleri: Renkler sayfası, bir grafik penceresine sağ tıklanarak ve Nesne menüsünden Özellikler komutu seçilerek açılır.

Veri Görünüşü grubunda, grafiklerin boyut alan değerlerine 18'e kadar farklı renk atamak mümkündür.

1 - 18 Arası Renkler Renkler, düz renk veya renk gradyanı olarak tanımlanabilir. Bir rengi özelleştirmek için, düğmesine tıklayarak Renk Alanı diyalog penceresini açın.
Varsayılan Renkleri Al düğmesi, renk haritasını QlikView olanağının varsayılan ayarlarına sıfırlar.
Renk Değişikliklerini Geri Al düğmesi, bu diyalog penceresine girildikten sonra uygulanan renk ayarlarını geri alır.
Gelişmiş... düğmesi, renk haritalarının sayfa, belge, kullanıcı ve QlikView varsayılan seviyesinde ayarlanabildiği ve alınabildiği Gelişmiş Renk Haritası diyalog penceresini açar.
Çok Renkli Bu seçeneğin işaretinin kaldırılması, tüm sütunların aynı renge sahip olmasıyla sonuçlanır.
Kalıcı Renkler Bu seçeneğin işaretlenmesi, renk haritasını her bir değere kalıcı olarak bir renk atanmış olacak şekilde kilitler.
En Son Rengi Yinele Bu seçeneğin işaretlenmesi, renk haritasındaki 18. rengi, 18. değerden sonraki herhangi bir değere atar. İşaretlenmemişse, renkler 1'den 18'e kadar art arda yinelenir.

Çerçeve Arka Planı grubunda, çizim alanı arka planı ve çizim alanını çevreleyen alanın arka planı için renk ayarları yapılır.

Renk

Grafik, renkli arka planla çizilir. Çizim alanı ve çevreleyen alan için farklı renkler ayarlanabilir.

İki düğmeden herhangi birine tıklandığında Renk Alanı diyalog penceresi açılır.

İpucu: Arka Plan Rengi ayarı, aşağıdaki Resim ve/veya Sadece Çizim Alanı seçenekleriyle birleştirilebilir.
Arka Plan Çizim alanının çevresindeki arka plan veya bazı grafiklerde, grafik arka planının tamamı için kullanılan renk. Renk, düğmeye tıklandığında açılan Renk Alanı diyalog penceresi aracılığıyla düz renk veya gradyan olarak tanımlanabilir. Varsayılan renk beyazdır.
Çizim Alanı Grafiğin çizim alanı için kullanılan renk. Renk, düğmeye tıklandığında açılan Renk Alanı diyalog penceresi aracılığıyla düz renk veya gradyan olarak tanımlanabilir. Varsayılan renk açık gridir. Bu ayar, pasta grafikleri, blok grafikleri, huni grafikleri ve radar grafikleri için kullanılamaz.
Resim Arka plan resmi içeri aktarmaya olanak tanıyan Resim Seç diyalog penceresini açmak için bu alternatifi seçin ve Resim düğmesine tıklayın.
Bu alternatifi işaretleyerek, içeri aktarılan resmi Sadece Çizim Alanı ile sınırlayın.
Dinamik Resim Seçimle birlikte değişen dinamik arka plan resimlerini göstermek için bir hesaplanan ifade girin. Sütun, çizgi, birleşik ve ızgara grafikleri için kullanılabilir.
Şeffaflık Grafik arka planının şeffaflık derecesini ayarlar. %0 değerinde, arka plan yukarıdaki Arka Plan Rengi altında tanımlanmış olan renkle tamamen opak olur. %100 değerinde, arka plan tamamen şeffaf olur.

Çizim Alanı Kenarlığı grubunda, çizim alanını çevreleyen dikdörtgen için Genişlik ve Renk atayabilirsiniz.

