Ana içeriğe geç

MinString - grafik fonksiyonu

MinString(), ifade veya alanda dize değerlerini bulur ve metin sıralama düzenindeki ilk metin değerini döndürür.

Syntax:  

MinString({[SetExpression] [TOTAL [<fld {, fld}>]]} expr)

Return data type: dual

Arguments:  

Bağımsız Değişken Açıklama
expr Hesaplanacak verileri içeren ifade veya alan.
SetExpression Toplama işlevi, varsayılan olarak, seçim tarafından tanımlanmış olası kayıtlar kümesi üzerinden toplanır. Bir set analizi ifadesi ile alternatif bir kayıt kümesi tanımlanabilir.
TOTAL

TOTAL sözcüğü fonksiyon bağımsız değişkenlerinden önce gelirse, hesaplama yalnızca geçerli boyutsal değere ait olanlar için değil de, geçerli seçimlerde verilen tüm olası değerler üzerinden yapılır; yani grafik boyutlarını göz ardı eder.

TOTAL niteleyicisinin ardından açılı ayraçlar içindeki bir veya daha fazla alan adından oluşan bir liste gelebilir <fld>. Bu alan adları grafik boyut değişkenlerinin bir alt kümesi olmalıdır.

Toplama kapsamını tanımlama

Examples and results:  

SalesGroup Amount MinString(Team) MinString(Date)
East 14000 Delta 2013/08/01
East 20000 Beta 2013/05/01
East 25000 Alpha 2013/07/01
West 14000 Eta 2013/10/01
West 17000 Epsilon 2013/09/01
West 19000 Zeta 2013/06/01
West 23000 Theta 2013/12/01
Örnekler Sonuçlar

MinString(Team)

Amount boyutu için üç 20000 değeri bulunmaktadır: ikisi Gamma (farklı tarihlerde) ve biri Beta. Dolayısıyla, MinString (Team) hesaplamasının sonucu Beta olur; çünkü sıralanan dizelerdeki ilk değer budur.

MinString(Date)

2013/11/01, Amount boyutuyla ilişkili olarak üçü arasında en erken Date değeridir. Burada, kodunuzda SET deyiminin olduğu varsayılmaktadır SET DateFormat='YYYY-MM-DD';

Örnekte kullanılan veriler:

TeamData:

LOAD * inline [

SalesGroup|Team|Date|Amount

East|Gamma|01/05/2013|20000

East|Gamma|02/05/2013|20000

West|Zeta|01/06/2013|19000

East|Alpha|01/07/2013|25000

East|Delta|01/08/2013|14000

West|Epsilon|01/09/2013|17000

West|Eta|01/10/2013|14000

East|Beta|01/11/2013|20000

West|Theta|01/12/2013|23000

] (delimiter is '|');