Ana içeriğe geç

TTest1_sig - kod ve grafik fonksiyonu

BU SAYFADA

TTest1_sig - kod ve grafik fonksiyonu

TTest1_sig(), bir değer dizisi için toplanmış öğrenci t testi 2 kuyruklu anlamlılık seviyesini döndürür.

Bu fonksiyon, tek örnekli öğrenci t testleri için geçerlidir.

Fonksiyon kod dosyasında kullanılırsa, değerler bir group by cümlesi ile tanımlanan bir dizi kayıt üzerinde yinelenir.

Fonksiyon bir grafik ifadesinde kullanılırsa, değerler grafik boyutları üzerinde yinelenir.

Syntax:  

TTest1_sig (value) 

Return data type: sayısal

Arguments:  

Bağımsız Değişken Açıklama
value Değerlendirilecek örnekler. Örnek değerler için bir alan adı kod dosyasında sağlanmazsa, alana otomatik olarak Value adı verilir.

Limitations:  

İfade değerindeki metin değerleri, NULL değerler ve eksik değerler fonksiyonun NULL sonucunu döndürmesiyle sonuçlanır.

Example:  

TTest1_sig( Value )