See also

 

Grafik Özellikleri: Sayı

Bu özellik sayfası etkin grafik için geçerlidir ve değerleri biçimlendirmek için aşağıdaki kontrolleri içerir:

İfade Varsayılanı İfade tarafından verilen sayı biçimini kullanarak sayısal değerleri gösterir.
Sayı Sayısal değerleri Hassasiyet değer değiştirme kutusunda ayarlanan basamak sayısıyla gösterir.
Tamsayı Sayısal değerleri tamsayı olarak gösterir.
Sabit: Sayısal değerleri Ondalıklar değer değiştirme kutusunda ayarlanan ondalık basamak sayısıyla ondalık değerler olarak gösterir.
Para Sayısal değerleri Ön İzleme metin kutusunda gösterilen biçimde gösterir. Varsayılan biçim, Windows Para Birimi ayarıdır.
Tarih Tarih olarak yorumlanabilen değerleri Biçim Deseni düzenleme kutusunda ayarlanan biçimde gösterir. Bu biçimin örneği, Ön İzleme metin kutusunda gösterilir.
Zaman Zaman olarak yorumlanabilen değerleri Biçim Deseni düzenleme kutusunda ayarlanan biçimde gösterir. Bu biçimin örneği, Ön İzleme metin kutusunda gösterilir.
Zaman Damgası Tarih ve zaman olarak yorumlanabilen değerleri Biçim Deseni düzenleme kutusunda ayarlanan biçimde gösterir. Bu biçimin örneği, Ön İzleme metin kutusunda gösterilir.
Aralık Zamanı sıralı zaman artırımı olarak gösterir (örneğin format = mm, değeri takvimin başlangıcından itibaren dakika sayısı olarak gösterir (1899:12:30:24:00).

Yüzdelik (%) Göster düğmesi, aşağıdaki biçimlerde çalışır: Sayı, Tamsayı ve Sabit:.

Ondalık ve Binlik ayırıcıları, Ayırıcılar grubunun düzenleme kutularında ayarlanabilir.

Sembol düzenleme kutularında, birim, 1000, 1000 000 ve 1000 000 000 için semboller girilebilir.

ISO düğmesi zaman, tarih ve zaman damgası biçimini ISO standardına göre ayarlar.

Sistem düğmesi biçimlendirmeyi sistem ayarlarına göre ayarlar.

Yazı Tipi

Burada, kullanılacak yazı tipinin Yazı Tipi, Yazı Tipi Stili ve Boyut özellikleri ayarlanabilir.

Yazı tipi, tek bir nesne için (Nesne Özellikleri: Yazı Tipi) veya bir belgedeki tüm nesneler için (Nesnelere Uygula; Belge Özellikleri: Yazı Tipi

Buna ek olarak, yeni nesneler için varsayılan belge yazı tipleri Belge Özellikleri: Yazı Tipi bölümünde ayarlanabilir. İki varsayılan yazı tipi vardır:

 1. Birinci varsayılan yazı tipi (Liste Kutuları, Grafikler, vs) liste kutuları ve grafikler de dahil olmak üzere birçok nesne için kullanılır.
 2. İkinci varsayılan yazı tipi (Metin Nesneleri ve Düğmeleri) genellikle daha büyük yazı tipine ihtiyaç duyan düğmeler ve metin kutuları için kullanılır.

Son olarak, yeni belgeler için varsayılan yazı tipleri Kullanıcı Tercihleri: Yazı Tipi bölümünde ayarlanabilir.

Grafikler, düğmeler ve (arama nesneleri hariç) metin nesneleri için bir yazı tipi Renk öğesi de belirtilebilir. Renk Sabit olabileceği gibi, bir ifadeden dinamik olarak da hesaplanabilir (Hesaplanan). İfade, renk fonksiyonları kullanılarak oluşturulan geçerli bir renk temsili olmalıdır. İfadenin verdiği sonuç geçerli bir renk temsili oluşturmuyorsa, yazı tipi varsayılan olan siyah renge döner.

Renk fonksiyonları

Ek ayarlar şunlardır:

Kabartı Gölgesi Bu seçenek işaretlenirse, metne kabartı gölgesi eklenir.
Altını Çiz Bu seçenek işaretlenirse, metnin altı çizili olur.

