Mod

Mod(), tamsayı bölme işleminin negatif olmayan kalanını döndüren bir modulo fonksiyonudur. İlk bağımsız değişken bölünen ve ikinci bağımsız değişken bölendir. Her iki bağımsız değişken de tamsayı değerleri olmalıdır.

Syntax:  

Mod(integer_number1, integer_number2)

Return data type: tamsayı

Limitations:  

integer_number2, 0'dan büyük olmalıdır.

Examples and results:  

Örnekler Sonuçlar

Mod( 7,2 )

1 döndürür

Mod( 7.5,2 )

NULL döndürür

Mod( 9,3 )

0 döndürür

Mod( -4,3 )

2 döndürür

Mod( 4,-3 )

NULL döndürür

Mod( -4,-3 )

NULL döndürür

See also: