Ana içeriğe geç

Grafiklerde chi2-test fonksiyonlarının kullanımına ilişkin örnekler

BU SAYFADA

Grafiklerde chi2-test fonksiyonlarının kullanımına ilişkin örnekler

chi2-test fonksiyonları, ki-kareli istatistiksel analiz ile ilişkili değerleri bulmak için kullanılır. Bu bölümde, QlikView içinde kullanılabilen ki-kareli dağılım test fonksiyonlarının değerlerini bulmak için örnek veriler kullanılarak grafiklerin nasıl oluşturulacağı açıklanmaktadır. Söz dizimi ve bağımsız değişkenler ile ilgili açıklamalar için lütfen, ayrı chi2-test grafik fonksiyonu konularına bakın.

Örnekler için verileri yükleme

Koda yüklenecek üç farklı istatistiksel örneklemi açıklayan üç örnek veri kümesi vardır.

Aşağıdakileri yapın:

 1. Yeni bir belge oluşturun.
 2. Araç çubuğunda Kod Düzenle'yi seçin ve koda şunu girin:

  // Sample_1 data is pre-aggregated... Note: make sure you set your DecimalSep='.' at the top of the script.

  Sample_1:

  LOAD * inline [

  Grp,Grade,Count

  I,A,15

  I,B,7

  I,C,9

  I,D,20

  I,E,26

  I,F,19

  II,A,10

  II,B,11

  II,C,7

  II,D,15

  II,E,21

  II,F,16

  ];

  // Sample_2 data is pre-aggregated: If raw data is used, it must be aggregated using count()...

  Sample_2:

  LOAD * inline [

  Sex,Opinion,OpCount

  1,2,58

  1,1,11

  1,0,10

  2,2,35

  2,1,25

  2,0,23 ] (delimiter is ',');

  // Sample_3a data is transformed using the crosstable statement...

  Sample_3a:

  crosstable(Gender, Actual) LOAD

  Description,

  [Men (Actual)] as Men,

  [Women (Actual)] as Women;

  LOAD * inline [

  Men (Actual),Women (Actual),Description

  58,35,Agree

  11,25,Neutral

  10,23,Disagree ] (delimiter is ',');

  // Sample_3b data is transformed using the crosstable statement...

  Sample_3b:

  crosstable(Gender, Expected) LOAD

  Description,

  [Men (Expected)] as Men,

  [Women (Expected)] as Women;

  LOAD * inline [

  Men (Expected),Women (Expected),Description

  45.35,47.65,Agree

  17.56,18.44,Neutral

  16.09,16.91,Disagree ] (delimiter is ',');

  // Sample_3a and Sample_3b will result in a (fairly harmless) Synthetic Key...

 3. Kodu kaydedin ve verileri yüklemek için Yeniden Yükle'ye tıklayın.

chi2-test grafik fonksiyonu grafiklerini oluşturma

Example: Örnek 1

Aşağıdakileri yapın:

 1. Sayfaya bir tablo kutusu ekleyin ve Grp, Grade ve Count öğelerini boyut olarak ekleyin.

  Bu tabloda örnek veriler gösterilmektedir.

 2. Aşağıdaki hesaplanan boyut ile düz tablo ekleyin:

  ValueList('p','df','Chi2')

  Böylece, üç chi2-test fonksiyonunun adlarıyla boyutlara ilişkin etiketler oluşturmak için yapay boyutlar fonksiyonu kullanılır.

 3. Aşağıdaki ifadeyi ekleyin:

  IF(ValueList('p','df','Chi2')='p',Chi2Test_p(Grp,Grade,Count),

  IF(ValueList('p','df','Chi2')='df',Chi2Test_df(Grp,Grade,Count),

  Chi2Test_Chi2(Grp,Grade,Count)))

  Bu ifade, tablodaki her bir chi2-test fonksiyonunun sonuç değerini, kendisiyle ilişkili yapay boyutun yanına koyma etkisi oluşturur.

 4. İfadenin sayı biçimi ayarını Sayı yapın ve Hassasiyet değerini de 3 olarak ayarlayın.
İpucu: İfadede bunun yerine şu ifadeyi kullanabilirsiniz:
Pick(Match(ValueList('p','df','Chi2'),'p','df','Chi2'),Chi2Test_p(Grp,Grade,Count),Chi2Test_df(Grp,Grade,Count),Chi2Test_Chi2(Grp,Grade,Count))

Sonuç:

Örnek 1 verileri için elde edilen chi2-test fonksiyonları tablosu şu değerleri içerecektir:

p df Chi2
0.820 5 2.21

Example: Örnek 2

Aşağıdakileri yapın:

 1. Sayfaya, boyut olarak Sex, Opinion ve OpCount öğelerini içeren bir diğer tablo kutusu ekleyin.
 2. Panoya Kopyala:/Nesne ve Sayfa Nesnesini Yapıştır komutlarını kullanarak, 1. Örnekteki sonuçlar düz tablosunun bir kopyasını oluşturun. İfadeyi düzenleyin ve her üç chi2-test fonksiyonundaki bağımsız değişkenleri, Örnek 2 verilerinde kullanılan alanların adlarıyla değiştirin. Örneğin: Chi2Test_p(Sex,Opinion,OpCount).

Sonuç:

Örnek 2 verileri için elde edilen chi2-test fonksiyonları tablosu şu değerleri içerecektir:

p df Chi2
0.000309 2 16.2

Example: Örnek 3

Aşağıdakileri yapın:

 1. Örnek 1 ve Örnek 2 verilerine ilişkin örneklerdeki aynı yöntemle bir tablo kutusu ve bir düz tablo daha oluşturun. Tablo kutusunda boyut olarak aşağıdaki alanları kullanın: Gender, Description, Actual ve Expected.
 2. Sonuçlar düz tablosunda, Örnek 3 verilerinde kullanılan alanların adlarını kullanın. Örneğin: Chi2Test_p(Gender,Description,Actual,Expected).

Sonuç:

Örnek 3 verileri için elde edilen chi2-test fonksiyonları tablosu şu değerleri içerecektir:

p df Chi2
0.000308 2 16.2