Seçilen yazı tipinin örneği ön izleme bölmesinde gösterilir.

Düzen

Düzen ayarı, Nesne Özellikleri sayfasından yapılırsa, yalnızca geçerli nesneye uygulanır.
Düzen ayarı, Belge Özellikleri sayfasından yapılırsa, belgede belirlenen türlerdeki tüm nesnelere uygulanır.

Kenarlıkları Kullan

Sayfa nesnesi etrafındaki kenarlık kullanmak için bu ayarı etkinleştirin. Aşağı açılan menüden seçim yaparak kenarlık türünü belirleyin.

Gölge Yoğunluğu Gölge Yoğunluğu aşağı açılan menüsü, sayfa nesnelerini çevreleyen gölgenin yoğunluğunu ayarlamayı sağlar. Ayrıca Gölge Yok seçeneği de vardır.
Kenarlık Stili Aşağıdaki önceden tanımlanmış kenarlık türleri kullanılabilir:
Düz
Düz, tek renkli kenarlık.
Basılı
Sayfa nesnesinin arka plandan bastırıldığı izlenimini veren kenarlık.
Yükseltilmiş
Sayfa nesnesini arka plandan yükseltildiği izlenimini veren kenarlık.
Duvarlı
Sayfa nesnesinin etrafında duvar izlenimi veren kenarlık.
Kenarlık Genişliği Bu seçenek tüm kenarlık türleri için kullanılabilir durumdadır. Genişlik mm, cm, inç (", inch), piksel (px, pxl, pixel), punto (pt, pts, point) veya docunits (du, docunit) cinsinden tanımlanabilir.
Renk Tüm kenarlık türleri için renk paletinden uygun temel rengin seçilebileceği diyalog penceresini açmak için bu düğmeye tıklayın.
Gökkuşağı Tüm kenarlık türleri için gökkuşağı renkli kenarlık oluşturur. Gökkuşağı, sayfa nesnesinin üstünden seçilen temel renkle başlar.

Basitleştirilmiş Stil Oluşturma Modu tercih edildiğinde (Belge Özellikleri: Genel içinde) kenarlık türü seçeneği yoktur; yalnızca Gölge Yoğunluğu aşağı açılan menüsü ve Kenarlık Genişliği ayarı kullanılabilir.

Yuvarlak Köşeler

Yuvarlak Köşeler grubunda, sayfa nesnesinin genel şekli tanımlanır. Bu ayarlar, süper elips aracılığıyla mükemmel daireden/elipsten dikdörtgene kadar sayfa nesnelerinin çizilmesini sağlar. Yuvarlak Köşeler yalnızca Gelişmiş Stil Oluşturma Modu'nu seçtiyseniz kullanılabilir (Belge Özellikleri: Genel içinde bulunur).

Yuvarlak Köşeler Bu seçenek işaretlendiğinde, yuvarlak kenarlı şekiller için alternatifleri olası kılar.
Köşeler Buna karşılık onay kutusunun işaretlenmemiş kaldığı köşeler dikdörtgen olarak çizilir.
Kare Olma Durumu 2 ile 100 arasındaki bir değişken sayısıdır; burada 100 değeri mükemmel köşeli kenarlara sahip dikdörtgeni tanımlarken, 2 değeri mükemmel elipse (1:1 en boy oranlı daireye) karşılık gelir. 2 ile 5 arasındaki kare olma durumu, genellikle yuvarlak köşeler elde etmek için optimum değerdir.
Köşe Yarıçapı Bu ayar, sabit mesafedeki (Sabit) veya toplam dörtgenin yüzde birimindeki (Bağıntılı (%)) köşelerin yarıçapını belirler. Bu ayar, Kare Olma Durumu altında ayarlanmış temeldeki genel şekil tarafından etkilenen köşelerin kapsamını kontrol etmenizi sağlar. Mesafe mm, cm, inç (", inch), piksel (px, pxl, pixel), punto (pt, pts, point) veya docunits (du, docunit) cinsinden tanımlanabilir.

