Ana içeriğe geç

TTest1w_upper - kod ve grafik fonksiyonu

BU SAYFADA

TTest1w_upper - kod ve grafik fonksiyonu

TTest1w_upper(), bir değer dizisi için güven aralığının üst ucuna yönelik toplanmış değeri döndürür.

Bu fonksiyon, giriş veri serilerinin ağırlıklı iki sütun biçiminde verildiği tek örnekli öğrenci t testleri için geçerlidir:

Fonksiyon kod dosyasında kullanılırsa, değerler bir group by cümlesi ile tanımlanan bir dizi kayıt üzerinde yinelenir.

Fonksiyon bir grafik ifadesinde kullanılırsa, değerler grafik boyutları üzerinde yinelenir.

Syntax:  

TTest1w_upper (weight, value [, sig])

Return data type: sayısal

Arguments:  

Bağımsız Değişken Açıklama
value Değerlendirilecek örnekler. Örnek değerler için bir alan adı kod dosyasında sağlanmazsa, alana otomatik olarak Value adı verilir.
weight value içindeki her bir değer, weight içindeki karşılık gelen ağırlık değerine göre bir veya daha fazla kez sayılabilir.
sig Anlamlı değerin iki kuyruklu seviyesi sig içinde belirtilebilir. Atlanırsa, sig 0,025 olarak ayarlanır ve bu da %95 oranında bir güven aralığıyla sonuçlanır.

Limitations:  

İfade değerindeki metin değerleri, NULL değerler ve eksik değerler fonksiyonun NULL sonucunu döndürmesiyle sonuçlanır.

Examples:  

TTest1w_upper( Weight, Value )

TTest1w_upper( Weight, Value, 0.005 )