NumCount - kod ve grafik fonksiyonu

1'den N'e kadarki bağımsız değişkenlerde bulunan sayısal değerlerin sayısını döndürür.

Not: numcount fonksiyonunun yerini RangeCount - kod ve grafik fonksiyonu fonksiyonu almıştır. numcount kullanılabilir; ancak kullanılması önerilmez.

Syntax:  

NumCount(expr1 [ , expr2, ... exprN ])