Katman

Katman grubunda, nesne üç katmandan birinde yer alacak şekilde tanımlanabilir.

Alt Alt katman özelliğine sahip sayfa nesnesi, Normal ve Üst katmanlardaki sayfa nesnelerini asla belirsiz hale getiremez. Bu sayfa nesnesi yalnızca Alt katmanındaki diğer sayfa nesnelerinin üstüne yerleştirilebilir.
Normal Oluşturulduğunda, sayfa nesneleri Normal (orta) katmanda yer alır. Normal katmandaki sayfa nesnesi, Alt katmandaki sayfa nesneleri tarafından asla belirsiz hale getirilemez ve Üst katmandaki sayfa nesnelerini asla belirsiz hale getiremez.
Üst Üst katmandaki sayfa nesnesi, Normal ve Alt katmanlardaki sayfa nesneleri tarafından asla belirsiz hale getirilemez. Yalnızca Üst katmandaki diğer sayfa nesneleri bu sayfa nesnelerinin üzerine yerleştirilebilir.
Özel Üst, Normal ve Alt katmanlar, sırasıyla 1, 0 ve -1 olarak dahili olarak numaralandırılmış katmanlara karşılık gelir. Aslında, -128 ile 127 arasındaki tüm değerler kabul edilir. İstediğiniz değeri girmek için bu seçeneği belirleyin.

Tema Oluşturucu...

Yeni bir düzen teması oluşturabileceğiniz Tema Oluşturucu sihirbazını açar.

Tema Uygula ...

Nesneye, sayfaya veya belgeye bir düzen teması uygulayabilirsiniz.

Düzen Temaları

Göster

Göster grubunda, sayfa nesnesinin görüntülendiği koşullar belirlenebilir.

Her Zaman Sayfa nesnesi her zaman görüntülenir.
Koşul

Sayfa nesnesi, örneğin seçimler vb. gibi öğelere göre sürekli değerlendirilen bir koşullu fonksiyona bağlı olarak gösterilir veya gizlenir. Sayfa nesnesi yalnızca koşul FALSE değerini döndürdüğünde gizlenir.

Koşullu fonksiyonlar

Not:

Belge için Yönetici ayrıcalıklarına sahip olan kullanıcılar, tüm gösterme koşullarını geçersiz kılmak için Tüm Sayfaları ve Sayfa Nesnelerini Göster seçeneğini kullanabilirler (Belge Özellikleri: Güvenlik içinde). Bu fonksiyon, Ctrl+Shift+S tuşlarına basılarak değiştirilebilir.

Belge Özellikleri: Güvenlik

Seçenekler

Seçenekler grubunda, sayfa nesnesini taşıma ve yeniden boyutlandırma devre dışı bırakılabilir. Bu gruptaki ayarlar, yalnızca karşılık gelen onay kutuları Belge Özellikleri: Düzen ve Sayfa Özellikleri: Güvenlik içinde etkinleştirilmişse geçerlidir.

Taşımaya/Boyutlandırmaya İzin Ver Bu seçeneğin seçimi kaldırılmışsa, sayfa nesnesi taşınamaz veya boyutlandırılamaz.
Kopyalamaya/Klon Oluşturmaya İzin Ver Bu seçeneğin seçimi kaldırılmışsa, sayfa nesnesinin kopyası oluşturulamaz.
Bilgiye İzin Ver

Bilgi fonksiyonu kullanımdayken, bir alan değerinin bununla ilişkilendirilmiş bilgi içerdiği her seferinde, pencere başlığında bir bilgi simgesi görüntülenir. Bilgi simgesinin başlıkta görüntülenmesini istemiyorsanız, bu seçeneğin işaretini kaldırabilirsiniz.

Info

Veriye Göre Boyutlandır Normalde, seçimler tablonun boyutunun sayfa nesnesi için tahsis edilenden daha küçük olmasına neden olduğunda, QlikView'daki tüm tablo sayfa nesnelerinin etrafındaki kenarlıklar küçülür. Bu onay kutusunun seçimi kaldırıldığında, boyutun bu otomatik ayarlanması kapatılır ve fazlalık alanı boş bırakılır.

