Grafikler

Grafikler ve tablolar, sayıları oldukça sıkıştırılmış bir şekilde gösterebilen sayfa nesneleridir. Örneğin para toplamlarını yıl, ay, hesap numarası vb. gibi farklı alanlara dağıtılmış olarak göstermek mümkündür.

Grafikler ve tablolar, bir alanın farklı değerlerinin sıklıklarını veya bir alanın olası değerlerinin toplamı gibi bir hesaplanmış varlığı görüntülemek üzere ayarlanabilir. Her iki durumda da, belirli bir alan x ekseni olarak seçilmelidir; yani bu alan, sırasıyla pastanın dilimlerini, sütun grafiğindeki farklı sütunları ve pivot tablodaki satırları etiketlemek için kullanılır.

Kullanılabilen Farklı Grafik Türleri

Aralarından seçim yapabileceğiniz grafik türleri, sütun grafiği, pasta grafiği, birleşik grafik, dağılım grafiği, çizgi grafiği, radar grafiği, ızgara grafiği, gösterge grafiği, blok grafiği, huni grafiği, pivot tablo, düz tablo ve mekko grafiğidir.

Sütun Grafiği

Pasta grafiği

Birleşik grafik

Dağılım grafiği

Çizgi grafiği

Radar grafiği

Izgara grafiği

Gösterge grafiği

Blok grafiği

Huni grafiği

Pivot tablo

Düz tablo

Mekko grafiği

QlikView grafikleri iki ana kategoriye ayrılabilir. Birinci kategori, grafiksel grafiklerdir ve sütun, çizgi, birleşik, pasta, dağılım, radar, ızgara, blok, mekko ve gösterge grafiklerinden oluşur. İkinci kategori, tablo grafikleridir ve düz tablolar ile pivot tablolardan oluşur. Bu grafik türleri, sütunlarda ve satırlarda hücrelere sahip tablolar olarak çizilir. Tablo kutularının birçok yönden tablo grafiklerine benzerlik gösterse de grafik olmadığını ve ayrı bir sayfa nesnesi türü olduğunu unutmayın.

Grafiksel Grafikler

Aşağıdaki sütun grafiği, bir QlikView grafiksel grafiğinin daha yaygın olarak görülen bazı bileşenlerini göstermektedir:

Farklı bileşenlerin konumu birçok durumda kullanıcı tarafından değiştirilebilir.

Grafik bileşenlerini boyutlandırma ve taşıma

Tablo Grafikleri

Yukarıdaki pivot tablo, bir QlikView tablo grafiğinin daha yaygın olarak görülen bazı bileşenlerini göstermektedir.