Ana içeriğe geç

TTestw_sig - kod ve grafik fonksiyonu

BU SAYFADA

TTestw_sig - kod ve grafik fonksiyonu

TTestw_sig(), iki bağımsız değer dizisi için toplanmış öğrenci t testi 2 kuyruklu anlamlılık seviyesini döndürür.

Bu fonksiyon, giriş veri serilerinin ağırlıklı iki sütun biçiminde verildiği iki bağımsız örnek öğrenci t testleri içindir.

Fonksiyon kod dosyasında kullanılırsa, değerler bir group by cümlesi ile tanımlanan bir dizi kayıt üzerinde yinelenir.

Fonksiyon bir grafik ifadesinde kullanılırsa, değerler grafik boyutları üzerinde yinelenir.

Syntax:  

TTestw_sig ( weight, grp, value [, eq_var])

Return data type: sayısal

Arguments:  

Bağımsız Değişken Açıklama
weight value içindeki her bir değer, weight içindeki karşılık gelen ağırlık değerine göre bir veya daha fazla kez sayılabilir.
grp İki örnek grubun her birinin adlarını içeren alan. Grup için bir alan adı kod dosyasında sağlanmazsa, alana otomatik olarak Type adı verilir.
value Değerlendirilecek örnek değerler. Örnek değerler, group içinde tam olarak iki değer ile belirtildiği şekilde mantıksal olarak gruplandırılmalıdır. Örnek değerler için bir alan adı kod dosyasında sağlanmazsa, alana otomatik olarak Value adı verilir.
eq_var eq_var değeri False (0) olarak belirtilirse, iki örneğin ayrı varyansları olduğu varsayılır. eq_var değeri True (1) olarak belirtilirse, örnekler arasında eşit varyanslar olduğu varsayılır.

Limitations:  

İfade değerindeki metin değerleri, NULL değerler ve eksik değerler fonksiyonun NULL sonucunu döndürmesiyle sonuçlanır.

Examples:  

TTestw_sig( Weight, Group, Value )

TTestw_sig( Weight, Group, Value, false )