Kaydırma Sürgüleri

Kaydırma çubuğu düzenini değiştirmek için çeşitli kontroller Kaydırma Sürgüleri grubunda bulunur.

Kaydırma Konumunu Koru

Bu ayar etkin durumdayken, bir başka nesnede bir seçim yapıldığında, QlikView, tablo ve grafiklerin kaydırma konumunu bir kaydırma çubuğuyla korumaya çalışır. Bu ayarın aynı zamanda Kullanıcı Tercihleri: Nesneler bölümünde de etkinleştirilmesi gerekir.

Belgeyi kapattığınızda kaydırma konumu korunmaz.

Kaydırma Düğmeleri Kaydırma düğmesi rengini ayarlar. Düğmeye tıklayarak bir renk seçin. Orta dereceli gri tonların kaydırma çubukları için çoğunlukla en iyi sonucu verdiğini unutmayın. Her iki renk de uygun düğmeye tıkladığınızda açılan Renk Alanı diyalog penceresi aracılığıyla düz renk veya gradyan olarak tanımlanabilir.
Kaydırma Arka Planı

Kaydırma çubuğu arka planı rengini ayarlar. Düğmeye tıklayarak bir renk seçin.

Kaydırma Çubuğu Genişliği Bu kontrol, kaydırma çubuğu sembollerinin hem genişliğini hem de göreceli boyutunu etkiler.
Kaydırma Stili

Kaydırma çubuk stilini ayarlar. Aşağı açılan kontrolden bir stil seçin. Klasik kaydırma çubuğu stili, QlikView 4/5 kaydırma sürgülerine karşılık gelir. Standart kaydırma çubuğu stili, daha modern bir görünüm sunar. Üçüncü stil olan Açık stili, daha ince ve daha açık çubuktur.

Kaydırma çubuğu stilinin görülebilmesi için Stil Oluşturma Modu Gelişmiş olarak ayarlanmalıdır. Bu ayarı bulmak için, Genel sekmesinden Ayarlar açılan menüsünü açıp Belge Özellikleri'ni seçin.

Uygula... Düzen sayfasında ayarlanmış özelliklerin uygulanacağı yeri ayarlayabileceğiniz Başlık ve Kenarlık Özellikleri diyalog penceresini açar.

Başlık

Başlık ayarı, Nesne Özellikleri sayfasından yapılması durumunda yalnızca geçerli nesneye uygulanır.
Başlık ayarı, Belge Özellikleri sayfasından yapılması durumunda, belgede bulunan belirtilen türlerdeki tüm nesnelere uygulanır.

Başlık sayfasında, nesnenin genel düzeninden tamamen farklı düzen seçenekleri belirtin.

Başlığı Göster Bu seçenek işaretlendiğinde, sayfa nesnesinin en üst kısmına bir başlık çizilir. Liste kutuları ve diğer "kutu nesneleri" için seçenek varsayılan olarak açık olur; ancak düğmeler, metin nesneleri ve çizgi/ok nesneleri için açık olmaz.
Başlık Metni Metin kutusuna, sayfa nesnesinin başlığında gösterilecek bir başlık girebilirsiniz. Başlık yazı tipini değiştirmek için Yazı Tipi... düğmesini kullanın.

Başlığın farklı durumlarındaki renklerini ayarlayın. Etkin Renkler ve Etkin Olmayan Renkler için ayarlar birbirinden ayrı olarak yapılabilir.

Renk Alanı diyalog penceresini açmak için Arka Plan Rengi veya Metin Rengi düğmesine tıklayın. Arka Plan Rengi, Renk Alanı diyalog penceresinde düz veya gradyan renk olarak tanımlanabilir. Metin Rengi, renk fonksiyonları kullanılarak Sabit veya Hesaplanan renk olarak tanımlanabilir.

Renk fonksiyonları

Metni Kaydır Bu seçenek işaretlenmişse, başlık iki veya daha fazla satırda görüntülenir.
Başlık Yüksekliği (Satırlar) Bu düzenleme kutusundaki başlık satırı sayısını ayarlayın.

