NumMax - kod ve grafik fonksiyonu

1'den N'e kadarki bağımsız değişkenlerin en yüksek sayısal değerini döndürür. Sayısal değer bulunmuyorsa NULL sonucu döndürülür.

Not: nummax fonksiyonunun yerini RangeMax - kod ve grafik fonksiyonu fonksiyonu almıştır. nummax kullanılabilir; ancak kullanılması önerilmez.

Syntax:  

NumMax(expr1 [ , expr2, ... exprN ])