Chi2Test_df - kod ve grafik fonksiyonu

Chi2Test_df(), bir veya iki değer dizisi için toplanmış ki2 testi df değerini (serbestlik derecesi) döndürür.

Fonksiyon kod dosyasında kullanılırsa, değerler bir group by cümlesi ile tanımlanan bir dizi kayıt üzerinde yinelenir.

Fonksiyon bir grafik ifadesinde kullanılırsa, değerler grafik boyutları üzerinde yinelenir.

Note: Tüm QlikView chi2 testi fonksiyonları aynı bağımsız değişkenlere sahiptir.

Syntax:  

Chi2Test_df(col, row, actual_value[, expected_value])

Return data type: sayısal

Arguments:  

Bağımsız Değişken Açıklama
col, row Test edilmekte olan değerlerin matrisinde belirtilen sütun ve satır.
actual_value Belirtilen col ve row için verilerin gözlenen değeri.
expected_value Belirtilen col ve row için beklenen dağılım değeri.

Limitations:  

İfade değerindeki metin değerleri, NULL değerler ve eksik değerler fonksiyonun NULL sonucunu döndürmesiyle sonuçlanır.

Examples:  

Chi2Test_df( Grp, Grade, Count )     

Chi2Test_df( Gender, Description, Observed, Expected )