QlikView nesnesinin tam boyutu ve konumu, Normal veya En Küçük Duruma Getirilmiş QlikView sayfa nesnesine yönelik boyut/konum ayarları ile belirlenebilir ve ayarlanabilir. Bu ayarlar piksel cinsinden ölçülür:

X-kon Sayfa nesnesinin sol tarafının yatay konumunu, sayfanın sol kenarına göre ayarlar.
Y-kon Sayfa nesnesinin üst tarafının dikey konumunu, sayfanın üst kenarına göre ayarlar.
Genişlik QlikView sayfa nesnesinin genişliğini ayarlar.
Yükseklik QlikView sayfa nesnesinin yüksekliğini ayarlar.

Başlık etiketinin yönlendirmesi, Başlık Hizalaması seçenekleriyle değiştirilebilir:

Yatay Etiket yatay olarak şu yönlerde hizalanabilir: Başlık alanı içinde Sol, Orta veya Sağ.
Dikey Etiket dikey olarak şu yönlerde hizalanabilir: Başlık alanı içinde Üst, Orta veya Alt.

Özel Simgeler
Sayfa nesnelerinin nesne menüsü komutlarının çoğu, başlık simgesi olarak yapılandırılabilir. Listedeki her bir komutun solundaki onay kutusunu işaretleyerek, başlık simgeleri olarak gösterilecek komutları seçin.

Not: Özel başlık simgelerini dikkatli kullanın. Çok fazla simge olması, kullanıcının kafasını karıştırabilir.
En Küçük Duruma Getirmeye İzin Ver Bu seçenek işaretlendiğinde, nesnenin en küçük duruma getirilebilir olması şartıyla, sayfa nesnesinin pencere başlığında bir en küçük duruma getir simgesi görüntülenir. Bu, ayrıca, nesnenin başlığına çift tıklanarak en küçük duruma getirilmesini mümkün kılar.
Otomatik Olarak En Küçük Duruma Getir Bu seçenek, En Küçük Duruma Getirmeye İzin Ver öğesi işaretlendiğinde kullanılabilir hale gelir. Aynı sayfa üzerindeki birkaç sayfa nesnesi için Otomatik Olarak En Küçük Duruma Getir öğesi işaretlendiğinde, biri hariç tümü istendiği zaman otomatik olarak en küçük duruma getirilir. Bu, örneğin, aynı sayfa alanında birkaç grafiğin dönüşümlü olarak görüntülenmesi için kullanışlıdır.
En Büyük Duruma Getirmeye İzin Ver Bu seçenek işaretlendiğinde, nesnenin en büyük duruma getirilebilir olması şartıyla, sayfa nesnesinin pencere başlığında bir en büyük duruma getir simgesi görüntülenir. Bu, ayrıca, nesnenin başlığına çift tıklanarak en büyük duruma getirilmesini mümkün kılar. En Küçük Duruma Getirmeye İzin Ver ve En Büyük Duruma Getirmeye İzin Ver öğelerinin her ikisi de işaretlendiğinde, çift tıklama işlemi nesnenin en küçük duruma getirilmesini etkiler.
Yardım Metni

Burada, açılan pencerede görüntülenecek yardım metnini girebilirsiniz. Yardım metni, bir hesaplanan formül olarak belirtilebilir. Bu seçenek, belge seviyesinde kullanılamaz. Uzun formüllerin daha kolay düzenlenmesi amacıyla İfade Düzenle diyalog penceresini açmak için ... düğmesine tıklayın.

Hesaplamalı formüller için ifade söz dizimi

Örneğin sayfa nesnesinin açıklamasını girin. Nesnenin pencere başlığına yardım simgesi eklenir. Fare imleci simgenin üzerinde olduğunda, metin açılan pencerede görüntülenir.

Join the Analytics Modernization Program

Modernize by leveraging your QlikView investment to begin using Qlik Sense on the Cloud.

Want to know more?
Remove banner from view