z-test fonksiyonlarının kullanımına ilişkin örnekler

z-test fonksiyonları, genellikle 30'dan fazla öğe içeren ve varyansın bilindiği büyük veri örnekleri için z-test istatistiksel analizi ile ilişkili değerleri bulmak amacıyla kullanılır. Bu bölümde, QlikView içinde kullanılabilen z-test fonksiyonlarının değerlerini bulmak için örnek veriler kullanılarak grafiklerin nasıl oluşturulacağı açıklanmaktadır. Söz dizimi ve bağımsız değişkenler ile ilgili açıklamalar için lütfen, ayrı z-test grafik fonksiyonu konularına bakın.

Örnek verileri yükleme

Burada kullanılan örnek veriler, t-test fonksiyonu örneklerinde kullanılanlar ile aynıdır. Normalde bu örnek veri boyutunun z testi için çok küçük olduğu kabul edilir; ancak QlikView içinde farklı z-test fonksiyonlarının kullanımını gösterme amacı için yeterlidir.

Aşağıdakileri yapın:

 1. Yeni bir belge oluşturun.
 2. Tip: t-test fonksiyonları için bir belge oluşturduysanız o belgeyi kullanabilir ve bu fonksiyonlar için yeni bir sayfa oluşturabilirsiniz.
 3. Araç çubuğunda Kod Düzenle'yi seçin ve koda şunu girin:

  Table1:

  crosstable LOAD recno() as ID, * inline [

  Observation|Comparison

  35|2

  40|27

  12|38

  15|31

  21|1

  14|19

  46|1

  10|34

  28|3

  48|1

  16|2

  30|3

  32|2

  48|1

  31|2

  22|1

  12|3

  39|29

  19|37

  25|2 ] (delimiter is '|');

  Bu kod dosyasında, crosstable için üç bağımsız değişken gerektiğinden recno() dahil edilmiştir. O halde, recno() fazladan bir bağımsız değişken sağlar (bu durumda, her bir satır için bir kimlik). Bu olmadan Comparison örnek değerleri yüklenemezdi.

 4. Kodu kaydedin ve verileri yüklemek için Yeniden Yükle'ye tıklayın.

z-test grafik fonksiyonu grafiklerini oluşturma

Aşağıdakileri yapın:

 1. Sayfaya bir düz tablo ekleyin ve boyut olarak Type öğesini seçin.

 2. Aşağıdaki ifadeleri ekleyin:

 3. Etiket İfade
  ZTest Conf ZTest_conf(Value)
  ZTest Dif ZTest_dif(Value)
  ZTest Sig ZTest_sig(Value)
  ZTest Sterr ZTest_sterr(Value)
  ZTest Z ZTest_z(Value)
Tip: Anlamlı değerleri görmek amacıyla hesaplamaların sayı biçimlendirmesini ayarlamak isteyebilirsiniz. İfadelerin çoğunda sayı biçimlendirmesini 2 ondalığa ayarlarsanız, tabloyu okumak kolaylaşır. Ancak ZTest Sig için örneğin, sayı biçimlendirmesi olarak Sayı kullanabilir ve ardından biçim desenini # ## olarak ayarlayabilirsiniz.

Sonuç:

Örnek veriler için elde edilen z-test fonksiyonları tablosu şu değerleri içerecektir:

Type ZTest Conf ZTest Dif ZTest Sig ZTest Sterr ZTest Z
Comparison 6.40 11.95 0.000123 3.27 3.66
Value 5.48 27.15 0.001 2.80 9.71

z-testw grafik fonksiyonu grafiklerini oluşturma

z-testw fonksiyonları, giriş veri serilerinin ağırlıklı iki sütunlu biçimde olduğu durumlarda kullanılmak içindir. İfadelerde, weight bağımsız değişkeni için bir değer gerekir. Buradaki örneklerde hep 2 değeri kullanılmaktadır, ancak her bir gözlem için weight değeri tanımlayacak bir ifade de kullanabilirsiniz.

Examples and results:  

z-test fonksiyonları için kullanılanın aynı örnek veriler ve sayı biçimlendirmesi kullanıldığında, z-testw fonksiyonları için ortaya çıkan tablo şu değerleri içerecektir:

Type ZTestw Conf ZTestw Dif ZTestw Sig ZTestw Sterr ZTestw Z
Comparison 3.53 2.95 5.27e-005 1.80 3.88
Value 2.97 34.25 0 4.52 20.49