NumMin - kod ve grafik fonksiyonu

1'den N'e kadarki bağımsız değişkenlerin en düşük sayısal değerini döndürür. Sayısal değer bulunmuyorsa NULL sonucu döndürülür.

Note: nummin fonksiyonunun yerini RangeMin - kod ve grafik fonksiyonu fonksiyonu almıştır. nummin kullanılabilir; ancak kullanılması önerilmez.

Syntax:  

NumMin(expr1 [ , expr2, ... exprN ])